Yazar: cgezici

KOSGEB Destek Programları KOBİ’ler ve Girişimcilere Neler Vadediyor?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ’lere ve Girişimcilere yönelik çeşitli destek ve hizmetler verilmektedir. Dokuz başlık altında sunulan bu destek ve hizmetlerin kullanımına ilişkin fazlaca bilgi kirliliğinin bulunduğu gözlemlenmektedir. KOBİ’leri ve Girişimcileri yönlendirmek ve farkındalıklarının artırılmasını sağlamak amacıyla KOSGEB destek programları aşağıdaki başlıklar altında irdelenmiştir. * KOBİ Proje Destek Programı,* Tematik Proje Destek Programı,* İşbirliği Güçbirliği Destek Programı,* AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,* Genel Destek Programı,* Girişimcilik Destek Programı,* Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı,* Kredi Faiz Desteği,* Laboratuvar Hizmetleri. 1. KOBİ Proje Destek Programı; Destek Programının Amacı;KOBİ’lerde proje kültürü...

Devamını Oku

Girişimcinin Yeni İşyeri, Sanal Ofis!

İş fikirlerini yatırımlara dönüştürmenin önündeki en büyük engellerden birisi başlangıç sermayesi yetersizlikleri nedeniyle sabit maliyetlerin karşılanması sorunudur. Tam da bu noktada “Sanal Ofis”ler, girişimcilerin imdadına yetişmektedir. Sanal Ofisler Sanıldığı Kadar Sanal mı? Sanal ofis sistemi, bilgi çağının gelişimiyle birlikte ortaya çıkmış, Amerika ve Avrupa’da uzun süredir kullanılan ve henüz farkındalığını ve bilinirliğini kanıtlayamamış olarak görünmesine rağmen ülkemizde de son zamanlarda popülaritesini artıran bir işyeri modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehrin en prestijli lokasyonlarında, kullanıcıların hizmetine sunulan, donanımlı, lüks, ulaşım sıkıntısı olmayan ve gereksinim duyulduğu zamanlarda kullanılan çalışma ofisleridir. Sanal Ofis Kimler İçin Uygundur? Özellikle start-up firmaları için bulunmaz fırsat olan...

Devamını Oku

“Girişimcilere 30 Bin TL Hibe” Yalanı !

“Girişimcilere 30 bin TL hibe” tümcesi banner reklamları vasıtasıyla internet sayfalarını süsleyen ve günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan bir söz kalıbı şeklinde dolaşmaktadır. Algı öyle bir hale gelmiş olmalı ki, “biz neden gidip almıyoruz” bakışlarını sezinlemek işten değil. Evet girişimcilere 30 bin TL teşvik gerçekte var olan ve fakat cümlenin zihinde oluşturduğu formatta olmayan bir teşvik sistemidir. Öncelikle teşvik ve hibe kelimelerine yüklenen anlamları birbirinden ayırt etmekte fayda vardır. Türk Dil Kurumu kaynakları incelendiğinde “hibe” kelimesine yüklenen anlam “bağış” olmakla birlikte “teşvik” kelimesinin anlamı “isteklendirme, özendirme” olarak karşılık bulmaktadır. Yukarıda değinilen iki yanlışı bir doğruyla bertaraf etmek için bu...

Devamını Oku

Bireysel Katılım Sermayesi Teşvikleri Perspektifinde Melek Yatırımcı – Girişimci İlişkileri

Son zamanlarda adından sıkça söz edilen melek yatırımcı (angel investor veya business angel), ülkemizde de alternatif bir finansman tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı görüşler olmasına rağmen bu terimin ilk kez 1978 yılında New Hampshire Üniversitesi profesörlerinden William Wetzel tarafından yazılmış bir rapor ile ortaya atıldığı bilinmektedir. Amerika ve Avrupa’da bu tarihten sonra hızla gelişmeye başlayan söz konusu finansal araç, ülkemizde de yakın bir tarihten itibaren gelişmeye başlamıştır. Özellikle girişimcilerin başlangıç sermayesi (start-up capital) ihtiyacının karşılanmasında önemini artırmaktadır. Ülkemizde, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” ile finansmana erişimde zorluk yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlerin, Bireysel Katılım Sermayesi aracılığıyla desteklenmesine dair usul ve esasları belirleyen yasal zemin oluşturulmuştur. Bu yöntemde; “Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler” olarak tarif edilen Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY), iş fikri ve planı olup da kendi işini kurmak isteyen veya halihazırda kurulu bir işletmesi olan girişimcileri desteklemek ve bununla birlikte işletmeye ortak olmak kaydıyla Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) olarak tanımlanan finansmanı sağlamaktadır. Son yıllarda Avrupa Birliği’ne katılım öncesi mali yardım aracı olarak 2007-2013 yılları arasında yürütülmüş olan 7. Çerçeve Programı ve devamı niteliğindeki 2014-2020 yıllarını kapsayacak Horizon (Ufuk) 2020 destek programları, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve diğer bakanlık/kurumlarca sunulan teşvik ve destek unsurları, 15 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde, ülkemizde yatırımların önünün açıldığı, bu...

Devamını Oku