Familya : Cupressaceae
Latince : Cupressus arizonica
Türkçe : ARİZONA SERVİSİ (Mavi Servi)

Sponsor Bağlantılar

Arizona Servisi (Mavi Servi) Doğal Yayılış ve Rakım
Kuzey Amerika’da Arizona’da ve Meksika’ya kadar uzanan yerlerde doğal olarak bulunur. Arizona’da 2000 m. rakıma kadar çıkar. Yurdumuzda da yetiştirilir.
Arizona Servisi (Mavi Servi) Toprak ve Besin İsteği
Kayalık ve kireçli yamaçlarda ve kısmen nemli yerlerde iyi gelişim gösterir.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Donlara Duyarlılık
Şiddetli donlardan zarar görür ancak diğer servi türlerinden daha dayanıklıdır. -17 C sıcaklıklara kadar dayanır.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Sıcaklık ve Nem İsteği
Sıcak ve kurak iklimlerde iyi yetişir. Kuraklığa dayanıklıdır.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Tohum Özellikleri
Az reçineli tohumları uzunca oval biçimli veya üç köşeli, koyu kahve renkli, dar ve ince kanatlıdır. Tohum olgunlaşma zamanı Ekim ayıdır.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Tepe Şekli
Piramidal bir tepe yapar. Tepe çapı 4-6 m.dir.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Makaslama ve Budama
Makaslama ve budamaya yatkındır.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Büyüme ve Boylanma
Hızlı büyür. Maksimum 20 m. boy yapar.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Kök Yapısı
Derine inmeyen yayvan kökler geliştirir.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Işık İsteği
Işık ağacıdır.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Meyve ve Çiçek
Kozalaklar saplı, 2-3 cm. çapında, yuvarlak, 6-8 kozalak pullu, önceleri koyu kahve renginde, olgunlukta mavi renklidir. Kozalak pulunun arkası basık olup sivri bir çıkıntısı vardır. Monoik çiçekleri Ağustos-Eylül arası açar. Erkek çiçekler küçük silindirik kedicikler halindedir.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Yaprak ve Sürgün
Yapraklar pul yaprak durumunda, sivri uçlu, mavimsi-yeşil renkte, arkası kabarık olup belirgin bir yağ bezesi vardır.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Üretim Şekli
Tohum, yarı olgun çelik ve aşı İle üretilir. Sonbaharda toplanan tohumlar bir ön işleme gerek kalmadan hemen ekilir Don tehlikesi olan yerlerde erken İlkbaharda ekim yapılır. Olgun odun çelikleri ile camekanda Eylül ayında veya sera ortamında ilkbaharda yeşil çelikle de üretilebilir.

Arizona Servisi (Mavi Servi) Diğer Özellikler
Park ve bahçelerde soliter veya ikili, üçlü gruplar halinde kullanılır. Kurak yerlerin ağaçlandırılmasında kullanılır. Odunu yumuşak ve çok dayanıklıdır. Kabuk; dallarda kırmızı-kahve, gövdede koyu kahve renkli olup, yaşlı gövdelerde uzunlamasına yarılmıştır.