Kaos Teorisi, Kelebek Etkisi, Arı, Açlık, Zulüm, Terörizm, Albert Einstein, Edward Lorenz

“Bir kelebeğin kanat çırpmasının yaratacağı rüzgâr, süreç içinde çok farklı neticeler verebilir!”

Sponsor Bağlantılar

İç dünyasında çelişkilerle dolu, istekleri kısa ömrüne sığmayacak kadar büyük ve adı “insan” olan canlı türü, tutkuları ve bencilliği yüzünden mavi kürenin dengelerini bozmuş, biricik yaşam alanını bir cehenneme çevirmiş/çevirmek üzeredir…

Açlıktan ölenlerin, işsizlerin, yoksulların ve zulüm altında inleyenlerin tüyler ürperten sayılara vardığı bir yerde gerçek barış ve mutluluğa ulaşılamayacağı açıktır.

“Barıştan ve kardeşlikten yanayız” deyip bozgunculuk ve kargaşa çıkaranlar,

“Hak, adalet ve eşitlikten yanayız” deyip ne hak ne de adalet dağıtmayanlar,

“Mağdur ve mazlumun yanındayız” deyip ezilene karşı ezenin yanında saf tutanlar,

“Özgürlük ve Demokrasi” nutukları atıp marabaları ve köyleriyle feodal ağa olduklarını unutanlar,

Yeryüzünün havası, suyu kirlendiği ve soluk alıp veren canlıları “Ah!” edip inlediği için, hiç kimse mutlu olamayacak!

“Yenidünya Düzencileri” sizler, “Küresel Emperyalist Kan Dökücüler” ile birlikte hareket edenler; bunlarla gerek kişisel menfaat veya ikbal, gerek güç sahibi olma isteği veya ideolojik fikri yakınlık icabı işbirliği halinde olanlar; sizler,

Daha önce haksızlığa uğradığını düşündüğünden öç alma isteğiyle vicdan terazilerinin okunu eğik tutanlar; sizler, Kin ve öfkesini unutmayanlar; sizler,

Şiddet ve terörü yaşam biçimi haline getiren ve çocukları yetim, anaları kanlı gözyaşlarıyla bırakanlar; sizler,

Sizler de mutlu olamayacaksınız!

Unutulmasın ki, sonsuzluk içindeki uçsuz bucaksız şu evrende mazlum bir insanın bir anlık davranışı her şeyi temelinden sarsabilir. Hayatın öncesine zamandan sıyrılarak bakılamadığı için fazlaca farkındalık oluşturmayan etkilerdir bunlar…

Dehşet verici kaçınılmaz gerçek işte budur!

Bir kelebek yok edildiğinde, bin insanın hayatı riske girer. Yok edilen her kelebek, çiçek ve bitkilerden aldığı poleni dağıtamayacağı için bitkiler çoğalamaz, inek veya diğer hayvanlar yeterli otla beslenemez ve böylece açlığa mahkum olacak olan insanın hayatı tehlikeye girer.

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme; bitki, hayvan ve insan olmaz.” (Albert Einstein)

Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişiklikler büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilir;

Amazon Ormanları’nda bir kelebeğin kanat çırpması, ABD’de fırtına kopmasına neden olabilir. Bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir…

Edward Lorenz adında bir meteoroloji araştırmacısı, hava tahmini için bilgisayarını kullanarak basit bir hava tahmin programı yapmaya çalışıyordu. Bu program için Navier- Stroke denklemini oldukça basitleştirmişti ve bu basitleştirilmiş ama hala doğrusal olmayan fonksiyon üzerinde bir fonksiyonun etkinliğini bilgisayar kullanarak yapıyordu. Sonra da bilgisayardan bulduğu sıcaklık değerlerini bir grafikte gösteriyordu. Bu grafiğin yatay düzleminde günler, düşey düzleminde ise sıcaklık değeri belirleniyordu. Normal iniş çıkışlar yapan basit bir grafik veriyordu.

Lorenz, tesadüf eseri ortada bulunan bir sıcaklık değerini yuvarlayarak fonksiyonu tekrar çalıştırdı. Bilgisayara sıfırdan sonraki üçüncü basamakta bulunan değeri yuvarlaması komutunu vermişti; şöyle ki, bilgisayar 15,4086 derece sıcaklık değerini 15,409’a çeviriyordu. 15,409 derece ile 15,4086 arasındaki 0,004 derece önemsenmeyecek kadar küçük bir farktı ve termometre bunu ölçemiyordu. Bilimsel araştırmalarda kullanılan hassas termometrelerin bile hassasiyeti bu kadar küçük bir farkı ölçemeyeceği bir gerçektir. Bu küçük değerler ölçüm gürültüsü olarak adlandırılır.

0,004 derecelik ısı değişikliği bir odaya konacak kelebeğin vücut sıcaklığı ya da kanat çırpmasıyla havanın hızında yaratabileceği değişiklikle aynıdır. Lorenz bu kadar ufak bir değişikliği göz ardı etmiş ve fonksiyonu bilgisayara çizdirmişti. Normalde başlangıç değerleri arasında 0,004 derece kadar bir fark olan iki fonksiyonun sonuçları arasında da bir fark olmaması beklenirdi.

Lorenz, 15,4086 derece ya da 15,4090 aldığında otuz gün sonraki sıcaklığında aynı olacağını tahmin ederek bekledi. Otuz günün sonundaki sıcaklıkta, farklı başlangıç değerleri için çok büyük fark olduğunu görünce önce bilgisayarının bozulduğunu düşündü; çünkü her iki fonksiyon başlangıçta birbirine çok yakın hareket ediyor, fakat sonra birbirlerinden uzaklaşıyor, ortaya bambaşka iki farklı fonksiyon çıkıyordu.

Bu hiç de beklenen bir sonuç değildi ve Lorenz bilgisayarını kontrol etti. Bulduğu sonuç mantıklı değildi, tekrar tekrar kontrol etti; ancak bilgisayarda ya da programda hata olmadığını gördü. Bu olayı bir makale yazarak yayınladı.

Kaos ya da non-lineer dinamik biliminin başlangıcı olan bu makale, sadece meteorologlar için yayınlanan bir dergide unutulup kalmıştı; fakat yeniden keşfedildi ve kaos teorisinin başlangıç noktası olarak kabul gördü.

Küçük ve önemsiz gibi görünen şeyler, büyük ve karşı konulamaz sonuçlar doğurabilir…

Evrendeki her canlı dolaylı yahut dolaysız olarak birbiriyle ilişkilidir. Her hareket, her nefes alış bir sebebe bağlıdır. Bir tür yok edildiğinde ve evrenin yasası tahrip edilmek istendiğinde veya zulüm görenlerin çığlıkları göklere yükseldiğinde hayatı oluşturan sebepler zinciri bozulabilir.

Kelebeğin kısacık ömrü ve bir kanat çırpmasıyla fırtınaya sebep olabileceği teorik olarak mümkünken, acı çeken insanın etkisinin ne boyutlara varabileceği göz ardı edilmemelidir.

GezGin