Değerli Kullanıcı,

Bilindiği gibi; ülkemizdeki milyonlarca banka kullanıcısının alınmasından hoşnut olmadığı, bankaların ise talep hatta şikâyet etmeyenlere geri ödemeye yanaşmadığı bir “KART AİDATI” sorunumuz var. Ben, sadece bu kesintinin “HAKSIZ BİR KESİNTİ” olmasından doğan rahatsızlığımdan dolayı, bunu geri almanın yolunu araştırdım, geri almaya hak kazandım ve kitlelere ulaştığı zaman, bankaların rahatsız olacağı bu yazıyı “KART AİDATINI GERİ ALMAK İSTEYENLER”e yol göstermesi amacıyla kaleme aldım. Aşağıda, yapmanız gerekenleri kısaca izah etmeye çalışacağım.
KART AİDATI NEDİR?

Sponsor Bağlantılar

Kart aidatı; bankaların, kredi kartlarından ve bankamatik kartlarından yıllık ortalama 45 TL (2011) civarında yaptığı ve bahane olarak da hesap işletimi, kart gideri, vs. bahaneleri gösterdiği kesintidir.

BANKAYA BAŞVURU

Kart aidatını geri almak isteyen vatandaş, ilk önce dilekçe ile banka şubesine başvuruda bulunmak zorundadır. Zaten birçok banka, olumsuz cevaplarının hazır olduğu cevap yazısını önceden hazırlamıştır. Size verdikleri ve içerisinde kart aidatını kesmelerine sebep bahanelerinin bulunduğu “OLUMSUZ CEVAP YAZISI”nı bankadan alınız (Şayet, iade etmeye yanaşmazlar ise).

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

Aldığınız bu cevap yazısı, bankaya sunduğunuz dilekçe, 2008’den bu yana kart aidatı kesintisinin yansıtıldığı hesap özetleriniz(İlgili bankadan isteyiniz) ile bağlı bulunduğunuz Kaymakamlığın “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı” na gidiniz. Burada size doldurtulacak başvuru dilekçesine diğer belgeleri de ekleyerek başvurunuzu yapınız. Hakem Heyeti, başvurunuzu değerlendirip, yaklaşık 45 günlük bir süre içerisinde sonuç alır.

HÜKÜM

Hakem Heyeti, bankayı 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde yer alan “Satıcı ve Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak hazırladığı sözleşmenin iyi niyet kurallarına aykırılığından dolayı” haksız buluyor. Hükmün devamında, “Sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle bu ücret standart sözleşmede yer almış ve tüketici içeriğe etki edememişse, o sözleşme şartlarının tüketici ile müzakere edilmediği”ni varsayarak, ayrıca “21.07.2008 tarih ve 26943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 02.05.2008 tarih ve E: 2008/ 4345; K:2008/ 6088 sayılı kararı ile alınan kart ücretinin hukuksuzluğunun karara bağlanmasını” emsal göstererek son hükmü veriyor: “Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, banka tarafından tüketiciden alınan kredi kartı üyelik ücretinin tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir”.

SON OLARAK…

“Karar Belgesi”ni aldıktan sonra, bankanın müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Durumu anlatınca size hukuk müşavirliklerinin fax numarasını veriyorlar ve belgeyi oraya faxlamanızı istiyorlar. Birkaç günlük bir sürecin üzerinden bankaya kayırlı cep telefonunuza şu ileti geliyor: “TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN KARARINA İSTİNADEN KART ÜYELİK BEDELİNİZ İADE EDİLMİŞTİR”.

SON SÖZ…

İnsanlarımız, maalesef birçok zaman uğraşmaya eriniyor ve birçok hakkını yediriyor. Bu sadece bankaların aldığı kart aidatı konusunda değil, bürokraside, alış verişte, vs. birçok alanda…

Birkaç günümüzü ayırıp hak ettiğimizi almayı ve bizden haksızca alınanı geri almayı öğrenmemiz ve çevremize öğretmeniz gerek…

“HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN, DİLSİZ ŞEYTANDIR”

03.01.2011
Emrullah TÖREN