(Ortaöğretim Okullarında Okutulacak) 100 Temel Eser, Türkiye Cumhuriyeti 59. Hükumeti Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere hem Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatı ile ilişkilendirilerek okutulması hem de boş zamanlarını değerlendirmek üzere öncelikle baş vurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye edilmesi için derlenmiş edebi eserlerdir. Bu liste, Millî Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik tarafından 19 Ağustos 2004’te yayımlanan bir genelgeyle kamuya açıklanmıştır. Ayrıca bu genelgede, ilköğretim okulları için de benzer bir eser listesinin hazırlanıp yayımlanacağı ifade edilmiştir.

Sponsor Bağlantılar

“Türk Edebiyatı” ve “Dünya Edebiyatı” başlıkları altında derlenmiş olan kitapların seçiminde, tartışma konusu olmaması için “Türk Edebiyatı” başlığı altında yaşayan yazarların eserlerine yer verilmemiştir.

100 TEMEL ESER
YÜZ TEMEL ESER

İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESER

TÜRK EDEBİYATI

1. Dede Korkut Hikayeleri (İlköğretim İçin Uyarlama)
2. Mevlana’nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler (İlköğretim Çocukları İçin Seçme…)
3. Karagöz ile Hacivat (İlköğretim İçin Seçme Hikayeler)
4. Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal)
5. Ömer’in Çocukluğu (Muallim Naci)
6. Gulyabani (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
7. Şermin (Tevfik Fikret)
8. Altın Işık (Ziya Gökalp)
9. Yalnız Efe (Ömer Seyrettin)
10. Çocuk Şiirleri (İbrahim Alaaddin Gövsa)
11. Hep O Şarkı (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
12. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi (Orhan Seyfi Orhon)
13. Uluç Reis (Halikarnas Balıkçısı-Cevat Şakir Kabaağaçlı)
14. Damla Damla (Ruşen Eşref Ünaydın)
15. Bağrıyanık Ömer (Mahmut Yesari)
16. Domaniç Dağlarının Yolcusu (Şukufe Nihai)
17. Evvel Zaman İçinde (Eflatun Cem Güney)
18. Cumhuriyet Öncesi Yazarlardan Çocuklara Hikayeler (Mehmet Seyda)
19. Gururlu Peri (Mehmet Seyda)
20. Akın (Faruk Nafiz Çamlıbel)
21. Havaya Uçan At (Peyami Safa)
22. Benim Küçük Dostlarım (Halide Nusret Zorlutuna)
23. Sevdalı Bulut (Nazım Hikmet)
24. Kuklacı (Kemalettin Tuğcu)
25. Yer Altında Bir Şehir (Kemalettin Tuğcu)
26. Arif Nihat Asya’dan Seçme Şiirler (Arif Nihat Asya)
27. Sait Faik Abasıyanık’tan Seçme Hikayeler
28. Koçyiğit Köroğlu (Ahmet Kutsi Tecer)
29. Az Gittik Uz Gittik (Pertev Naili Boratav)
30. Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi (Cemal Süreya)
31. Çocuklara Şiirler (Vehbi Cem Aşkun)
32. 87 Oğuz (Rakım Çalapala)
33. Yonca Kız (Kemal Bilbaşar)
34. Bitmeyen Gece (Mithat Enç)
35. Halime Kaptan (Rıfat Ilgaz)
36. Gümüş Kanat (Cahit Uçuk)
37. Vatan Toprağı (Mükerrem Kamil Su)
38. Barbaros Hayrettin Geliyor (Feridun Fazıl Tülbentçi)
39. Eşref Saati (Şevket Rado)
40. Nasreddin Hoca Hikayeleri (Orhan Veli)
41. İnci’nin Maceraları (Orhan Kemal)
42. Allı ile Fırfırı (Oğuz Tansel)
43. Tiryaki Sözleri (Cenap Şahabettin)
44. Keloğlan Masalları (Tahir Alangu)
45. Billur Köşk Masalları (Tahir Alangu)
46. Osmancık (Tarık Buğra)
47. Balım Kız Dalım Oğul (Ceyhun Atuf Kansu)
48. Falaka (Ahmet Rasim)
49. Bir Gemi Yelken Açtı (Ali Mümtaz Arolat)
50. Üç Minik Serçem (Necati Cumalı)
51. Memleket Şiirleri Antolojisi (Osman Atilla)
52. Ülkemin Efsaneleri (İbrahim Zeki Burdurlu)
53. Anılarda Öyküler (İbrahim Zeki Burdurlu)
54. Aldı Sözü Anadolu (Mehmet Önder)
55. Göl Çocukları (İbrahim Örs)
56. Miskinler Tekkesi (Reşat Nuri Güntekin)
57. Tanrı Misafiri (Reşat Nuri Güntekin)
58. Ötleğen Kuşu (Halil Karagöz)
59. Arılar Ordusu (Bekir Yıldız)
60. Yankılı Kayalar (Yılmaz Boyunağa)
61. Yürekdede ile Padişah (Cahit Zarifoğlu)
62. Serçe Kuş (Cahit Zarifoğlu)
63. Bir Küçük Osmancık Vardı (Hasan Nail Canat)
 
HAZIRLATILACAK ESERLER

64. Tekerlemeler
65. Türkçede Deyimler
66. Türk Atasözlerinden Seçmeler
67. Türk Bilmecelerinden Seçmeler
68. Türk Ninnilerinden Seçmeler
69. Türkülerden Seçmeler
70. Türk Manilerinden Seçmeler
 
DÜNYA EDEBİYATI

71. Küçük Prens (A. de Exupery)
72. Şeker PortakaIı (Jose Mauro de Vasconcelos)
73. 0liver Twist (Charles Dickens)
74. Alice Harikalar Ülkesinde (Lewis Carrol)
75. Gülliver’in Gezileri (Swift)
76. Define Adası (Robert Louis Stevenson)
77. Robin Hood (Howard Pyle)
78. Tom Sawyer (Mark Twain)
79. Ezop Masalları
80. Andersen Masalları I-II
81. Üç Silahşörler (Alexander Dumas)
82. La Fontaine’den Seçmeler (La Fontaine)
83. Pinokyo (Carlo Collodi)
84. 80 Günde Devr-i Alem (Jules Verne)
85. İnci (John Steinbeck)
86. Beyaz Yele (Rene Guillot)
87. Peter Pan (James Matthew Barrie)
88. Uçan Sınıf (Erich Kastner)
89. Yağmur Yağdıran Kedi (Marcel Ayme)
90. Ölümsüz Aile (Natalie Babbitt)
91. Yaşlı Adam ve Deniz (Ernest Hemingway)
92. Mutlu Prens (Oscar Wilde)
93. Şamatalı Köy (Astrid Lindgren)
94. Momo (Michael Ende)
95. Heidi (Johanna Styri)
96. İnsan Ne ile Yaşar (Leo Tolstoy)
97. Sol Ayağım (Christy Brown)
98. Hikayeler (Anton Çehov)
99. Değirmenimden Mektuplar (Alfonse Daudet)
100. Pollyanna (Elaanor Porter)

LİSE 100 TEMEL ESER

TÜRK EDEBİYATI

1. M. Kemal Atatürk – Nutuk
2. Kutadgu Bilig’den Seçmeler
3. Dede Korkut Hikayeleri
4. Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler
5. Mevlana-Mesnevi’den Seçmeler
6. Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler
7. Divan Şiirinden Seçmeler
8. Halk Şiirinden Seçmeler
9. Evliya Çelebi – Seyahatnamesi’nden Seçmeler
10. Kerem ile Aslı
11. Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt
12. Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
13. Hüseyin Rahmi Gürpınar – Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
14. Ahmet Rasim – Şehir Mektupları
15. Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Çağlayanlar
16. Ömer Seyfettin – Hikayelerden Seçmeler
17. Mehmet Akif Ersoy – Safahat
18. Ahmet Haşim – Bize Göre
19. Yahya Kemal Beyatlı – Eğil Dağlar
20. Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz
21. Abdulhak Şinasi Hisar – Boğaziçi Mektupları
22. Ruşen Eşref Ünaydın – Diyorlar ki
23. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak
24. Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
25. Refik Halit Karay – Memleket Hikayeleri
26. Refik Halit Karay – Gurbet Hikayeleri
27. Halide Edib Adıvar – Sinekli Bakkal
28. Halide Edib Adıvar – Mor Salkımlı Ev
29. Reşat Nuri Güntekin – Anadolu Notları
30. Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
31. Falih Rıfkı Atay – Çankaya
32. Falih Rıfkı Atay – Zeytindağı
33. Faruk Nafız Çamlıbel – Han Duvarı
34. Nazım Hikmet – Memleketimden İnsan Manzaraları
35. Şevket Süreyya Aydemir – Suyu Arayan Adam
36. Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ile Kiracıları
37. Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
38. Peyami Safa – Fatih – Harbiye
39. Nihad Sami Banarlı – Türkçe’nin Sırları
40. Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Şehir
41. Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler
42. Samiha Ayverdi – İbrahim Efendi Konağı
43. Necip Fazıl Kısakürek – Çile
44. Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf
45. Ahmet Kutsi Tecer – Şiirler
46. Ahmet Muhip Dıranas – Şiirler
47. Aşık Veysel – Dostlar Beni Hatırlasın
48. Orhan Veli – Bütün Şiirleri
49. Cahit Sıtkı Tarancı -Otuzbeş Yaş (Bütün Şirleri)
50. Kemal Tahir – Esir Şehrin İnsanları
51. Orhan Kemal – Eskicinin Oğulları
52. Sait Faik Abasıyanık – Kayıp Aranıyor
53. Sait Faik Abasıyanık – Hikayelerinden Seçmeler
54. Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata
55. Kemal Bilbaşar – Cemo
56. Samim Kocagöz – Kalpaklılar
57. Tarık Buğra – Küçük Ağa
58. Necati Cumalı – Tütün Zamanı
59. Rıfat Ilgaz – Karartma Geceleri
60. Orhan Hançerlioğlu – 7. Gün
61. Fakir Baykurt – Kaplumbağalar
62. Faik Baysal – Drina’da Son Gün
63. Abbas Sayar – Yılkı Atı
64. Haldun Taner – Hikayelerinden Seçmeler
65. Oğuz Atay – Bir Bilim Adamının Romanı
66. Aziz Nesin – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
67. Sabahattin Kudret Aksal – Gazoz Ağacı
68. Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli
69. Cemil Meriç – -Bu Ülke
70. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil – Gençlerle Başbaşa
71. Naki Tezel – Türk Masalları
72. Salah Birsel – Boğaziçi Şıngır Mıngır
73. Bahattin Özkişi – Sokakta

DÜNYA EDEBİYATI

74. Beydeba – Kelile ve Dimne
75. Eflatun – Devlet
76. Platon – Sokrates’ın Savunması
77. Sadi – Gülistan
78. Cervantes – Don Kişot
79. Balzac – Vadideki Zambak
80. Viktor Hugo – Sefiller
81. Goethe – Faust
82. Daniel Daefo – Robinson Crusoe
83. Dostoyevski – Suç ve Ceza
84. Gogol – Ölü Canlar
85. Turgenyev – Babalar ve Oğullar
86. Tolstoy – Savaş ve Barış
87. Gustav Flaubert – Madam Bovary
88. Charles Dickens – İki Şehrin Hikayesi
89. Knut Hamsun – Açlık
90. Jack London – Beyaz Diş
91. Rabindranath Tagore – Gora
92. Ernest Hemingway – Çanlar Kimin İçin Çalıyor
93. William Faulkner – Ses ve Öfke
94. İvo Andriç – Drina Köprüsü
95. Panait İstrati – Akdeniz
96. John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
97. M Selimoviç – Derviş ve Ölüm
98. Cengiz Dağcı – Onlar da İnsandı
99. Cengiz Aytmatov – Beyaz Gemi
100. Cengiz Aytmatov – Gün Olur Asra Bedel (Gün Uzar Yüzyıl Olur)

GRUPLANDIRILMIŞ 100 TEMEL ESER

BELGESEL

1. Nutuk
2. Suyu Arayan Adam (Şevket Süreyya Aydemir)

ROMAN VE HİKAYELER

1. Memleketimden İnsan Manzaraları (Nazım Hikmet)
2. Mor Salkımlı Ev (Halide Edip Adıvar)
3. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
4. Esir Şehrin İnsanları (Kemal Tahir)
5. Karartma Geceleri (Rıfat Ilgaz)
6. Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin)
7. Eğil Dağlar (Yahya Kemal Beyatlı)
8. Gurbet Hikayeleri (Refik Halit Karay)
9. Bize Göre (Ahmet Haşim)
10. Hikayelerden Seçmeler (Ömer Seyfettin)
11. Safahat (Mehmet Akif Ersoy)
12. Bu Ülke (Cemil Meriç)
13. Osmancık (Tarık Buğra)
14. Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
15. Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal Beyatlı)
16. Boğaziçi Mehtapları (Abdulhak Şinasi Hisar)
17. Zeytindağı (Falih Rıfkı Atay)
18. Sinekli Bakkal (Halide Edip Adıvar)
19. Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
20. Ayaşlı ile Kiracıları (Memduh Şevket Esendal)
21. Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin)
22. Çankaya (Falih Rıfkı Atay)
23. Han Duvarları (Faruk Nafiz Çamlıbel)
24. Diyorlar Ki (Ruşen Eşref Günaydın)
25. Türkçe’nin Sırları (Nihad Sami Banarlı)
26. Fatih-Harbiye (Peyami Safa)
27. Beş Şehir (Ahmet Hamdi Tanpınar)
28. Sahnenin Dışındakiler (Ahmet Hamdi Tanpınar)
29. İbrahim Efendi Konağı (Samiha Ayverdi)
30. Çile (Necip Fazıl Kısakürek)
31. Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)
32. Kayıp Aranıyor (Sait Faik Abasıyanık)
33. Eskicinin Oğulları (Orhan Kemal)
34. Hikayelerinden seçmeler (Sait Faik Abasıyanık)
35. Aganta Burina Burinata (Halikarnas Balıkçısı)
36. Cemo (Kemal Bilbaşar)
37. Kalpaklılar (Samim Kocagöz)
38. Küçük Ağa (Tarık Buğra)
39. Tütün Zamanı (Necati Cumalı)
40. 7. Gün (Orhan Hançerlioğlu)
41. Kaplumbağalar (Fakir Baykurt)
42. Drina’da Son Gün (Faik Baysal)
43. Yılkı Atı (Abbas Sayar)
44. Hikayelerinden Seçmeler (Haldun Taner)
45. Bir Bilim Adamının Romanı (Oğuz Atay)
46. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Aziz Nesin)
47. Gazoz Aet Aksel

ROMANLAR

1. Gençlerle Başbaşa (Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil)
2. Çağlayanlar (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
3. Boğaziçi Şıngır Mıngır (Salah Birsel)
4. Sokakta (Bahattin Özkişi)

ŞİİRLER

1. Bütün Şiirleri (Orhan Veli Kanık)
2. Otuz Beş Yaş (Cahit Sıtkı Tarancı)
3. Şiirler (Ahmet Kutsi Tecer)
4. Şiirler (Ahmet Muhip Dıranas)

HALK EDEBİYATI

1. Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler
2. Mesnevi’den Seçmeler (Mevlana)
3. Türk Masalları (Naki Tezel)
4. Dostlar Beni Hatırlasın (Aşık Veysel)
5. Halk Şiirinden Seçmeler
6. Memleket Hikayeleri (Refik Halit Karay)

DİVAN EDEBİYATI

1. Yunus Emre Divanı’ndan seçmeler
2. Şehir Mektupları (Ahmet Rasim)
3. Divan Şiirinden Seçmeler
4. Kutadgu Bilig’den Seçmeler
5. Dede Korkut Hikayeleri

DÜNYA EDEBİYATI

1. Derviş ve Ölüm : (Mehmet Selimoviç)
2. Onlar da İnsandı (Cengiz Dağcı)
3. Beyaz Gemi (Cengiz Aytmatov)
4. Gün Olur Asra Bedel (Cengiz Aytmatov)
5. Sokrates’in Savunması (Eflatun)
6. Gülistan (Sadi)
7. Vadideki Zambak (Balzac)
8. Sefiller (Victor Hugo)
9. Faust (Goethe)
10. Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
11. Suç ve Ceza (Dostoyevski)
12. Ölü Canlar (Gogol)
13. Babalar ve Oğullar (Turgenyev)
14. Savaş ve Barış (Tolstoy)
15. Madame Bovary (Flaubert)
16. İki Şehrin Hikayesi (Charles Dickens)
17. Açlık (Knut Hamsun)
18. Gora (Rabindranath Tagore)
19. Çanlar Kimin İçin Çalıyor (Ernest Hemingway)
20. Ses ve Öfke (William Faulkner)
21. Drina Köprüsü (İvo Andriç)
22. Akdeniz (Panait Istrati)
23. Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck)
24. Moby Dick (Herman Melville)

ÇOCUK EDEBİYATI

1. 2 Yıl Okul Tatili (Jules Verne)
2. Beyaz Diş (Jack London)
3. Don Kişot (Cervantes)
4. Seçme Hikayeler (Anton Çehov)