İsim, sahibinin tanınmasını sağlayan ve kendisini diğer fertlerden ayıran en belirgin semboldür. Buna bağlı olarak kişinin ömründe en çok duyacağı sözcük kendi adı olmaktadır. Bu sebeple herkes kendi adının güzel olmasını isteyecek, bunun tabiî sonucu olarak da adının taşıdığı manayı kabullenerek psikolojik bir rahatlama içinde olacaktır.Nitekim insanın, taşıdığı ismi benimsediği, fıtrî bir sebeple ona sahip çıktığı hakikati bunu doğrular mahiyettedir. Mesela şayet ismi cesaret ifade ediyor, bu mânâ ile oturup kalkıyorsa o isme uygun davranmayı arzu edecek, cesur olmayı şuur altına yerleştirecek; salihlik ifade ediyorsa da, hep iyi olmaya özenecektir. Toplumun beklentisi de bu istikamettedir. Örneğin ismine uygun bir davranışta bulunana; “ismiyle müsemma” veya “adına uygun hareket etmiş”, “adına şanına lâyık” gibi söylemlerin toplum içerisinde kabul gördüğünü hepimiz bilmekteyiz. Güzel anlamlı isimlerin bu tür müspet yönleri, şahsa ve kişiliğe yansıyan hususlardır. Bu hususu bilen insanlar da çocuklarına isim koyarken buna dikkat etmişlerdir. Onun için çocuklarımıza isim koyarken anlamlarını bilerek koymalıyız. Anlamı olumsuz olan isimleri çocuklarımıza koymayalım ki, çocuklarımız isimleri gibi olduklarında üzülmeyelim.

Sponsor Bağlantılar

Ülkemizde kullanılan isimlerle ilgili yaptığımız araştırmada kullanılan isimleri şu şekilde görüyoruz.

En çok kullanılan erkek ismi Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin olarak görünürken 1980–1990 arası doğan vatandaşlar üzerinde yapılan araştırmada erkeklerde Mehmet, Mustafa, Murat, Ahmet ve Ali olarak değişkenlik göstermiş. Burada genelden farklı olarak Hüseyin yerine Murat isminin o yıllarda revaçta olduğu görülmekte. En çok kullanılan bayan ismi Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep iken 1980–1990 arasında doğan bayanlarda da aynı isimlerin en fazla kullanılan isimler olduğu görülmekte. 1991-2002 yılları incelendiğinde erkeklerde ilk beşe Emre isminin Hüseyin yerine, bayanlarda ise Merve, Elif ve Büşra isimlerinin Ayşe, Emine ve Hatice isimlerinin tahtına oturduğu görülmekte. Son beş yılda doğan erkek çocuklarına Yusuf ve Furkan, Kız çocuklarına da İrem isminin verilmesi kültürel değişimi açıkça göstermekte. En çok kullanılan soyadı Yılmaz, Kaya, Demir, Şahin, Çelik olarak kullanılmaktadır.

En çok kullanılan isimlerin anlamlarına gelince Mehmet, Mustafa ve Ahmet Peygamber efendimizin isimleri Ali ve Hüseyin ise torunlarının ismi olarak halkımız tarafından kullanılmaktadır.

Hem erkeklere hem de kadınlara konulan isimler arasında ”Yaşar” ilk sırada yer alırken Ayhan, Dursun, İsmet ve Muzaffer ilk 5’i oluşturmaktadır.

İsim koymanın önemini Rasulullah (sav) şöyle açıklıyor: “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.

Bu çağırma işlemini Allah’ın görevlendirdiği bir melek Allah’ın izniyle yapacaktır. Hiç kimse kıyamet günü Allah (c.c.)’ın hoşlanmayacağı isimle O’nun karşısına çıkmak istemez. Öyleyse kötü olan isimlerin çocuklara verilmemesi gerekir.