Geçtiğimiz yüzyılın en önemli buluşlarından biri şüphesiz evrenin yoktan var edildiği ve sürekli genişlemekte olduğu gerçeğidir. Tüm evren yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana gelmiştir. Bu patlama sonucu madde, enerji ve zaman da yaratılmıştır.
Amerikalı astronom Edwin Hubble, 1929 yılında California Mount Wilson gözlem evinde, daha sonra kendi adının verildiği dev teleskopla gökyüzünü incelemeye başlamış ve yıldızların, uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru yaklaşan bir ışık yaydıklarını saptamıştı. Fizik kuralları gereği gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru, gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışıkların tayfı ise kızıl renge doğru kayar. Hubble’ın yaptığı gözlemlerde, yıldızların ışıklarında kızıla doğru kayma fark edilmişti. Bu da yıldızların sürekli olarak bizden uzaklaştıklarını göstermişti.

Sponsor Bağlantılar

Hubble’ın, yaptığı  gözlemlerde keşfettiği çok önemli bir konu daha olmuştu. Galaksi ve yıldızlar yalnızca bizden değil, aynı zamanda birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Evrendeki her şeyin birbirinden uzaklaşıyor olması, elbette evrenin genişlemesi anlamına geliyordu. Evrenin genişlediği gerçeği ise, teknolojinin olmadığı 1400 yıl önce Rabbimiz tarafından gönderilen Kuran’da şu şekilde bildirilmişti:

Biz göğü  ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Evren genişlediğine göre bu genişlemenin mutlaka bir başlangıç noktası da olmalıydı. Zaman içinde geri gidildiğinde, evrenin tek bir noktanın patlaması ile oluştuğu ortaya çıkıyordu. Bilim adamlarının sıfır hacim, yani yokluk olarak değerlendirdikleri bu noktanın patlaması, evrenin yoktan var olduğunu ortaya koymuştu.

Modern fiziğin ancak bu yüzyılın sonlarına doğru ulaştığı bu büyük gerçek, Kuran’da bize 14 asır önceden şöyle haber verilmekteydi:

O Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir. (Enam Suresi, 101)

Big Bang teorisi, başlangıçta evrendeki bütün cisimlerin bir arada olduklarını ve sonradan ayrıldıklarını göstermiştir. Big Bang sadece maddenin değil, zamanın da başlangıcı olmuştur.

O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? (Enbiya Suresi, 30)

Bu bilimsel gerçeğin 1400 sene önce Kuran’da yer alıyor olması, büyük bir mucizedir. Bu keşfi Müslüman bir bilim insanının yapmamış olması, Kuran’da bu mucizenin yer aldığı gerçeğini değiştirmez. Ayrıca tüm keşifleri yaptıran, bilim adamlarını ve bilimi yaratan âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Herkesin bu gerçeği kabul etme zamanı artık gelmiştir.