Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1. Araştırma Proje Yarışması

Ağrı İli’nin Turizm Potansiyeli

ÖDÜLLER
Birincilik: 10.000 TL
İkincilik: 8.000 TL
Üçüncülük: 6.000 TL
Ödüller İbrahim Çeçen Vakfı tarafından verilecek ve ayrıca kitap halinde yayınlanacaktır.

Sponsor Bağlantılar

Seçici Kurul: Dr. Mehmet Tekinarslan, Prof. Dr. İrfan Aslan, Prof. Dr. A. Akın Aksu, Osman Ayık, Serhat Çeçen, Günseli Çeçen, Abdullah Keleş, Dr. Meral Dinçer

Son Başvuru Tarihi: 5 Ekim 2013

Yarışmanın Amacı
Ağrı ilinin var olan turizminin canlandırılması, sorunların giderilerek eksiklerin ve yapılması gerekenlerin ortaya çıkartılması ve hayata geçirilebilecek, uygulanabilir projelerin tespit edilmesidir.

Yarışma Konusu
Ağrı İli’nin turizm potansiyelidir. Yarışmaya katılan eserler Ağrı İli’nin genel turizm potansiyeli ile ilgili olabileceği gibi, sadece belli bir turizm konusuna yönelikte olabilir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
* Her araştırmacı yalnızca 1 araştırmasıyla yarışmaya katılabilir.
* Araştırmalar A4 kağıdına, 12 punto Times New Roman fontuyla yazılmalı ve araştırmanın ve yazanın adı başlangıçta belirtilmelidir.
* Araştırmanın uzunluğu 30 sayfadan az olmamalıdır.
* Yarışmaya gönderilen yapıtlar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde kısmen veya tamamen yayınlanmamış olmalıdır.
* Araştırmaların bilimsel yazım kuralları çerçevesinde yazılmış olmasına ve özellikle uygulanabilirliğine ve hayata geçirilebilirliğine bakılacaktır.
* Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
* Yayınlanan eserler için ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
* Yarışmaya katılan herkes ödül kazansın ya da kazanmasın eserinin İbrahimin Çeçen Üniversitesi tarafından oluşturulacak kitapta hiçbir hak talep etmeksizin yayınlanmasını kabul etmiş sayılır.

Yapıtların Gönderimi
Araştırmalar hem yazılı hemde CD halinde gönderilmelidir. Yapıtlar, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile IC İbrahim Çeçen Vakfı, Kızılırmak Sk. No:31 Kızılay/Ankara adresine gönderilecektir. Yarışmaya katılan araştırmanın yanı sıra yazarının özgeçmişi, adres, telefon ve e-posta adresi de gönderilecektir.

Yarışma sonucu Ekim 2013’de açıklanacak ve ödüller düzenlenen törenle verilecektir.