* “dünya, güneş, ay” ve öteki gezegen adları, gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında birer terim olarak kullanıldığında büyük harfle yazılır.

Gezegenler içinde Güneş’e en yakın olanı, Merkür’dür.
Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır.
Dünya, kendi çevresinde 1 günde, Güneş’in çevresinde 365 günde döner.
Çıplak gözle izlenebilen gezegenlerden biri Satürn’dür.

* “dünya, güneş, ay” sözcükleri gündelik yaşamda, terim anlamından uzaklaşarak kullanıldığında ise küçük harfle yazılır.

Sponsor Bağlantılar

Bugün bitirmem gereken dünya kadar iş var.
Gönlüme bir güneş gibi doğdun.
Bu sabah yüzün ay gibi parlıyor.
Bu odaya hiç güneş girmiyor.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı