* “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. “mi” soru edatından sonra gelen ekler “mi”ye bitişik yazılır.

Sponsor Bağlantılar

Çektiğin bunca sıkıntıya değdi  mi?
                                … değdimi?  (Yanlış)

Üst kattaki boş daire kiralık  ?
                          … kiralık?    (Yanlış)

Bir saatliğine dışarı çıkabilir  miyim?
                          … çıkabilirmiyim?      (Yanlış)
                          … çıkabilir  mi  yim?  (Yanlış)
                          … çıkabilirmi  yim?    (Yanlış)

Bugün de test çözecek  miyiz?
                   …çözecekmiyiz?      (Yanlış)
                   …çözecek  mi  yiz?  (Yanlış)
                   …çözecekmi  yiz?    (Yanlış)

Avlanmanın yasak olduğunu bilmiyor  musunuz?
                                 …bilmiyormusunuz?      (Yanlış)
                                 …bilmiyor  mu  sunuz?  (Yanlış)
                                 …bilmiyormu  sunuz?    (Yanlış)

* “mi” soru edatı, soru anlamı dışında farklı anlam ve görevlerde de kullanılabilir.

* “mi” soru edatı sözcüğün anlamını pekiştirmek (güçlendirmek) amacıyla yinelenen sözcüklerin arasında kullanılır.

Dışarıda soğuk  mu  soğuk bir hava var.
Kızımın durumu çok iyi, fakat oğlum tembel  mi  tembel.
Tarık Bey güzel  mi  güzel bir ev satın almış.

* “mi” soru edatı, “-diği zaman” anlamında da kullanılır.

Söz verdin  mi  tutacaksın kardeşim!
Annesini gördü  mü  şımarıyor.
Biraz dişimizi sıktık  mı  her şeyi yoluna koyarız.

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı