İçinde yapım eki bulunan sözcüklere “gövde” denir.
Kök durumundaki sözcükler yapım eki aldığında “gövde” durumuna geçer.
Gövde durumundaki sözcüklere “türemiş sözcük” de denir.

Sponsor Bağlantılar

çağ   →      çağdaş  →      çağdaşlık
kök              gövde               gövde
                çağdaş      çağdaş –  lık
                kök + y.e.     kök + y.e. + y.e.

Çekim eklerini alan kök durumundaki sözcükler, “gövde” değildir. Bu sözcükler yapısına göre “basit”tir.

kuş                     kuşlar                       kuş   –   lar
kök                     gövde değil                kök   +  ç.e.
basit sözcük        basit sözcük             basit sözcük
                                                          gövde değil, türemiş sözcük değil

oku–                  okudum                     oku  –  du  –  m
kök                    gövde değil                kök  +  ç.e. + ç.e.
basit sözcük       basit sözcük             basit sözcük
                                                         gövde değil, türemiş sözcük değil

Gövde durumundaki sözcükler “ad” ya da “fiil” olabilir.

kitaplık    (ad gövdesi)                konuk       (ad gövdesi)
ad                                               ad

kana–      (fiil gövdesi)           söndür–    (fiil gövdesi)
fiil                                           fiil

Sözcükte Yapı

Ekler

  * Yapım Ekleri
  * Çekim Ekleri

Kökler

Gövde

Yapısına Göre Sözcükler