* Türkçedeki dar ünlüler “ı,i,u,ü”dür. Dar ünlülerin vurgusu, geniş ünlülere (a,e,o,ö) göre daha zayıftır. Bu nedenle dar ünlülerin düşmesi daha kolay gerçekleşir.

* Türkçede ikinci hecesinde dar “ı,i,u,ü” ünlüleri bulunan kimi sözcüklere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde, sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına “ünlü düşmesi” denir.

* Ünlü ile başlayan bir ek aldığı için ikinci hecesindeki dar ünlüsü düşen bir sözcüğü, sanki hiç ünlü düşmesi olmamış gibi yazmak, yani söyleyişte düşen sesliyi yazıda düşürmemek bir yazım yanlışıdır.

Sponsor Bağlantılar

                                              DOĞRU         YANLIŞ

“burun”   :   burun – um       →   burnum       (burunum)
“göğüs”   :   göğüs – üm      →   göğsüm      (göğüsüm)
“keyif”     :   keyif – imiz       →   keyfimiz      (keyifimiz)
“nesil”     :   nesil – i            →   nesli            (nesili)
“oğul”      :   oğul – unuz      →   oğlunuz       (oğulunuz)
“gönül”    :   gönül – üm       →   gönlüm        (gönülüm)
“alın”       :   alın – ım           →   alnım          (alınım)
“akıl”       :   akıl – ım           →   aklım           (akılım)
“resim”    :   resim – e          →   resme         (resime)
“karın”    :   karın – ımız        →   karnımız      (karınımız)
“ağız”      :   ağız – ı             →   ağzı             (ağızı)

“Bugüne kadar gönlüne kim söz geçirebilmiş ki, sen geçiresin.”
                  … gönülüne …   (Yanlış)

“Zamanla nasıl değişiyor insan!

Hangi resmime baksam ben değilim.”
      … resimime …   (Yanlış)

“Elektrik kesilince maç keyfimiz yarım kaldı.”
                              … keyifimiz …  (Yanlış)

“Askerdeki oğluna hasret kokan bir mektup yazdı.”
             … oğuluna …  (Yanlış)

“Bu çocuk, güzelim tatili burnumuzdan getirdi.”
                                … burunumuzdan … (Yanlış)

* İkinci hecesinde dar sesli bulunan kimi sözcüklerde, sesli düşmesi görülmez. Sözcüğün ikinci hecesindeki dar sesli söyleyişte  ve yazıda korunur.

“kömür”  :   kömür – e          →    kömüre
“tarım”    :   tarım – ın           →    tarıma
“hukuk”   :   hukuk – un        →    hukukun
“gümüş”  :   gümüş – ün       →    gümüşün
“gelin”     :   gelin – iniz         →    gelininiz

* İkinci hecesinde dar sesli bulunan kimi eylemlerde, eyleme sesli ile başlayan bir ek getirildiğinde eylemin ikinci hecesindeki dar sesli düşer. Söyleyişte düşen dar sesliyi, yazıda düşürmemek bir yazım yanlışıdır.

                                                     DOĞRU             YANLIŞ

“ayırmak”      :  ayır – ıl – ık          →   ayrılık             (ayırılık)
“devirmek”    :  devir – ik              →   devrik             (devirik)
“savurmak”   :  savur – ul – an      →   savrulan          (savurulan)
“kavurmak”   :  kavur – ul – muş   →   kavrulmuş        (kavurulmuş)
“kıvırmak”     :  kıvır – ak              →   kıvrak              (kıvırak)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı