2006 KPSS Ortaöğretim & Önlisans Soru ve Cevapları

Sınav Tarihi: 17.09.2006

 

2006 KPSS Ortaöğretim Soru ve Cevapları

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2006kpss2ortaonkapak.pdf

Sponsor Bağlantılar

Genel Yetenek Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2006kpss2ortagenyet.pdf

Genel Kültür Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2006kpss2ortagenkul.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2006kpss2ortaarkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2006kpss2ortagenyetcevapanahtari.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2006kpss2ortagenkulcevapanahtari.pdf

 

2006 KPSS Önlisans Soru ve Cevapları

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ONLISANS/2006kpss2onlisonkapak.pdf

Genel Yetenek Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ONLISANS/2006kpss2onlisgenyet.pdf

Genel Kültür Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ONLISANS/2006kpss2onlisgenkul.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ONLISANS/2006kpss2onlisarkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ONLISANS/2006kpss2onlisgenyetcevapanahtari.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS2SORULAR/ONLISANS/2006kpss2onlisgenkulcevapanahtari.pdf 

2007 KPSS Lisans Soru ve Cevapları

Sınav Tarihi: 30 Haziran – 01 Temmuz 2007

Cumartesi Sabah Oturumu
Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1onkapak.pdf

Genel Yetenek Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genyet.pdf

Genel Kültür Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genkul.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1arkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genyetanah.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2007kpsscs1genkulanah.pdf

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2onkapak.pdf

Almanca Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2almanca.pdf

Fransızca Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2fransizca.pdf

İngilizce Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2ingilizce.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2arkakapak.pdf

Almanca, Fransızca, İngilizce Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007CS/Yabanci_Dil_Testi/2007kpsscs2ceanah.pdf

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosonkapak.pdf

Eğitim Bilimleri Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosegitbilim.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosarkakapak.pdf

Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/30HAZIRAN2007COS/2007kpsscosegitbilimanah.pdf

Pazar Sabah Oturumu

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsonkapak.pdf

Hukuk Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspshukuk.pdf

İktisat Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsiktisat.pdf

İşletme Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsisletme.pdf

Maliye Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsmaliye.pdf

Muhasebe Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsmuhasebe.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007PS/2007kpsspsanah.pdf

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposonkapak.pdf

Çalışma Ekonomisi Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposcaliseko.pdf

Ekonometri Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposekonometri.pdf

İstatistik Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposistatistik.pdf

Kamu Yönetimi Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposkamyon.pdf

Uluslararası İlişkiler Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposuluslar.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2007KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2007POS/2007kpssposanah.pdf 

2008 KPSS Lisans Soru ve Cevapları

Sınav Tarihi: 28 Haziran – 29 Haziran 2008

Cumartesi Sabah Oturumu

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1onkapak.pdf

Genel Yetenek Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genyet.pdf

Genel Kültür Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genkul.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1arkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genyetanah.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2008kpsscs1genkulanah.pdf

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2onkapak.pdf

Almanca Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2almanca.pdf

Almanca Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2almancacevapanahtari.pdf

Fransızca Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2fransizca.pdf

Fransızca Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2fransizcacevapanahtari.pdf

İngilizce Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2ingilizce.pdf

İngilizce Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2ingilizcecevapanahtari.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008CS/Yabanci_Dil_Testi/2008kpsscs2arkakapak.pdf

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosonkapak.pdf

Eğitim Bilimleri Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosegitbilim.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosarkakapak.pdf

Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/28HAZIRAN2008COS/2008kpsscosegitbilimcevapanahtari.pdf

Pazar Sabah Oturumu

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsonkapak.pdf

Hukuk Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspshukuk.pdf

İktisat Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsiktisat.pdf

İşletme Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsisletme.pdf

Maliye Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsmaliye.pdf

Muhasebe Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsmuhasebe.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspsarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008PS/2008kpsspscevapanahtari.pdf

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposonkapak.pdf

Çalışma Ekonomisi Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposcaliseko.pdf

Ekonometri Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposekonometri.pdf

İstatistik Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposistatistik.pdf

Kamu Yönetimi Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposkamyon.pdf

Uluslararası İlişkiler Soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposuluslar.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposarkakapak.pdf

Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008/2008KPSS1SORULARI/29HAZIRAN2008POS/2008kpssposcevapanahtari.pdf 

2008 KPSS Ortaöğretim&Önlisans Soru ve Cevapları

Sınav Tarihi: 21.09.2008

2008 KPSS Ortaöğretim Soru ve Cevapları

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2008kpssortaonkapak.pdf

Genel Yetenek Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2008kpssortagenyet.pdf

Genel Kültür Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2008kpssortagenkul.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2008kpssortaarkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2008kpssortagenyetcevapanahtari.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ORTAOGRETIM/2008kpssortagenkulcevapanahtari.pdf

 

2008 KPSS Önlisans Soru ve Cevapları

Ön Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ONLISANS/2008kpssonlisonkapak.pdf

Genel Yetenek Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ONLISANS/2008kpssonlisgenyet.pdf

Genel Kültür Testi
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ONLISANS/2008kpssonlisgenkul.pdf

Arka Kapak
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ONLISANS/2008kpssonlisarkakapak.pdf

Genel Yetenek Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ONLISANS/2008kpssonlisgenyetcevapanahtari.pdf

Genel Kültür Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2008KPSS2SORULAR/ONLISANS/2008kpssonlisgenkulcevapanahtari.pdf 

2009 KPSS Soru ve Cevapları (A Grubu ve Öğretmenlik)

Sınav Tarihi: 27 Haziran – 28 Haziran 2009

Cumartesi Sabah Oturumu

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009KPSS/2009kpsscsgenyetgenkul2.pdf

Yabancı Dil Testi ve Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009KPSS/2009kpssyabancidil.pdf

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Eğitim Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009KPSS/2009kpssegitimbilimleri1.pdf

Pazar Sabah Oturumu

Hukuk-İktisat-İşletme-Maliye-Muhasebe Testi ve Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009KPSS/2009kpssps1.pdf

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler Testi ve Cevap Anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2009/2009KPSS/2009kpsspos.pdf