Yazar: metintorunoğlu

Türkiyede Başörtüsü Yasağı 2

Türk halkının başörtüsü ile ilgili görüşü nedir.Bu konuda yapılmış anketlerden bir kaçını burada zikretmekte fayda var. Köprü Dergisinin 2003 yılı Güz dönemi 84.sayısında, Avukat Fatma Benli nin ”Anketler ve İnsan Hakları Kuruluşlarının Raporları Işığında Başörtüsü Yasağının Değerlendirilmesi” adlı yazısından 1,3 ve 7.nolu anketleri burada yaptığım aktarıyorum. 1. Anket: ”Türkiye’de din ve vicdan hürriyeti ile ilgili yapılan anketlerin en önemlilerinden birisi Şubat 1999 tarihinde Türkiye’de din ile toplumsal ve siyasal tutum ve davranışlar arasındaki ilişkiyi irdelemek üzere yapılan, “Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” isimli bir anket çalışmasıdır. İlgili çalışma Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli öğretim görevlileri tarafından, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfi’nın (TESEV) mali desteğiyle gerçekleştirilmiştir. TESEV Araştırması Türk vatandaşlarının ne düşündüğüne dair bir fikir vermektedir. Türkiye’de din ve siyasal davranış arasındaki ilişkileri inceleyen araştırma, 105 sorudan oluşan bir anket çalışmasına dayanmakta olup, Türkiye nüfusunu temsil niteline sahip bir örneklem çerçevesinde yerleşim birimlerinde yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Resmi ve özel bütün kurumlarca ciddi ve bilimsel bir istatistik olarak değerlendirilen araştırmada, başörtülü öğrencilerin okula alınmamasının doğru olmadığına ilişkin soruya katılanların oranı % 76 olup, karşı fikirde olanlar % 16’dır. “Devlet memuru kadınlar isterlerse başlarını örtmelidir” ifadesine katılanların oranı ise % 74.2’dir.” 3. Anket: Yükseköğretim Kurumuna bağlı Gazi Üniversitesi bilim adamlarınca kurulan Akademik Araştırmalar Merkezi’nin (AKART) 16 ilde 3 bin 224 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, Türk halkının % 86’sı başörtüsü konusunda olumlu görüş bildirirken, üçte ikisi okul, devlet dairesi dahil ayrım yapılmaksızın her yerde...

Devamını Oku

Türkiyede Başörtüsü Yasağı 1

Türkiye de gündemden düşmeyen konulardan biri de Başörtüsü,bu konuda hemen herkesin bir fikri var, ancak bu konuda fikir ileri sürenlerin İslam dini ile ilgili ne kadar bilgileri olduğu ise pek önemli değil. Türkiye de bazı kesime göre (Radikal laik kesim) başörtüsü, Siyasi İslam’ın, irticanın simgelerinden biridir. Onlara göre başörtüsünün her türlüsü çağdışı’dır. Başörtüsü ile ilgili bir yargıya varmadan önce bu konunun dinsel inanç boyutunu görmezden gelmemek gerekmektedir, çünkü dinsel boyut başörtü sorununun ana boyutudur. İslami bir kavram olarak Kur’an’da Nur Suresi, 31’nci ayeti ve Ahzab Suresi, 59’ncu ayetinde kadının örtünmesinden bahsedilir. Bu gün başörtüsü takanların bu konuya önem göstermelerinin altında yatan yegane sebep başörtüsünün dini emir boyutudur. Ancak başörtüsü kadının tercihine bırakılması gereken bir durum iken, bu ülkede durum tamamen faklıdır, başörtüsü takanlar yasaklar ile engellenmektedir.Türkiye Cumhuriyetinde başörtüsünü yasaklayan bir kanun yoktur. Türkiyede Kıyafet ile ilgili 3 kanun mevcut: 25 Kasım 1925 tarihli Şapka İktisası Hakkında Kanun, 3 Aralık 1934 tarihli Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceğine Dair Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. Şapka İktisası Hakkında Kanun, milletvekillerinin ve memurların Türk milletinin kullandığı şapkayı giymek mecburiyetinde olduğunu belirtmektedir: “Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup, buna ters bir itiyadın devamını hükûmet men eder”. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 3/12/1934 kabul tarihli ve 2596 kanun numaralı ve kanunun yayımlandığı R. Gazete tarihi 13/12/1334 ve Sayı 2879 olan Kanun ise: “Ruhanilerin, mabet ve ayinler haricinde ruhanî kisve taşımalarını yasaklar, her din ve mezhepten yalnız...

Devamını Oku