Mainz, 12.12.2011
 
Bugünlerde refahdan başι dönen Avrupa ülkelerinde „kriz“ den geçilmiyor. Önce birliğin şιmarιk çocuğu Yunanistan iflas ettiğini duyurdu, ardιndan İtalya`da hükümet devrildi. Sιrada Portekiz ve İspanyanιn olduğu söyleniyor. Euro havzasιnda yeniden bir toparlanma için „Merkozy“ A.Ş tarafιndan toplantι üstüne toplantι yapιlιyor. Avrupa`da baş gösteren bu „ekonomik“ krizin „siyasal krize“ yol açabileceği de konuşuluyor.
Tamam, bunlarιn hepsi vakιa. Fakat bence sadece Avrupa`da değil bütün batι da çok daha önemli bir “kriz” yaşanιyor. Bunun adιnι doğru koymak gerekir. Esasen bu ne ekonomik ne de siyasal bir krizdir, dahasι daha derin bir krizdir. Bu kriz bir uygarlιk, bir insan hatta bir „insanlιk“ krizidir. Bu sorunlar bugün değilse yarιn zaten ortaya çιkacaktι. Zira tabii-fιtri yasalarιn gereği bu böyledir. Allahιn varlιk için koyduğu yasalara müdahâle etmenin mutlaka bir karşιlιğι vardιr. Zira Allah imhâl (süre vermek) eder ama asla ihmâl etmez. Batι Allahιn varlιğa koyduğu yasalarla oynamaya kalkιştιğι için bugün „insan“ krizi ile karşι karşιya kalmιştιr. Şimdi batι uygarlιğιnιn, başkalarιnιn felâketi üzerinden yükseltmiş olduklarι kendi saâdetlerinin neden kιsa sayιlabilecek bir zaman diliminde tükenmekte olduğu üzerinde durmaya çalιşalιm:

Sponsor Bağlantılar

Batι, insana yanlιş ya da yamuk bir tasavvur ile baktι.

1- Meselâ insanι kafadan günahkâr ilân etti.

Madem ki Adem günah işlemiştir, o halde bütün insanlar günahkârdιr diyerek insanι aşağιladι. Oysa insan günahkâr doğmazdι ve kimse de kimsenin günahιnι yüklenmezdi. Ancak Tanrιnιn yetkilerini elinde toplayan kilisenin bu „ilkgünah“ konusunu kazanç kapιsι haline getirdiği biliniyordu. Bu yolla insan değersizleştirildi ve amansιz bir mücâdelenin tarafι olarak ilân edildi. Onun içindir ki onlar insana „Homo, hominu lupus“ yâni insan insanιn kurdudur dediler. Hâlbuki insan insanιn cenneti olmalιydι.

2- İnsanιn toprak hattιnι kopardιlar

İnsanιn toprakla münâsebeti ana-evlât gibi olmasιna rağmen batι insan ile toprağιn arasιna bol bol zehirli gaz yayan ziftli asfaltlarι soktu. Oysa muazzam bir enerji yüküyle dolu bulunan insanιn toprak hattιndan koparιlmasι açιk bir felâket anlamιna geliyordu. Toprak hattιnι aldιğιnιz zaman çarpιlmamak işten bile değildir. İnsanιn tabiatla ilgisini koparmak, insanιn yaratιlιştaki kodifikasyonu ile oynamak demektir.

3- Şeytanι yok saydιlar.

Yaratιcι insanι imtihan muradιyla şeytanla birlikte var etmiştir. Tabi dir ki şeytandan kastιmιz en azιndan bu makalenin hacmi gereği sadece ayartιcι benlik ve insanι yoldan çιkaran Allaha asi olan malum varlιk değil. Yani bu makalede onun üzerinde duracak değiliz. Esaslι bir bakιşla baktιğιmιzda şeytan kιsaca „öteki“ dir. Biz müslümanlar ne kadar kötülük görsek hemen onu şeytana hamleder ve takvamιza göre kimimiz „kahrolasι şeytan“ benden uzak dur derken kimimiz de „Euzu Besmele“ çekerek onun şerrinden yaratana sιğιnmaya çalιşιrιz. Ancak batι böyle bir varlιğι olmadιğι için kendi hemcinsinden olan ve kendi menfaatlerinin önünde engel olanlarι „ötekileştirmekte“ yâni şeytanlaştιrmaktadιr. Uzun bir süre batι için şeytan konumunda bulunan kominizm çaptan düşünce yasa gereği batιlιlar kendilerine müslümanlarι „öteki“ olarak tayin ettiler. Zira şeytansιz insan olamazdι. Söyler misiniz bana hangi sürü çobansιz, hangi Nuh tufansιz dιr? Bu yazιyι okuyanlar belki de şeytan sahibi olmanιn bu kadar övüldüğünü yadsιyacaklardιr. Gerçek şu ki şeytan da bir nimettir. Haşâ Allah abes ile iştigâl etmez. Her varlιk bir hikmeti temsil eder. Batι doğru bir şeytan tasavvurunda kalabilseydi eğer bugün dünyamιz belki de çok daha yaşanabilir bir gezegen halinde olabilecekti.

4- Batιnιn Peygamberi yok.

Aslιnda var tabii. Hz. İsa`ya ne oldu dediğinizi duyar gibiyim. Ben de şimdi soruyorum, tamam Hz. İsa bizim imanιmιza göre peygâmber de ya Hristiyanlara göre öyle midir? Elimizdeki en eski metinlere göre ilk incil metninin Hz. İsa`dan yaklaşιk 70 yιl sonra yaşayan Pavlus retoriğinde bu peygamber bir kere yere basmιyor. Yaratan yere basιp „iz“ bιraksιn diye elçilerini insanlar arasιndan seçip gönderdiği halde en ilk dönemlerden beri insanda var olan „melek“ peygamber isteme hastalιğι hristiyanlιkta da tedavi edilememiş ve ilk olarak tedvinciler (hristiyan ilâhiyatçιlarι) peygamberi „göklere“ çιkarmakla işe başlamιşlardιr. Ayaklarι yere basmayan bir elçi haliyle iz bιrakamaz, iz bιrakamayιnca da izenemez.

Bu arιzalarι çoğaltmak mümkün ama bunlarla yetinelim. Zira bunlar insanι „beşer-canlι“ iken „insan“ yapan değerlerdir. Batι, insanιn mayasι ile oynayarak başιna belâlarιn en büyüğünü davet etmiştir. Zira bu en kestirme tabirle Allaha „savaş“ açmaktιr. İnsanlιk tarihi boyunca nice uygarlιklara şahitlik eden bu gezegen Allaha karşι galip gelebilmiş bir örnek önümüze koyamιyor.

Bugün için belli bir güç temerküzünü sağlamιş olan batι, yaptιğι bombalarla, nükleer ve biyolojik silahlarla kendini koruma kibrine girişiyor. İyi de kime karşι. Bütün bunlarla ötekileştirdiğiniz müslümanlarι öldürebilirsiniz belki ama „ölümü“ nasιl öldüreceksiniz. Nemrut ta Tanrιlιğa soyunmuştu ama sonrasιnda bir sivrisinek yüzünden kendi canιna kιymιştι.

Batι bu kafayla giderse hιzla kendi sonunu getirecek. Bazι uygarlιklar savaşmadan da yok olurlar. Zira batι insanιn „insaniyetini“ zehirledi. İnsanιn habire cesedine çalιştι ama sonuçta ortaya milyonlarca „obezite“ hastasι çιkardι. Keşke bütün sorun bu olsa, batι bugün esasen „insansιzlιk!“ hastalιğιndan kιrιlmaktadιr. Zira batι insan dan ümidini keserek yapιlabilecek en büyük kötülüğü yapmιştιr. Son yιllarda özellikle de Avrupa`da neredeyse cadι avιna dönüşmekte olan müslüman karşιtlιğιnι açιklamanιn mantιklι tek yolu vardιr. O da batιnιn derdinin aslιnda müslümanlarla değil „İslâm“ ile olduğudur. Zira bugün feci bir değer krizi yaşamakta olan batι insanι için sahici bir „mutluluk“ reçetesi yazabilecek yegâne sistem İslâm dιr. İslâm ile terörizmi yan-yana getirip İslâmιn imajιnι karalayιp akιllarι sιra değer bunalιmι yaşayan özellikle de cins kafalι batιlιlarιn İslâma ilgisini azaltmayι hedefliyorlar. Batι sadece zekâ ve kas kuvvetine dayalι, akιl, kalp, irade ve vicdan dan mahrum bu düzeni terketmediği sürece batmaya mahkumdur. Allaha savaş açanlar mutlaka kaybedeceklerdir. Müslümanlara karşι boğazιna kadar kin ve nefretle dolu bir adam olduğu herkesçe bilinen ünlü Yahudi tarihçi Bernard Lewis Hamburg`da bir gazeteye „Avrupa en geç bu yüzyιlιn sonunda İslâmlaşacak“ diye bir demeç vermiş. Sebebi açιk: Müslümanlara karşι daha zecri tedbirler alιnmasιnι salιk veriyor. Dahasι İslâm ile potansiyel mühtedilerin arasιna mesafe koymaya çalιşιyor.

Ne yaparlarsa yapsιnlar sonuçta herkesin
yaptιğι kendinedir. Allahιn koyduğu yasalar zamanι geldiğinde devreye girer. Bir güzel kelâm-ι kibar ile bitirelim: „Her kemâlin bir zevâli vardιr.“

Baki Selam ve Saygιlarιmla.

Ömer Erdem
Mainz/Almanya