2007 KPSS Lisans Soru ve Cevapları

Sınav Tarihi: 30 Haziran – 01 Temmuz 2007

Cumartesi Sabah Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1onkapak.pdf

Sponsor Bağlantılar

Genel Yetenek Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genyet.pdf

Genel Kültür Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genkul.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1arkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genyetanah.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genkulanah.pdf

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2onkapak.pdf

Almanca Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2almanca.pdf

Fransızca Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2fransizca.pdf

İngilizce Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2ingilizce.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2arkakapak.pdf

Almanca, Fransızca, İngilizce Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2ceanah.pdf

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosonkapak.pdf

Eğitim Bilimleri Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosegitbilim.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosarkakapak.pdf

Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosegitbilimanah.pdf

Pazar Sabah Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsonkapak.pdf

Hukuk Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspshukuk.pdf

İktisat Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsiktisat.pdf

İşletme Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsisletme.pdf

Maliye Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsmaliye.pdf

Muhasebe Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsmuhasebe.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsanah.pdf

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposonkapak.pdf

Çalışma Ekonomisi Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposcaliseko.pdf

Ekonometri Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposekonometri.pdf

İstatistik Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposistatistik.pdf

Kamu Yönetimi Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposkamyon.pdf

Uluslararası İlişkiler Soruları

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposuluslar.pdf

Arka Kapak

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposanah.pdf

Not: Dosyalar pdf formatındadır. Dosyaları görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programın kurulu olması gerekmektedir.