DERTLİ ÜZERİNE

1846 yılın’da vefat etmiştir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı İbrahim Lütfidir. Bektaşiliğe yönelmiştir. Geçimini aşık olarak geçirmiştir .Söz  onun için önem taşımaktadır. Anadolu’da onun zamanların’da saz şairi kavramı çok önemlidir. Dertli kendisinden sonra bir çok çırak yetiştirmiştir. Divan edebiyatı bilgisi sayesinde geniş çevreler’de etkili olmuştur. Divanı taş baskıyla birçok kere basılmıştır. Kendisi’de diğer şairler gibi kalenderiler ve gazaller ,divanlar yazmıştır. Aruzla yazdığı şiirler’de birçok  kusur vardır. Ondan dolayı bu eserleri başarılı olarak nitelendirmek doğru olmaz.

Sponsor Bağlantılar

PEÇEVİ ÜZERİNE

1572′ de Macaristan’da doğmuştur. Lala Mehmet Paşa ile babasının işi dolayısıyla tanışmıştır. Kendisi tarihçi Peçevi’yi himayesi altına almıştır. Avusturya Osmanlı savaşlarına katılmıştır. Anadolu’da ve Rumeli de defterdarlık görevinde bulunmuştur. 1641 de tarihi eserler yazmış, birçok tarihsel  bilinmeyeni ortaya çıkarmıştır. Avrupa tarihçilerinden yararlanan bir tarihçi olması bize o dönemde’ki önemini gösterir. Modern Tarih anlayışı içerisinde kalmıştır. 17. yüzyıl’da Osmanlı tarihini araştıran bir yazarın mutlaka kendisinin kaynağını kullanması gerekir. Tarih’in modernleşmesi kısaca o dönemde gerçekleşmiştir.