Vaka Çalışması: Hizmet Alımlarında Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Fiyat Dışı Unsurların Kullanılması

İhalelerde amaç ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için teklifler değerlendirilirken göz önünde bulundurulan unsurlar ikiye ayrılır. Teklif fiyatı ve fiyat dışı unsurlar. Dolayısıyla, bir ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemede fiyatla birlikte fiyat dışı unsurların da göz önünde bulundurulup bulundurulmayacağı hususu en önemli kararların başında gelmektedir. Bu makalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsurların da kullanılması usulü incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Daha sonra bir örnek vaka üzerinden fiyat dışı unsurlu bir ihale dokümanı adım adım hazırlanmaktadır.

Devamını Oku