Bütün Peygamberler İslam Peygamberidir.  Allah bir kısmını bir kısmına üstün kılmıştır ama bu Allah katında bir üstünlüktür. Müminler Allah’ın namaz, oruç gibi emri gereği tüm peygamberleri eşit sever ve aralarında ayrım yapmazlar. Aksi bir tutum Kuran’a uygun değildir.
Nedense birçok Müslüman kardeşimiz Hz. İsa (a. s)’dan haşa pek haz etmezler. Yani o Hıristiyanların Peygamberi bizim değil derler ve rahatsız olurlar. Hz. Musa (a.s) ’dan da rahatsız olurlar. O da Musevilerin Peygamberi derler. Bu, çok büyük bir cehaleti gösterir. Hz. İbrahim (a.s) de, Hz. İsa (a.s) da, Hz. Musa (a.s) da, Hz. Muhammed (sav) de, hepsi bizim Peygamberimizdir.

Sponsor Bağlantılar

Allah’ın emri gereği bizler tüm peygamberleri eşit severiz ve hiçbirini diğerinden ayırd etmez ve üstün görmeyiz inşaAllah. Çünkü bu, Kuran’a uygun bir tavır olmaz inşaAllah.

Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun, Biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık ve Davud’a da Zebur verdik. (İsra Suresi, 55)

Rabbimiz ayetinde buyurduğu gibi peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kılmıştır. Ancak bu, Allah katındadır. Bizlerle alakası yoktur. Bizleri ilgilendiren konu, Rabbimizin tüm elçi ve peygamberlerini eşit sevmemiz konusudur. Bu namaz gibi, oruç gibi Allah’ın emridir.

Deyin ki: “Biz Allah’a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O’na teslim olmuşlarız.” (Bakara Suresi, 136)

Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. “O’nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sanadır” dediler. (Bakara Suresi, 285)