29 Ekim Şiirleri

 • Yazar: editör
29 Ekim Şiirleri
Cumhuriyet Bayramı Şiirleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiirler

29 Ekim Şiir
Cumhuriyet Bayramı
Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.

Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.

Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.

Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.

İ. Hakkı TALAS

29 Ekim Şiirleri
CUMHURİYET

Al yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ışıklar yanıyor.

Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk'ün,
Armağanı Cumhuriyet.

En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sabahımız, akşamımız.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayramımız.

Vasfi Mahir KOCATÜRK

29 Ekim İle İlgili Şiir
Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

A. O. Atok

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,

Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Mithat Cemal KUNTAY

29 Ekim Cumhuriyet 
29 Ekim

Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet'e

Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Cumhuriyet Bayramı Şiirleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Faydalı zararlı ne?
Düştü Gazi'miz öne,
Sormazlardı kendine.
Koşup dururdu millet,
Sultanın emrine.

Böyle kalmışlık geri,
Uzun yollardan beri.
Düşman yok karşımızda,
Yabancılar girerken,
Hiç durmadan ileri.

Ata'mızın izinde,
Gittikçe daha zinde.
Dünyayı geçeceğiz;
29 Ekim Şiirleri
Cumhuriyet devrinde.

Arka çevirip düne.
Otuz yıl önce bizi
Kavuşturdu bugüne.

Sultan yok başımızda,
Milletin hür sesi var;
Yükselen marşımızda.
Devrimler dizi dizi,
Dünya seyreder bizi
Hele bir dokun da gör;
Dalgalanmış denizi...

Zeki OZAN

Cumhuriyet Bayramı Şiir
Cumhuriyet Marşı

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı !
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet !

Cumhuriyet Bayramı Şiirler
29 Ekim

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanlı büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya

Dağ, taş, dere, ova, çay;
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.
Asker, işçi, okullu
Neşe île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!

Dökülen kanımızla
Sönmez inancımızla,
Kavuştuk bizler sana
Can veririz uğruna.
Gel tatlı şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz,

Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damarımızda kansın.
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!

N. Necati ÖNGAY

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiir
ATATÜRK VE CUMHURİYET

Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,
Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...

Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl...
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,
Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,
Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..

Cemal Oğuz ÖCAL

29 Ekim Şiirleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri

Akıllılar cıktı, at koşturduk,
Orta Asya’ya Turna’ya,
Beceriksizler çıktı,
Kapandık Anadolu’ya.

Kurtuluş savaşı verdik, uğurunda,
Şehit olduk, birler, binler, hepimiz,
Bağımsız yaşamak, hür vatanda gayemiz
Yaşasın Cumhuriyet
Gönderen: Ahmet Furkan Aydın

Cumhuriyet Bayramı Şiirleri
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Türk oğlu Türk'üz bu vatanda ebediyen
Ürkmeyiz ürkmeyeceğiz kat'iyen.
Rengi al, ay yıldızlı bayrağımız var
Kanla kemikle kutsallaşmış toprağımız var.
İnançlıyız, gururluyuz alnımız açık
Yarınlar bizimdir artık yolumuz açık.
Elinde silâh Mehmetçik nöbet tutar
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar.
Umudumuz her şeyimiz gençlerde
Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Haydi, uyanın... Artık gidiyoruz aydınlığa
Umudunuzu kaybetmeyin yoksa düşeriz karanlığa.
Rahat uyusun, şehitlerimiz, atalarımız
İnmeyecek gökten yere bayrağımız.
Yorulmak, yılmak yakışmaz bize
Elbette tarih şaşacak azmimize.
Türk'üm, Türk'üz, Türk kalacağız
İlimle, insanlıkla, dünyaya sesimizi duyuracağız.

Ahmet TAŞDELEN Koçarlı Çok Programlı Lisesi Öğretmeni /AYDIN

29 Ekim Şiiri

29 Ekim

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

Kısa 29 Ekim Şiirleri

AKDENİZ'E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Ömer Bedrettin UŞAKLI

29 Ekim Resimleri

Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiirler ve Cumhuriyetin İlanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Güzel Sözler


Yorumlar (1845)
 • meleksu
  Sağolun çok işime yaradı.Çok teşekkür ederim.
 • azra  - 29ekim cumuriyet bayramı
  çok güzel
 • carly  - şiirler
  valla güzel olmus tabi bazıları hariç
 • AKASYA  - 29 EKİM
  29 EKİM ŞİİRLERİNİZ ÇOK GÜZEL OLMUŞ
 • belinay
  mütüş yani ya
 • ceyl
  ceyln şiirler harika olmuş.Tabiki bazı şiirler hariç. Yoyumlarda güzel olmuş. Tabiki benim


  Hepsi güzel olmuş. Tabiki bazıları hariç. Bütün yorumlar güzel olmuş. Tabiki benimkide  kide dahil
 • Melek
  Ben bu konuyu araştırdım harika notlar aldım ve insanların anlattığı başka sitelere benzemeyen bir site HARİKA
 • Şahin
  Halısın melek ben de araştırdım ve bu konuyu yazarken ben de öyle düşündüm.
 • amasd  - sen
  süper
 • yasin berat  - 29 ekim şiiri
  yaptığım çalışmada ki 29 ekim adlı şiiri çok beğendim.bi daha yapmak isterim.kardessss
 • bahadır uçarel  - GÜÇLÜ
  ey sen güçlüsün bahadır
 • canan  - 29 ekim
  süperler
 • beyza  - 29 ekim
  yani çok güzeldi katılıyorum size arkadaşlar 18 yaşındayım yinede elazıda çalışıyorum
 • başak  - 29ekim
  tabikide evet beyza sana hak veriyom
 • taner  - samsunun kralı
  bu site süpermiş yaa
 • özge  - siir
  bence süper ya bu site
 • esma  - çok güzel
  1.daha çok beğendim
 • bengü  - ooo
  hepsi de güzel :D :D:D:D
 • ahmet  - ahmet
  ahmet
 • erdem  - patates
  bencede ahmet :D
 • buse  - yani
  buradaki şiirler idare eder fazla iyi degil
 • amine nur
  cumhuriyet marşı çok güzelmiş
 • ezgi binboğa
  aynen
 • TuĞçE kAyGuSuZ  - CuMhUrİyEtİm bEnİm
  şiirlerin hepsi çook güzel olmuş ellerine sağlık
 • ahmet  - sıır
  çok guzel şiir
 • MUHAMMET EMİR YENER
  BEN SADECE 1 TANESİNİ BEĞENDİM ODA 3.DİĞERLERİ :P
 • amine nur
  aslında cumhuriyet benim ya
 • beyza  - 29 ekim
  tabi tabi.
 • cansu  - 29 ekim
  şiirleriniz hiç güzel değil slk ml sayfa .......... sayfa ....... sayfa sakın kötü yorum atmayın
 • gülsüm  - 29 ekim
  bence gayet hoş
 • nur  - nur 29
  harika
 • Meryem  - 29 Ekim
  teşekkür ederim ama şiirleriniz ****** her yerde aynısı ben hep 23 nisan ile ilgili falan şiirleri burdan alıyorum hep farklı oluyordu ama 6 sayfaya baktım hepsi aynı lüten anlayış gösterin kötü yorum atmayın admini tanıyorum yemin ederimki
 • Ezgi  - 29 Ekim
  şiirler gayet güzel ellerinize sağlık ben N.Necati Öngay'ın 29Ekim Cumhuriyet Bayramı adlı şiiri aldım çok teşekkürler :)
 • merve aydın  - cumhuriyet
  hepsi çok güzel
 • ÖZLEM  - (29 EKİM)
  HEPSİ ÇOK GÜZEL
 • özlem
  hepsi çok güzell
 • mervenur  - cumhuriyet
  hiç birini beyenmedim ben
 • tuğçe  - evet
  evet hepsi çok güzel olmusş çook sevdim
 • amine nur  - 27ekim 2013
  evet çok güzel bir şiir
  çocuklar okuyabilir
  her kesin öğrenmesi gerekiyor
 • zeyneb gül  - güzel
  bence hepsi güzel ama çok uzun sizce
 • elif nur şahin  - 27ekim2013
  amine çok güzel yanıt vermişsin
  anladım vallahi
 • ipek  - cevap
  haklısın ....
 • ayda  - fikrim
  bana göre en güzeli 29 ekim ile şiir
 • seda
  bence çok güzel
 • Anonim
  daha güzel şiirler yo mu
 • ilhan kalpsiz
  iyi
 • Anonim
  çokk beğendim
 • fatma kalkmaz
  süper
 • helin yazarcı  - en güzeli
  parlak cumhuriyet wow wow bitti bukadardı **
 • TeXaS16  - 29 Ekim
  başka şiirler yok mu? NAPTIN LEEEEEN. başka güzel şiirler varsa onları ekleyin:) :) :?
 • derya  - mallar
  katılmıyormusunuz
 • eda
  şiirler okadarda güzel değil.daha güzelleri yokmu
 • ADA  - cumhuriyet
  süper şiirler var teşekkürler
 • sanane  - cok iyrenc
  cok iyrenç
 • damla  - dumlu dere
  bu şirlerden sadece bir şiir beğendim bunlar olmaz
 • sedef  - 29 EKİM ŞİİR
  O ŞİİR İĞRENÇ
 • zeynep kader  - cuhuriyet
  spersin kanka
 • selin
  güzelmiş
 • berivan karataş  - 29 ekim
  canlandı herkes
  y irmi dokuz ekimde herkes
 • tuğçe  - kraliçe
  beğenmeyenlere katılıyorum
 • tuğçe  - kraliçe
  çok güzel yazmışsın ben
 • tuğçe  - bu nasıl birşey
  ben bir şeyler anlamadi yani
 • beyza  - 29 ekim
  bence güzel şiirler var
 • sevgi  - cumhuriyet
  gönül verdik sana erdik ey hüriyett cumhuriyet herkes seni över ey hüriyeet cumhuriyet anımızsı canımısın ey hüriyyet cumhuriyet .
 • tuğçe
  bnce cok guzeelll :)
 • mira deniz
  bence daha güzel şeyler koya bilirdiniz hepside **** dahada birşey demiyorum
 • kıskkıs
  bence bu en güzeli sizce ;

  Cumhuriyet Marşı

  Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
  Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
  Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
  Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
  Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
  Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı !
  Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
  Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet !
 • merve aydın  - 29 ekim cumhuriyeti
  en güzel günümüzdür demokrasi ürünüdür Atatürkün eseridir yirmi dokuz ekimler. cumhuriyet kuruldu türkün sesi duyuldu törenler kutlandı yirmi dokuz ekim.
 • sedef  - 29 EKİM
  BENCE ÇOK İYİ
 • Anonim
  güzel
 • aleyna  - 29 ekim'de
  Cumhuriyet kurulmuş
  Yirmi dokuz ekim de
  Milletçe kutluyoruz
  Büyük neşe içinde

  Heryeri doldurduk
  Karşıladık neşeyle
  ünkü bize cumhuriyet
  Atatürkten hediye

  Sayende bu millet
  Söz almış yönetimde
  Her sevgiye değersin
  Girmişsin gönlümüze
 • yasemin  - 29 ekim
  her bir ağızdan vatanıma feda
 • rukiye  - onum
  onur duydunm
 • ahles
  Aynen yasemin
 • merve  - 29 ekim
  bence çok iyi
 • kıskkıs
  kardeşim okulunda şiir okuyacak sizce en güzel şiir hangisi acil cevap !!!!!!!!
 • erdem çolak  - erdem
  çok güzel site arkadaşlar
 • Emrecan  - Amg Kendim Şiir Yazdım Daha iyi
  Sevdi Ata'm bu milleti
  Ondan kurdu Cumhuruyeti
  Ata'm sen kralsın
  Kalbimde Üstadsın ....

  Emrecan Özkan
 • hadise açıkgöz  - o ses türkiye
  bu yılın 1.si beeeeenim
 • üğp  - şiir
  çok güzeller
Yorum yaz
Your Contact Details:
Yorumlar:
Security
Lütfen resimdeki güvenlik kodunu giriniz.
Back to top