Kurbana mahsus olan hayvan koyun, keçi, sığır, camus (manda) ve devedir. Koyun ve keçi 1 yaşında, deve 5 yaşında kurban olunur. Lakin kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa altı ayı tamam edince kurban olur. (Vahdeti)

Sponsor Bağlantılar

Kurban vahşi (yabani) olmamalıdır.

Koyun ve keçi hisse kabul etmez. Bir koyun, bir keçi bir kimse için kurban olur.

Bir sığır, bir camus ve bir deveyedi kimse için kurban olabilir. Yani yedi kimse müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar tek, çift veya yediden az olabilir. (Hindiyye)

Bir kimse iki koyun kurban kesebilir. Hazret-i Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her sene iki koyun kurban ederdi. Veda Haccı’nda yüz deve kurban eylediler. (Hindiyye)

Müşterek olarak inek, öküz, deve veya camus kurban etmekte müstehab olan, ortaklar kurbanı hepsi birlikte almalı veyahut içlerinden birine vekalet verip aldırmalıdır. (Dürrü’l Muhtar)

İçlerinden biri alıp diğerleri ortak olacağı takdirde alan, alırken ortaklığa niyet ederse, kerahetsiz caizdir. Niyet etmezse bu kimse fakir ise başkasını ortak alması caiz olmaz. Zengin ise kerahet ile caizdir. (Veciz ve Kasapzade)

Bütün ortakların kurbanda ibadete, sevab ve feda-yı nefse niyet etmeleri ve hisseleri müsavi (eşit) ve hepsinin Müslüman olmaları şarttır. Ortakların hepsi kurbanı ibadet niyetiyle kestiği halde bazısı kaza, nezir veya nafile olarak kesmiş olsalar zarar vermez. (Reddü’l Muhtar, Vahdeti, Dürer)

Ortakların bazısı vacib kurbanına, diğerleri sünnet veya nafile veya nezir veya akika kurbanına niyet etseler yahut ortakların bazısı ölü yahut sabi veya ma’tuh (bunamış) olsa caiz olur. (Kazıhan)