Kar taneleri, bilim adamları tarafından yıllardır araştırılan ve tam olarak çözülemeyen konulardan biridir.

Bir metre küp karda yaklaşık 350 milyon kar taneciği bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu kar tanelerinin her biri farklı şekillere sahip altıgen yapılardan oluşur. Kar tanelerindeki simetrinin ve biri diğerinden farklı olan yapılarının nasıl oluştuğu, bilim adamları için hala anlaşılamayan bir sır gibidir.
Elbette kar tanelerindeki bu kusursuz sistem, Allah’ın Bedi (örneksiz yaratan) sıfatının bir tecellisidir. Allah yarattığı her şeyi sanatıyla kuşatandır.

Sponsor Bağlantılar

Kar taneleri incelendiğinde Allah’ın eşsiz sanatı ortaya çıkmaktadır. Küçük sivri uçlu şekiller, çok dallı yıldızlar ve benzer ama farklı pek çok şekilden oluşan kar tanelerinin oluşumu hayret vericidir. Bir kar tanesinde iki yüzden çok buz kristali bulunur. Kar kristalleri, mükemmel bir düzen içinde şekillenmiş su moleküllerinden oluşur. Şaheser görünüme sahip kar kristalleri, su buharının bulutlardan geçerken soğuması ile şekillenir. Bu şu şekilde olur:

 
Su buharının içinde düzensiz bir şekilde her tarafa dağılmış olan su molekülleri, bulutlardan geçerken ısının düşmesiyle beraber hareketliliklerini kaybederler. Hareketlilikleri azalan su molekülleri bir süre sonra gruplaşmaya başlar ve katı bir hal alırlar. Ancak burada çok enteresan bir durum vardır. Gruplaşan su molekülleri düzensiz ve rastgele bir şekilde değil tam tersine daima birbirine benzeyen mikroskobik altıgenler şeklinde birleşirler. Her kar tanesi önce tek altıgen su molekülünden oluşur, daha sonra diğer altıgen su molekülleri de bu ilk parçanın üzerine eklenir.

Kar taneleri neden altıgen ve simetriktir ve neden hepsi farklı şekillerdedir? Neden kenarları düz değil de köşelidir? Bu soruların cevabı hala çözülememiştir. Canlılığın evrimle var olduğunu öne süren bazı bilim adamları, dna’ya sahip olmayan, mutasyon geçirmeyen kar tanelerindeki bu mükemmel yapıyı açıklayamamaktadırlar.

Elbette hiçbir tesadüfî sistem, bu kadar kusursuz şekil, simetri ve düzen oluşturamaz. Apaçık ortada olan tek gerçek, yaratmada hiçbir ortağı olmayan Allah’ın sonsuz güç sahibi olduğu ve örneksiz yarattığıdır.

O Allah ki, Yaratan’dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.