a) “her” ve “şey” Sözcüklerinin Yazımı

* “şey” sözcüğü her zaman ayrı yazılır.

bir şey  (doğru)         birşey  (yanlış)
her şey  (doğru)        herşey  (yanlış)
çok şey  (doğru)       çokşey  (yanlış)
hiçbir şey  (doğru)     hiçbirşey  (yanlış)

Sponsor Bağlantılar


Şu ana kadar  her  şey  yolunda gitti.
                 … herşey… (yanlış)

Benim hakkımda sana  bir  şey  söyledi mi?
                              … birşey… (yanlış)

Depremle ilgili konuşulacak  çok  şey  var.
                                      …çokşey… (yanlış)

Söylediğin  hiçbir  şeye  inanmıyorum!
              …hiç  bir  şeye… (yanlış)

* “her” sözcüğü bir istisna (herhangi) dışında ayrı yazılır.

* herhangi (doğru)  her hangi (yanlış)

her  şey  (doğru)         herşey  (yanlış)
her  gün  (doğru)        hergün  (yanlış)
her  ay   (doğru)         heray  (yanlış)
her  zaman  (doğru)    herzaman  (yanlış)
her  an  (doğru)         heran  (yanlış)
her  biri  (doğru)         herbiri  (yanlış)

Bilgisayarınızda  herhangi  bir sorun yaşarsanız, beni arayın.
                      …her hangi… (yanlış)

Aramızda geçen  her  şeyi  bir bir anlattım.
                      …herşeyi… (yanlış)

Kilolarından kurtulman için  her  gün  yürümelisin.
                                      …hergün… (yanlış)

Kirasının  her  ay  düzenli olarak öderdi.
           …heray… (yanlış)

Talih insanın yüzüne  her  zaman  gülmez.
                            …her zaman… (yanlış)

Önünüze  her  an  biri çıkabilir, dikkatli olun.
            …heran… (yanlış)

Fuardaki arabaların  her  biri  servet değerindeydi.
                          …herbiri… (yanlış)

b) “birtakım”, “bir takım” Sözcüklerinin Yazımı

* “birtakım” sözcüğü “bazı, türlü, çeşitli” anlamlarında kullanılırsa bitişik yazılır; “bir” sözcüğü sayı sıfatı olarak kullanılırsa ayrı yazılır.

Bu konuda  birtakım  önlemler almalısınız.
                   (bazı)

Yeni komşumuz hakkında  birtakım  söylentiler duydum.
                                   (bazı, çeşitli)

Bu kıyafetten  bir  takım  da  kardeşime aldım.
                   (sayı)

Size de  bir  takım  Osmanlı Tarihi verelim.
          (sayı)

c) “hiçbir” Sözcüğünün Yazımı

* “hiçbir” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

Bu adamın  hiçbir  konuda deneyimi yok.
              …hiç  bir… (yanlış)

Hiçbir anne, çocuğunun kötülüğünü istemez.
Hiç  bir… (yanlış)

Söylediklerinizden  hiçbir  şey  anlamadım.
                        …hiç  bir… (yanlış)

ç) “birkaç” Sözcüğünün Yazımı

* “birkaç” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.

Sen, birkaç  gün babama görünmesen, iyi olur.
    …bir  kaç… (yanlış)

Bu kitabı  birkaç  yere sordum, fakat bulamadım.
            …bir  kaç… (yanlış)

d) “bir gün” Sözünün Yazımı

* “bir gün” sözündeki “bir” sözcüğü ister belgisiz sıfat olarak “herhangi bir” anlamında kullanılsın ister sayı sıfatı olarak “bir” anlamında kullanılsın, her iki durumda da ayrı yazılır.

Hata yaptığını  bir  gün  anlarsın.
                   …birgün… (yanlış)

Büyük sınava sadece  bir  gün  kaldı.
                            …birgün… (yanlış)

e) “hiç kimse” Sözünün Yazımı

* “hiç kimse” sözü her zaman ayrı yazılır.

Sınıfta  hiç  kimse  kalmasın, herkes aşağıya insin!
        …hiçkimse… (yanlış)

Bu kadar düşük maaşla  hiç  kimse  çalışmaz. />                               …hiçkimse… (yanlış)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı