Önceki günlerde Almanya’daki ekmeklerde, domuzdan elde edilen bir maddenin kullanıldığı ortaya çıktı. Benzer maddelerin çorbadan meyve suyuna kadar birçok üründe de yer aldığı ya da yer alabileceğini unutmadan gıda almak ve gıda alırken hassas davranmak her Müslüman’ın riayet etmesi gereken asli bir görevidir. Olmaz olmaz demeyelim, olmaz olmaz.
Bu görevimizi yerine getirirken bilmemiz gereken terimlerden biri helal’dir. Öyleyse helal nedir?

Sponsor Bağlantılar

Helal, bir Müslüman’ın hayat standardının olmazsa olmazını teşkil eder. Doğumundan ölümüne kadar helal dairesi içerisinde yaşamak en önemli hedefimiz olmalıdır. Elde ettiğimiz her şeyi İslami kurallara göre elde etmemiz ve bu anlayışla tüketmemizdir. Bunun en önemli halkası ise helal lokma’dır. Boğazımızdan geçecek her bir lokmanın hesabını Allah(cc)’a vermek zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu sebeple, bir Müslüman’ın yediği ve içtiği her lokmanın mutlaka helal olması şarttır. Maddi ve manevi hayatı ile kendisinden sonra gelecek neslin sağlıklı ve faziletli devam edebilmesinin en önemli güvencesi de helal lokmadır.

Geçenlerde bir grup arkadaşla mütedeyyin olduğunu bildiğimiz bir lokantaya gittik. Tavuk yemek isteyen bir arkadaşımıza “dur bir soralım kesim şartlarını biliyor mu?” dedim. Arkadaşımız bu lokantanın yemekleri helaldir dedi. Bunun üzerine lokanta sahibini yanımıza çağırdık. Tavuk konusunu sorduk. O da caiz olduğunu duyduğunu söyledi. Bunun üzerine üretim yapan firmanın tesislerine gitmeye karar verdik ve hep birlikte ilimizde bulunan üretim tesislerine gittik. Hoş beşten sonra kesim konusundaki hassasiyete geldiğimizde genel müdürün konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini gördük. Tesisi incelememize izin verildi ve gezdik. Genel müdüründen çalışanına kadar genel olarak bir hassasiyetin olmadığını bizzat gördük. Suyun sıcaklığı, kesimde besmelenin söylenmesi ve tavuğun yediği yemlerin özellikleri gibi.. dikkat edilmesi gereken hususlarda dikkatli olmadıklarını bizzat müşahede ettik.

Duyumlarla değil bizzat gidip görüyorsak, kefil oluyorsak alalım ve satalım. Yoksa ciddi bir vebalin içerisine girmiş oluruz.

Helal gıda konusunda efendimiz (sav);

. “Allah yolunda sefer yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini göklere uzatarak: “Ya Rabb, Ya Rabb!” diye yalvarıyor. Hâlbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böylesinin duası nasıl makbul olur?” buyurmuştur.” (Müslim)

Yine bir başka hadis i şeriflerinde:

“Şüphesiz helâl bellidir. Haram da bellidir. Fakat bu ikisi arasında (helâl veya haram olduğu açıkça belli olmayan) birtakım şüpheli şeyler vardır ki, pek çok kimse onları bilemez. Şüpheli şeylerden kaçınan bir kimse, dinini ve haysiyetini korumuş olur. Şüpheli şeylerden sakınmayan bir kimse ise, zamanla harama düşer. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki, sürünün bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki, Allah’ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir.” (Buhârî) buyurmuşlardır.

Yüce Allah (C.C) da Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinin 168. ayetinde;

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Buyururken bir başka ayet-i Kerimede “Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin, eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.” buyurmaktadır Bakara suresinin 172. ayetinde.

Yine yüce Mevla’m mü’minûn suresinin 51. ayeti kerimesinde;

“Ey Peygamberler, pak ve helal taamlardan yiyiniz. İyi ve hayırlı işler yapınız. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim.” buyurmaktadır.

Bu konularda dikkatli olan birçok firmanın da günümüzde varlığından haberdarım. Yukarıda saydığımız hassasiyetleri bilen ve hassas davranan üreticilerin varlığı geleceğimiz adına ümit vericidir. Bize düşen hassas davranan ile davranmayanı ayırt edebilmektir. Hassas davranmamız neslimizin maddi ve manevi sağlığı açısından çok önemlidir.

Helal gıdalı günler dilerim…