* Deyimler, anlatım gücünü artırmak, dikkat çekmek, anlatıma ayrı bir güzellik ve çekicilik kazandırmak amacıyla kullanılan sözlerdir. Deyimlerde çoğu zaman mantık dışına çıkma ve abartılı bir anlatım söz konusudur. Deyimler büyük ölçüde gerçek anlamından uzaklaşarak; yepyeni, çarpıcı, güçlü bir anlam kazanır.

Sponsor Bağlantılar

* Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Bir tek sözcük deyim olamaz. Deyimi oluşturan sözcükler kalıplaşmıştır.

* Deyimi oluşturan sözcükler ayrı yazılır.

Şimdiye kadar senin kadar eli açık bir insan görmedim.
Bir işadamı için bu para, devede kulak.
Öyle acıktım ki, karnım zil çalıyor.
Şehirde dikiş tutturamayınca tekrar köylerine döndüler.
Bu işler öyle damdan düşer gibi olmaz çocuğum.
Ayıptır söylemesi, bu bankanın sahibi benim.
Kaç gündür nerelerdesin birader, yüzünü gören cennetlik.
Onları sakinleştireceğine, yangına körükle gidiyorsun.
Hiç boşuna uğraşma, ağzınla kuş tutsan patrona beğendiremezsin.
Salon öylesine kalabalık ki, iğne atsan yere düşmez.
Banka kredim de onaylanmamış, gel de şimdi ayıkla pirincin taşını.

 

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı