Atatürk'ün Bilim İle İlgili Sözleri

 • Yazar: editör
Atatürkün bilimle ilgili sözleri, Atatürkün bilim ile ilgili sözleri, Atatürk’ün bilimle ilgili sözleri, Atatürkün bilime verdiği önem, Atatürkün bilim hakkındaki sözleri, atatürkün bilim hakkında sözleri, Attürk’ün bilim ile ilgili sözleri, Atatürkün bilime verdiği önemi anlatan sözleri, atatürkün bilim ile ilgili sözlerinin anlamları açıklamaları, atatürkün bilim ve teknoloji ile ilgili sözleri, atatürkün bilim ve fen ile ilgili sözleri, atatürkün bilim ve sanat ile ilgili sözleri, atatürkün akıl ve bilim ile ilgili sözleri, atatürkün bilim ile ilgili özlü sözleri, atatürkün bilim ve teknik ile ilgili sözleri, atatürkün bilim adamı ile ilgili sözleri, atatürkün bilim ile ilgili kısa sözleri, atatürkün bilim ve eğitim ile ilgili sözleri, atatürkün bilim sanat ile ilgili sözleri, atatürkün bilimle ilgili özlü sözleri, atatürkün bilimle ilgili kısa sözleri, atatürkün akıl ve bilimle ilgili sözleri, atatürkün bilimle ilgili güzel sözleri, atatürkün bilimle ile ilgili sözleri, atatürkün eğitim ve bilimle ilgili sözleri, atatürkün sanat ve bilimle ilgili sözleri…

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 1
Bilim, gerçeği bilmektir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 2
Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 3
Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 4
Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 5
Gözlerimizi kapayıp, yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş,uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur. (1922; S.D. I )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 6
Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 7
Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar. (1922)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 8
Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. (1925)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
9
İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
10
Dünyayı istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri belirleyen ve yayan kimselerdir. Fikrin özelliği de hiçbir itirazın bozamayacağı bir kesinlikle kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu da fikrin yavaş yavaş duygular haline gelerek inanca dönüşmesiyle mümkündür ve böyle olduktan sonradır ki, onu sarsmak için bütün başka mantıkların, başka düşüncelerin hükmü olamaz. (1914)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 11
Evet; ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922; S.D. II )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 12
İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. 1930

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
13
Ülkemizin en bayındır, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 14
Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 15
Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin , çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 16
Öğretmenlerimiz , ozanlarımız , edebiyatçılarımız ulusa bu felaket günlerini ve onun gerçek nedenlerini açık ve kesin olarak yazıp söyleyecekler, bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde uygar ve çağdaş bir Türkiye’nin varlığını tanımak istemeyenlere , onu tanımak zorunda olduğumuzu anımsatacaktır. (1922 / M.E.D.B. )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 17
Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 18
Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkumdur.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 19
Dünyada her şey için ,yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak aymazlık , bilgisizlik ,doğru yoldan çıkmışlıktır . Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişimini anlamak ve ilerlemelerini izlemek koşuldur. Bin, iki bin , binlerce yıl önceki bilim ve fen dilinin çizdiği genel kuralları , şu kadar bin yıl önce bugün aynı biçimde uygulamaya kalkışmak , elbette bilim ve fennin içinde bulunmak değildir. (1924 ; S.D. II )

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
20
İnsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak için kurulmuş bir kürsü! Çünkü esas zekadır.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 21
Ben, manevî miras olarak hiç bir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 22
Fikirler, zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri
23
Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azamî derecede faydalanabilmek için de, bütün yaratıklardan esirgediği zekâyı, akıllı insanlara vermiştir. (1923)

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 24
Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Atatürkün Bilim İle İlgili Sözleri 25
Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş, olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye ok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.

Yorumlar (2300)
 • recep tayyip redoğan  - recep tayyip erdoğan
  çok işime yaradı
 • usagi
  ovevıme cok yadımcı oylmak bu sıte
 • misafir  - atama
  Atatürk olmasaydı bugünleri nasıl görecektik.
 • melike  - ödev
  Çok güzel
 • hatice  - ödev
  çok teşekkürler çok işime yaradı ödevim hemen bitti
 • ezel
  sağalun çok işime yaradı
 • kızzzzzzzzz  - ödev
  güzel ama hepsi bilimle ilgili değil
 • Sinem  - Okuyun!!!
  Bencede hilal-bilim haklı ve çok güzel olmuş
 • büşra  - sözler
  biz atatürkü söyledi sözler için değil yüceliği için seviyoruz.. saygılar ATATÜRKE
 • rana durak  - sözler
  bence atatürke bu kadar saygı duymayın
 • ümitnaz  - oku
  aynen sigara ve alkol içen birine yanniii
 • sevim  - sevim _
  sen delimisin o adam olmasaydı sen şimdiye bu cümleyi bile yazamazdın.yaşıyosan hayatını ona borçlusun.sen saygı duymuyo olabilirsin ama SAYGI DUYMAYIN diyede cümle kuramassın.
 • crazy girl  - kanaryamm
  Çok haklısın fenerliykk ......
  Ama hatan var akıl bu siteden öğrenilmez:-) :-) :-)
 • GS  - GS
  çok teşekkür ederim
 • HİLAL  - BİLİM
  AKIL VE MANTIĞIN ÇÖZÜMLENDİREMEYECEĞİ MESELE YOKTUR...
 • MLİKKAMN  - 2222
  NE DİYEN ADAM TÜRKÇEDEN 1 ALMIŞ 3 ALDIM DİYE BABASİYE YUTTURİY
 • muallim  - mammm
  valaha hiç memun kalmadım
 • ümitnaz  - yes
  yes ayneneeeee
 • emir  - güzzel
  harika
 • naapcan  - güzelmi acaba
  güzel
 • Gülbihar  - 5. sınıf sosyal çalışma kitabı sayfa 83 9. etkinl
  Sizile birlikte hocadan - almadım .Lütfem bu güzel siteye takımları karıştırmayalım.
 • Mehmet Olgun Demirel
  çok uzundu ama kısalarını yazdım saolun :) ;)
 • furkan
  ödevden + aldım teşekkürler atam ve sitesi :)
 • Anonim
  thank you very much help homework
 • anadolulu ahmet  - türküm
  sen ingilizsen bizde türküz neyse engüzel site bu site
 • emre
  var ya saolun proje ödeviydi
 • hilal
  ödevime çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim
 • ŞİLAN  - ATANIN EMRİ .......
  TÜRK ÖĞÜN ,ÇALIŞ, GÜVEN.....
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  - SANATTTTTTTTTTT
  ÖDEVİN İÇİN DEĞİL ÖĞRENMEK İÇİN OKUUUUU...
 • neşe
  ya zaten ödevini yaparken öğrenmişte oldu benimde proje ödevimdi saolun yaptım :))
 • şeyda  - dinle
  hayatta en hakiki mürşit ilimdir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
 • fenerliyikkkkk...........  - fener
  sizin sayenizde gs liler biraz aklı öğreniyor geçmişi öğreniyor çünkü onlarda akıl diye bir şey yokkkkkkkkkk........ :)
 • GS LİYİZZZZ  - GS LİYİZZZZ
  Asıl sen akıl öğreniyon! Daha doğrusu öğrenmeye çalışıyon ama öğrenemiyon! Özel ders aldıralım istersen Mancini' den!!! :)
 • şeyma metinha  - FENERBAHÇE
  bu site çok iyi diyenler beğensin ???

  hadi bakalım :):)

  bu site harika
 • Anonim
  aynen
 • usagi  - yanıtlama
  ben tokyo yasamak
 • FENER  - EVET DORU
  BENCE SENİN DEDİĞİN GİBİ GÜZEL Bİ SİTE
 • damla
  ödevime çok yardımcı oldu tşk
 • yahya  - araştırma
  zize teşekür ederim
 • sevgiirem  - atatürk
  teşekkürler
 • ERDEM  - ÇOK SAĞOL
  Çok lazımdı o kadar ardım burda buldum süperdi üstelik atatürkü cok iyi sözleri cvar ödevim sayesinde puanıma 10 puan eklendi çok sağol sizin sayenizde kaöç kişi ödev yapıyor iyilikleriniz süper
 • Misafir  - Ne bagıyon??
  Güzel ödevimi burdan yaptım.
 • misafir
  harika ya ödevimde yardımcı oldu
 • cenk  - harika
  süper
 • BURAK YILMAZ  - GALATASARAY
  BUNU YAPAN ÇOK İYİ YAPMIŞ. SAYGILARIMLA GALATASARAYLI BURAK YILMAZ.
 • misafir  - eleştiri
  sen burak yılmaz değilsin
 • buğra  - çok güzel olmuş
  çok güzel olmuş çokta ödevim için yardımcı oldu sağolun
 • Anonim
  ben bu sayfayı hiç beğenmedim ama bidah buraya girmem
 • mira kurşun  - atatürk
  sağolun 100 aldım
 • egoş  - türkiyem
  ödevime yardım ettiniz ... bu yüzden çok teşşekürler
 • enes make  - hayır
  İşime yaramadı. Türkçeden 67 aldım. .....
 • hüsnü  - ASLINDA HÜSNÜ DEĞİL ÇÜNKÜ *** GİBİ İSİM
  BİZDE ARTI YOK YAPMADIYSAN DİSİPLİN
 • hüsnü  - iyi
  çok iyi :) hep kısaları yazdım ZZZZAAAA XD
 • fatma  - işime yaradı
  aynen
 • iso  - süper
  Ödevime yardımcı oldu teşekürler
 • cemre  - süperr
  teşekür ederim çok yardımcı oldu
 • gamze  - Atatürk
  Atatürkün sözleri çok güzel
 • EYLEM  - AYNEN
  BU KONUDA SANA KATILIYORUM GAMZE
 • selaycik  - ataturk
  cok guzel cok isime yaradi
 • nazlı  - nazlı
  iyi
 • nazlı  - sultan
  çok güzel
 • ali
  Çok güzel bir site
Yorum yaz
Your Contact Details:
Yorumlar:
Security
Lütfen resimdeki güvenlik kodunu giriniz.
Back to top