Yıl: 14-15 Ocak 1989

Yer: Yeşilyurt Köyü

Müşteki: Kamil Müştak, Abdullah Gündoğan, Abdurrahman Müştak, Bahattin Müştak

Sanıklar: 14-15 Ocak 1989 günü Yeşilyurt köyüne gelen güvenlik kuvvetleri

Sponsor Bağlantılar

Suç: Efrada suimuamele, işkence
Olay:

1- 14-15 Ocak 1989 gecesi saat 02:02’de Cizre’ye bağlı Yeşilyurt köyümüz, jandarma, komando, özel tim ve diğer güvenlik güçlerince sarılmıştır. Sabaha doğru köy yakınında bir eşek ve iki sıpa karaltı olarak görülmüştür. Açılan ateş üzerine eşek yaralanmıştır.

2- Köye giren güvenlik kuvvetleri ise köyden üç kişinin kaçtığını söyleyerek,tüm köylüleri kadın-erkek yüzükoyun yere yatırılmıştır. Burada sürekli olarak ‘siz PKK’yı besliyorsunuz, düşmansınız, bu köyü yakacağız’ diyerek her türlü küfür edilmiştir. Yeşilyurt köyü merkez olup, Kömürlü, Üzümlü, Fıstıklı, Yukarıçeşme ve Aşağıçeşme mezraları vardır. Bu mezralardaki göçebelerin iki gün içinde terk edilmesini muhtara emir vermiştir. Köy muhtarına, sen devletin değil PKK’nın muhtarısın denilmiş, yere yatırılan köylünün sırtında, karda kışta saatlerce güvenlik güçleri gezmiş, kabadayak atılmıştır.

3- Muhtar Abdurrahman Müştak, amcası Kamil Müştak, Abdullah Gündoğan ve Bahattin Müştak soruşturmaya alınmış saatlerce dayak atılarak yaralanmışlardır.

4- Çevreden insan pisliği toplatılarak Muhtar’ın amcası Kamil Müştak’a zorla,tek tek yaşlı-genç demeden pislik ağızlarına verilmiştir. Daha sonra bu insan pisliğini Kamil Müştak’ın oğlu Bahattin Müştak’ın zorla babasının ağzına vermesi sağlanmıştır. Yaşlı olan Kamil Müştak, Abdurrahman Müştak ve Abdullah Gündoğan yaralanmıştır.

5- 15 Ocak günü köylü bırakılmamış, şikayet etmeleri önlenmiş, Kamil Müştak ve Ahmet Kaya yalınayak karda yedi km ötedeki Cizre ilçesine götürülmüştür.

6- Köyde hiçbir suç unsuru bulunmadığı halde,her türlü aşağılık,yakışıksız ve yasalara aykırı olarak bize suimuamelede bulunulmuş,işkence yapılmıştır.

Deliller ve Şahitler: Salih Kayar, Abdullah Madak, Ahmet Bağlan, Mehmet Sait Bozkurt, Mehmet Mübariz, Mahmut Diri ve Köy İmamı Mevlüt Altunbay

Sonuç ve İstek: Yukarıda açıkladığımız şekilde bana yasaya aykırı olarak suimuamelede bulunan, işkence edenler hakkında müştekiyim. Devlet Hastanesi’ne sevkimin yapılarak sanıkların tecziyesini saygılarımla arz ederim.

Sonuç: Türk Hükümeti, Cizre’nin Yeşilyurt köyüne, Binbaşı Cafer Tayyar’ın zorla “dışkı yedirdiği” dört köylüye tazminat ödenmesini kabul etti. 1989 yılında ortaya çıkan işkence olayının ardından yargılanan Binbaşı Cafer Tayyar suçlu bulunarak (ama dışkı yedirmeden dolayı değil, dayak ve kötü muameleden dolayı) on iki ay hapse mahkum olmuştur. Cezası paraya çevirilip tecil edilince dört köylü, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na gittiler. Komisyon, Yeşilyurt köylülerinin başvurusunu kabul edip Türk Hükümeti’yle dostane çözüm bulunmasını istedi. Türkiye, dışkı yedirilen köylülere iki yüzer milyon lira tazminat ödemeyi önerdi. Köylülerin avukatı Hasip Kaplan tekrar komisyona başvurdu. Komisyon şimdi dosyayı bir raporla İnsan Hakları Avrupa Divanı’na sevk edecek. Bundan çıkacak karara Türkiye uymak zorunda.

Kaynak: Kürtler
Yazar: Hasan Cemal
Say: 98-100