2011–2012 eğitim döneminin ilk yarısını bitirmek üzeriyiz yeni ümitlerle. 3 Ocakta da YGS başvuruları başlayacak. Ümit, insanın kendine güven duyması, kendiyle barışık yaşaması ile mümkündür. Günümüzde insanlar hayatın girdabında yaşadığı sıkıntıları unutamamakta ve hep başarısız olacağım düşüncesiyle bir iş yapamamaktadır.Yapmamız gereken başarısızlıklardan ders çıkarmak olmalı. Başarılı gördüğümüz insanların hayatları incelendiğinde görülecektir ki başarılı oluncaya kadar birçok kez başarısızlıkla karşı karşıya kalmışlardır. Pes etme yerine üzerine üzerine gitmişler ve başarıyı ancak öyle yakalamışlardır. Şu bir gerçektir ki; sıkıntısı, derdi, ıstırabı olmayan bir insanın ne kendisini ne de toplumu değiştirme projesi olabilir.

Sponsor Bağlantılar

İnsan hayatında önemli dönüm noktalarından biri olan YGS’ye 3 ay kaldı. Bir açıdan bakıldığında bu sınavla geleceğinizi satın alacaksınız. Zaferlere çiçekli yollardan gidilmediği hakikatini unutmadan çalışmanız şarttır. Başarı, sıkıntıları göğüsleyenlerindir. Başarının elde edilmesinin en önemli şartı da inanmaktır.” İnanmak, başarının yarısıdır.” denilmesi de bundandır.

Fransız kahraman Jean Dark “Bütün zaferler öncelikle insanın zihninde kazanılır.” der. Buna örnek olması açısından Roger Bannister’in hayatı bize çok şey öğretecektir. Roger Bannister bir atlettir. Bu atlet, 1 mili 4 dakikanın altında koşarak bir ilke imza atmış 1954 yılında. Senelerce bu mesafe koşulmasına rağmen geçilememiştir. Hatta insanın metabolizmasının buna imkân vermediği konuşulmaya başlanmıştır bile. Fakat Roger Bannister bu mesafeyi geçeceğine o kadar inanmıştır ki hep bununla yatar kalkar olmuştur. İlk defa 3,59 koşarak bu ön yargıyı ortadan kaldıran Bannister’den sonra aynı yıl tam 37 kişi daha 4 dakikanın altına inmiştir.

Senelerce 4 dakikanın altına koşulmayan bu mesafe, o yıl ne oldu da 37 kişi tarafından geçildi?

Bunun cevabı çok açık Ön yargı. Bu ön yargıları ortadan kaldırmak için kendine güvenme, başaracağına inanma şarttır. “Ben bu dersi yapamam, şu soruları cevaplayamam, şu üniversiteyi kazanamam” tarzı düşünceleri kafamızdan atmamız gerekiyor.

Gelişmenin önündeki engelleri kaldıralım. Başaracağım diyebilenler başarılı olurlar. Sağlık ve başarı dileklerimle.

Ömer Özkaya