Ali Sekülü

Çok kıymetli şair Fikret Cengizin iki şiirinden etkilenerek, ilave ettiğim dörtlükler;

Kan damlıyor artık koynumdaki gülümden
Giydim eynime beyaz, daha dönmem ölümden

Sponsor Bağlantılar

Tekbirimi sen aldın, verdim koca ömrümden
Seherleri akşama kardım daha gelemem….Ali Sekülü

X                     X                         X                    X

Hikayeler hep aynı, aşktır bahse konu
Serzenişle doludur, ateşli yazın sonu
Seni Sanem sanmakmış benim büyük günahım
Sen baharı çok gördün, bu da sana dolu de… Ali Sekülü