“Karın kimi yeri kalın, kimi yeri ufaldı. Yükseklerde kar kalmadı. Enginlere tepe tepe doldurdu. Demek ki yaşamda böyle. İnsanın yeri yükseldikçe karı azalıyor. Alçaldıkça karı derinleşiyor. Demem şu ki kendi alçaldıkça parası çoğalıyor.”
“Namusla para ataşla su gibidir, yan yana mümkünü yoktur bulunmazlar. Bir insan ya namuslu ya paralı olur.”

Sponsor Bağlantılar

“Evet iyi dinleyin. Tam iki cins, iki sınıf vardır. Bir çalıştıran, iki çalışan. Evet o kadar. Yani yiyenler ve üretenler var. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Gerisi fasariyadır. Gerisini sizin gibi enayileri, böyle birbirine düşürmek için ağalar, krallar, papazlar kısacası boynu kalınlar uydurmuşlardır.

“İspanya iç savaşlarında, ağa ve hükümet güçlerine karşı savaşan halk cephesinin hemen gerisinde, boş kovan toplayan aç kadınlar vardı. Bunlar ölüme meydan dolaşırlardı. Dahası bir kez boş kovan toplayan aç bir kadının, bir halk cephesi savaşçısını dövdüğü dillere destandı. Niçin boş duruyorsun, neden ateş etmiyorsun diye dövmüş, Çünkü boş kovanları, götürüp, bakır hurdacısına atarak, çoluk çoğuna ekmek parası çıkartacaktı. Haydi ateş et, öldür ki boş kovan çıksın diyordu kadın, aç kadınlar…

 
Komünist İmam
Yazar: Hasan Kıyafet
Say: 88/118/163