* Kurum , kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle sözcüklerin ilk harfleri alınarak ve büyük harfler kullanılarak yapılır. Büyük harflerin kullanıldığı bu tür kısaltmalarda harflerin arasına nokta konmaz.

Sponsor Bağlantılar

ÖSS       ( Ö.S.S.  Yanlış )
TBMM    ( T.B.M.M.   Yanlış )
SSK       ( S.S.K.  Yanlış )

* Büyük harflerle yapılan kısaltmalardan sonra getirilen ekler kesme işaretiyle (’) ayrılır. Ekler kısaltmanın okunuşuna uygun olarak yazılır.

Türk Hava Yolları →  THY’ye   (THY’na    Yanlış)
Milli Eğitim Bakanlığı  →  MEB’in   (MEB’nın  Yanlış)
Öğrenci Seçme Sınavı  →  ÖSS’ye    (ÖSS’na    Yanlış)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi →  ODTÜ’nün  (ODTÜ’nin  Yanlış)
Televizyon  →  TV’de     (TV’da   Yanlış)
Türkiye Elektrik Kurumu →   TEK’e  (TEK’na  Yanlış)

* Sözcükler kısaltılırken genellikle ilk harfle birlikte sözcüğü oluşturan temel harfler alınır. Kısaltmanın sonuna nokta konur.

* Kısaltılan sözcük özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük olur.

T.   (Türkçe)
İng.  (İngilizce)                                      
Fr.  (Fransızca)
Alm.  (Almanca)                                        
Ord.  (Ordinaryüs)
Prof.  (Profesör)                               
Doç.  (Doçent)
Yard. Doç.  (Yardımcı Doçent)
Dr.  (Doktor)
Av.  (Avukat)
Çvş.  (Çavuş)
Onb.  (Onbaşı)
Bnb.  (Binbaşı)
tlf.  (telefon)
yy.  (yüzyıl)
vb.  (ve benzerleri)
çev.  (çeviren)

* Kişi adları kısaltılırken sözcüklerin ilk harfleri alınır.

H. Z. Uşaklıgil
C. Yılmaz

* Elementler, ölçü birimleri dilimize aynen geçmiştir. Bunların sonuna nokta konmaz.

Fe (demir)
mm (milimetre)
cm (santimetre)
m (metre)
km (kilometre)
kg (kilogram)
g  (gram)
l (litre)
sn (saniye)

* Cadde, sokak, bulvar, mahalle, apartman kısaltmaları büyük harfle başlar.

Cad. (Cadde)
Sok. (Sokak)
Bul. (Bulvar)
Mah. (Mahalle)
Apt. (Apartman)

* Yön bildiren sözcükler kısaltılırken sadece ilk harf alınır, büyük yazılır.

D  (Doğu)    KD  (Kuzeydoğu)
B  (Batı)       KB  ( Kuzeybatı)
K (Kuzey)    GD  (Güneydoğu)
G (Güney)    GB  (Güneybatı)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı