Bilgisayarlar,

Telefonlar,

Elektronik cihazlar,

Sponsor Bağlantılar

Bizi gizlice izliyor…
Amerika, İngiltere ve İsrail üsleri birer veri aktarım merkezi olarak kullanılıyor;

İzleniyor, dinleniyor ve gözetleniyoruz…

ABD’nin Utah eyaletindeki bir çölün derinliklerinde yoğun bir inşa faaliyeti sürüyor…

Binlerce işçi ve yüzlerce teknisyeni bu ıssız çöle getiren şey, yeni bir proje;

Dünya iletişimine tümüyle egemen olma isteği…

Nihai hedef: tüm dünya iletişimi!

Daha önce Mormonlar, dünyanın geri kalanından kaçmak için sığınmışlardı bu ıssız çöle… Fakat artık tüm dünyanın izleneceği, dünyadaki tüm elektronik iletişimin takip ve deşifre edileceği bir yer haline geliyor…

Karmaşık ve gelişmiş bir teknolojiyle donanacak olan çöl, küresel gücün yeni ve gizli bir tapınağı oluyor…

Bu tapınakta, en gelişmiş sunucular, bilgisayarlar, karmaşık yazılımlar ve en donanımlı istihbarat uzmanları iş başı yapacak…

Bluffdale kasabası bundan böyle “Big Brother”ın yeni ve daha da gelişmiş gözü, kulağı, dahası kalbi olacak…

Tüm inşa çalışmalarının gizlice yürütüldüğü “Utah Data Merkezi” sıradan bir isme sahip olsa da, ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı “NSA”nın yeni bir üssüdür…

Amacı; tüm elektronik istihbarat projelerinin de ötesinde tüm dünyanın elektronik ve denizaltı ağlarını, uydu ve internet iletişimini deşifre ve analiz etmek; yerel, ülkesel ve uluslararası tüm elektronik iletişim ve veri bankalarını izlemektir…

Merkez, yalnızca izlemek ve analiz etmekle kalmayacak, kodlan kırarak genel iletişime kapalı olan ağlara ulaşım sağlayacak. Böylece Birleşik Devletlerin içinde olduğu kadar başka ülkelerdeki ticari, askeri, diplomatik, finansal veya herhangi bir alana ilişkin kodlu verileri ele geçirebilecek…

Başka bir deyişle bu proje, bugüne kadar gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı siber-güvenlik ve saldırı projesi olacak…

“Özel hayatın gizlilik ve mahremiyeti” ciddi bir tehdit altındandır…

Bütün herkes, gece ve gündüz, alıcı-vericili “tele ekran” sistemleriyle “Büyük Birader” (Big Brother) in gözleri tarafından izleniyor, ta yatak odalarımıza dek…

Büyük Rötgencinin mottosu(1):

“Büyük Birader sizi gözetliyor!”

Küresel Merkezi bir siyasetin hegemonyasında, her türlü karşı fikrin yok edildiği; tarihin, baştanbaşa ideolojik çarpıtmalarla yeniden yazıldığı, hafızası silinmiş ve muhalefet etmeyen toplumlar oluşturulmak isteniyor…

Bu hal, insanlığa, umutların tükendiği ve çıkış yollarının tıkandığı karanlık bir gelecek vaat ediyor…

Ünlü İngiliz yazar George Orwell, daha 1940’larda yayımlanan “1984” adlı romanında bugünü anlatıyordu…

Ünlü “Hayvan Çiftliği”nin de yazarı olan George Orwell, romanında; “Küresel ideolojiler”den “Yeni imparatorluklar”dan ve “Yeni dünya sistemleri”nden söz ediyordu…

“Big Brother Is Watching You!”

Orwell’e göre: “Toplumdaki tüm bireyler merkezi bir otorite (Big Brother) tarafından sürekli gözetlenmektedir. Büyük Birader aslında var olmayan biridir; o, birçok mekanizması olan bir sistemdir, bu sisteme karşı gelen herkes cezalandırılır…”

2000’li yıllarda bir eve yerleştirilen kameralarla, insanların 24 saat gözetlendiği bir yarışmanın adı haline geldiğinde, birçok kişi hâlâ ‘nasıl bir dünya’ ile karşı karşıya kalacaklarını bilmiyorlardı…

Amerika’da ilgiyle izlenen, daha sonra bütün dünyaya yayılan yarışma programı, ülkemizde, “Biri Bizi Gözetliyor” adıyla yayınlanmıştı…

George Orwell, bir müneccim veya bir medyum değildi…

O, hızla gelişen teknolojinin durumuna bakmış ve gelecekte insanlığı nelerin beklediğine dair bazı öngörülerde bulunmuştu.

Şimdi gelecek denilen “o gün”ü konuşuyoruz…

“Büyük Rötgenci”nin gözü bizi gözetliyor!

Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, diğer elektronik cihazlarımız bizi izliyor…

Gökte uçan kuşlar bizi izliyor…

Karanlığa saklanmış bir çift göz bizi izliyor…

Bilgisayarlarımızdaki bütün yazışmalarımız, işlemlerimiz, yazılımların içerisine yerleştirilen solucanlar tarafından ele geçiriliyor…

Kod verilerek belirlenen kelimeler, sistemin ana merkezine ulaştığı anda yakın takip başlıyor…

Kablolu ya da cep telefonlarıyla yapılan görüşmeler, merkezi santrallerdeki şifreler aracılığıyla dinleniyor. Görüşme yapılan yer, nokta olarak anında tespit ediiliyor…

Uzaklardan gönderilen sinyaller, evin içindeki elektronik eşyaları bir vericiye dönüştürüyor…

Yerleşim yerlerinde kurulu dijital kameralarca kaydedilen görüntülerin birer kopyası, kameradaki yazılımını yöneten ana kumanda merkezine ulaşıyor…

Haberleşme uyduları aynı zamanda bir gözetleme aygıtı olarak kullanılıyor…

Ülke güvenliği tehlikededir…

Dünyanın değişik yerlerindeki  Amerika, İngiltere ve İsrail’e ait üsler, askeri amaçlarının yanında birer veri aktarım merkezi olarak kullanılıyor…

“Büyük Birader”in adamları ayrıca; “böcek” yahut “haşere” adı verilen mikrofon, kamera, anten gibi bir takım özel cihazlarla, bazı risklere de katlanarak yakın plan izleme, dinleme ve gözetleme işine aralıksız devam ediyor…

İzleyenler de izleniyor…

Gözden göze,

Bir kulaktan diğer kulağa,

Sonunda hepsi ana merkeze…

Bireysel olarak “Dinleniyoruz!” korkusu boş bir kuruntu değildir, daha da kötüsü toplumun tümü gözetleniyor…

Yazılım ve donanımı ABD ve İsrail’in olan aygıtların getirildiği gün, ülkemiz bir “BBG Evi” duruma düşmüştür…

Kişisel güvenliğimiz tehlikededir…

Bir bilgisayar, cep telefonu ya da verici niteliğe sahip bir elektronik eşya satın aldığımız andan itibaren üzerimizde Büyük Biraderin gözetim ve denetimi başlıyor…

Satın alınan eşyanın parasını öderken, gözetleme ve denetleme masraflarını da karşılamış oluyoruz…

Büyük Biraderin fena halde kapsama alanındayız…

Acaba bir şeyler yapılıyor da haberimiz mi yok,

Yoksa küresel güce boyun eğip teslim bayrağı mı çekmişiz?

www.youtube.com/watch?v=MWmRa5UL7b8
/>GezGin

(1)Motto: ilke söz, slogan