Rhd. Palustris Bakterisinin Melas Kullanarak Ürettiği Biyohidrojen Veriminin Araştırılması

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANI Araştırma Konusu: Bu çalışmada günümüzde giderek önemi artan, enerji verimi yüksek, çevre dostu ve alternatif bir yakıt olan hidrojen gazının bakteriyel (rhodopseudomonas palustris) ortamda, melas (Şeker Pancarı Atığı) kullanılarak üretim verimi incelenmiştir. Neden Alternatif Enerji Kaynakları? Dünyanın en önemli birincil enerji kaynağı petroldür. Petrolü, %25 ile kömür, % 20 ile doğalgaz % 7 ile nükleer ve %14 ile yenilenebilir enerji kaynakları izlemektedir. Ana  enerji  kaynağı  petrol,  giderek  azalmaktadır.  Buna  ek  olarak,  fosil  kaynakların  kullanımı sonucu  oluşan  hava  kirliliği  ve  devamında  oluşan  iklim  değişikliği  gibi  artan  çevresel  sorunlardan dolayı, tüm dünyada atmosfere daha az karbondioksit salan, fosil...

Devamını Oku