Onagraceae familyasındandır. Doğal olarak Tropik Amerika’da yaşamaktadır. 100 kadar türü vardır. Doğal ortamlarında ağaççık veya çalı formundadırlar. Saksı çiçekleri yetiştiriciliğinde daha çok elde edilen hibritler kullanılmaktadır.
Bu hibritler Fuchsia X hibrida adı altında toplanıp, salkım şeklindeki çiçeklere sahip olanlar F.tiphyla’dan elde edilen hibritlerdir.Fuchsia’lara hemen hemen her evde rastlanır. Dekoratif gösterişli çiçeklere sahiptir. Çiçekleri genellikle aşağı doğru küpe gibişarkıcı, katmerli, yalınkat ve değişik renkli olabilir. Resim 10.5: Fuchsia hybr.Fuchsia’lar yarı gölge, havadar, nispi nemi yüksek alanları K.cih ederler. Doğrudan güneş ışığında ve havasız yerlerde kalırsa, yaprak ve çiçek dökülmeleri görülür.

Sponsor Bağlantılar

Yaz aylarında bolsu verilir, ancak çok fazla su tomurcuk dökümlerine neden olur. Yaz aylarında bahçe ve balkonlarda muhafaza edilir, çok sıcak havalarda yapraklarına su püskürtülür. Eylül ayında çiçeklenme sonuna doğru verilen su azaltılmaya başlanır. Kış aylarında 7-10°C’de muhafaza edilir.İlkbaharda, güzel görünüşlü bitki elde etmek için bir yıl önceki zayıf sürgünler tamamen, kuvvetli sürgünler ise 2-3 göz üzerinden budanırlar.Saksı değiştirmesi Şubat-Mart aylarında yapılır. Saksı harcı olarak 2 kısım bahçe toprağı, 1 kısım yaprak çürüntüsü, ahır gübresi ve kum karışımı kullanılır.Saksı değiştirmesi esnasında eski toprak silkelenerek uzaklaştırılır. Kök tuvaleti yapıldıktan sonra yeni saksıya dikilir. Çiçekler açıp solduktan sonra elle koparılarak alınırlar ve tohum bağlamasına mani olunur.Üretilmeleri çelikle ve tohumla olur. Tohumlar ilkbaharda ekilir ve 21 °C’de çimlendirilirler. Ancak esas üretim çelikle olur.

Çelikler kış hariç her mevsim alınabilir, fakat esas çelik alma za­manı ilkbahar (Şubat) aylarıdır. Çelik alınacak bitkiler Aralık ayında 18-20°C’lik bir seraya alınırlar. Hemen sürmeye başlayan gözlerden Şubat ayında 7-8 cm’lik sürgünler elde edilir. Bu sürgünlerden hazırlanan çelikler, kum veya perlit içinde köklendirilirler. Köklendirme alttan ısıtmalı yerlerde (20-25°C) toprak ısısı ve 16°C’lik ortamda 10-15 günde köklenirler. Köklenen çelikler içinde daha önce belirtilen harç bulunan 8’lik saksılara dikilirler. Bitkiler 20-25°C’de muhafaza edilirler. Yapraklarına su püskürtülür ve yarı gölge bir yere konur. Birkaç defa uç alma yapılarak iyice dallanmaları sağlanır. Uç alma sürgünde 4-5 yaprak çifti kalacak şekilde yapılır. Yan sürgünler gelişince bunlarda da aynı şekilde uç alması yapılır ve bitki 12’lik saksılara şaşırtılır.