1. İnsanların antik çağlarda maddeye bakış açıları ile modern zamanlarda maddeye bakış açılarını karşılaştır.

2. Kimyanın ve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını araştırınız.

Sponsor Bağlantılar

3. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, ahşap işleme, boya-tekstil işlemeleri kısaca araştırınız.

4. Kimyada kullanılan sembolik dilin tarihsel süreçteki gelişimini ve sağladığı kolaylıkları araştırınız.

5. Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan elementlerin özelliklerini ve  sembollerini araştırınız.

6. Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkileri araştırınız.

7. Kimyasal değişimlerle ilgili temel kanunları ve  atomun varlığı ile ilgili (Dalton atom teorisini) araştırınız.

8. Sürtünme ile elektriklenme ve elektroliz olayı atomun bölünebilirliği ile ilişkilendirerek araştırınız.

9. Atom altı taneciklerin temel özelliklerini araştırınız.

10. Thomson ve Rutherford atom modelleri ile bu modellerin geçerli olduğu dönemde bilinenler nelerdir?

11. Bohr atom modelini araştırınız.

12. Periyodik sistem üzerine ilk çalışmalar kimler tarafından ,nasıl yapılmıştır?

13. Modern periyodik sistemde gruplar ve periyotlar  nedir?Özellikleri nelerdir?

14. Atomların katman-elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişkiyi araştırınız.

15. Elementler; metaller, ametaller, yarı-metaller ve asal gazların özelliklerini araştırınız.

16. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini araştırınız.

17. İyonik bağın oluşumunu açıklayınız.

18. Kovalent bağın oluşumunu açıklayınız.

19. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişkiyi araştırınız.

20. Fiziksel ve kimyasal değişimi örneklerle araştırınız.

21. Maddenin farklı hâllerde olmasının canlı hayat, endüstri ve çevre için önemini nedir?

22. LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), deodorantlardaki itici gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz), soğutucularda kullanılan gazlar ve özelliklerini araştırınız.

23. Havadan azot ve oksijen eldesi nasıl olur? Araştırınız.

24. Mol kavramı ve Avogadro sayısıyla ilişkisini açıklayınız.

25. Gazların davranışını açıklamada gaz yasalarını ve kinetik teoriyi araştırınız.

26. Bir gaz karışımı olan atmosferin, canlılar için taşıdığı hayati önemi araştırınız.

27. Su, gliserin, zeytinyağı, bal, reçel, pekmez gibi farklı sıvıların viskoziteleri karşılaştırınız.

28. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özelliklerini araştırınız.

29. Elmas ve grafitin fiziksel ve kimyasal özelliklerini araştırınız.

GÖNDEREN: ALİ DOST