Cihad Yağmur SADIKOĞLU

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu,2013

Reklam Medyası

Medya iletişim sistemlerine verilebilecek en genel addır ve tüm kitle iletişim elemanlarını içine alan bir kavramdır (Nalçaoğlu, 2003: 43). Reklam medyası denilen kavram da, üretilen kültür ürünlerini insanların yaşam alanlarının içine, evlerine, oturma odalarına kadar taşıyan, bireylerin yetişmesinde ve yaşam biçimleri üzerinde en az kanaat önderleri kadar etkili olan bir olgudur (Erdoğan ve Akbulut, 2009: 107).

Sponsor Bağlantılar

Medya aracılığıyla gerçekleşen kitlesel iletişimde her kesimden vatandaş bütün haberlere, bilgilere ve resimlere ulaşabilir ve bu iletişim zamandan ve mekandan bağımsız şekilde gerçekleşmektedir. Mesajları alan bireylerin tepkileri kısıtlanmış ya da geciktirilmiş durumdadır ve medya mesajlarının kendine has bir gerçeklik boyutu vardır (Ankaralıgil, 2009).

Bugün dünyada reklam medyaları gelişen ve değişen etmenler doğrultusunda geleneksel halinden geleneksel olmayan, yeni medya haline dönüşmüştür. Bu başlık altında, geleneksel reklam medyası ve geleneksel olmayan reklam medyası değişim süreçleriyle birlikte anlatılacaktır.

1. Geleneksel Reklam Medyası

Gazete, dergi, televizyon, radyo gibi haber, eğlence ve eğitsel içeriğin yanında reklamları da geniş kitlelere ulaştıran mecralar geleneksel medya olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel medya geniş bir kitleye ucuza erişim imkanı sağlamaktadır. Her aracın belli bir bölümünü izleyen özel bir kitleye, örneğin belli gazeteden ziyade köşe yazarını takip edenlere hitap edebilmektedir. Geleneksel medya ayrıca, izler kitlesinde büyük bir güven ve saygınlık duygusu uyandırmıştır. Geleneksel medya kaynaktan okuyucuya, izleyiciye,dinleyiciye doğru işleyen tek yönlü iletişim biçimine sahiptir (Suher ve diğerleri, 2012: 114).

1.1. Televizyon ve Radyo

Medyanın sevgilisi konumunda bulunan televizyon çok hızlı ve evrensel bir araçtır. İnsanlara etkileme konusunda tartışılmaz bir güce sahiptir. Temelde radyo gibi eğlence medyası olan televizyonun gelenekleri farklıdır. Çünkü insanlar, televizyonu açtıklarında, bir gazete ya da bir dergiden beklediklerinden daha ayrı şeyler beklemektedirler o ‘küçük ekrandan’.

Öncelikle eğlenmektir amaçları, günlük sorunlardan uzaklaşmak, gülmek isterler, değişik heyecanlar ararlar. İşte bu nedenle, görüntü, ses ve devinimi bir arada kullanarak izleyiciyi içine çeken ve onu duygusal olarak görüntüdeki olayın katılımcısına dönüştüren televizyonda yayınlanan ve başarılı olarak nitelendirilebilecek bir reklamın içeriğinde gizli bir şov özelliği bulunmaktadır. Televizyon bu etkiyi yalnızca on beş ile altmış saniye süren reklamlar aracılığıyla yaratmaktadır (Sarı, 1999: 27).

Televizyonda üç tür reklam yayınlandığı söylenebilir (Tayfur, 2004: 89):

Hareketsiz reklam: İçinde hareket öğesi bulunmayan, sadece tek görüntü bulunan, televizyon spikeri tarafından seslendirilen reklamlardır. Süresi 10 sn. kadardır, bu kısa sürede verilebilecek etkileyici mesajlarla yerel TV kanallarında, perakendeci işyeri ve ürün tanıtımlarının yapılabilmesine imkân tanıyan reklam türüdür.
Hareketli reklam: Müzik ve söz ya da yalnızca söz eşliğinde çeşitli görüntülerle düzenlenen reklamlardır. Hareketli reklamlar 15, 20, 30, 45, 60 saniyelik sürelerle hazırlanabilir.
Özel tanıtıcı reklam: Kültür, sanat, eğitim ve turizm gibi alanlarda yerli yapım olarak hazırlanan bu tür reklamlar programın başında ve sonunda verilmektedir. En az10, en fazla 40 dakika süreli olarak hazırlanabilir. Bu tür reklamlarda, reklam veren sponsor olarak kabul edilmektedir.

Televizyonda yer alan reklamın prestijinin arttığına inanılmaktadır. Bu olay rekabetin her geçen gün arttığı sektörde firmalara avantaj sağlamaktadır. TV reklamlarıyla göze ve kulağa,insanların düş gücüne hitap eden, hareket, müzik ve efektlerle zenginleştirilmiş devamlı farklı yeniliklerin denendiği sektörde tanıtım ve ikna etmek için elverişli bir ortam sağlanmaktadır (MEGEP, 2007: 20).

Günümüz reklamcılığının en gözde reklam aracı durumunda olan televizyonun avantaj ve dezavantajlarını şöyle sıralamak mümkündür: şimdiye kadar girdiği her ülkede büyük bir ilgi ile karşılanmıştır, dolayısıyla oldukça büyük kitlelere hitap edebildiği görülmüştür. Özellikle görüntülü ve sesli olması da okuma yazma oranının düşük olduğu ülkelerde daha da etkili olmasına yol açmıştır. Yeni ve pahalı bir medya olan televizyonda reklam yapan firmaların da itibarı tüketici gözünde artmaktadır. Televizyonun mal ve hizmet hakkındaki bilgileri görüntü eşliği vermesinin yanı sıra başka çarpıcı görüntüler ile ürün ya da hizmet hakkında istenilen imajı rahatlıkla yaratabilmesi onu aynı zamanda inandırıcı kılmaktadır (Book-Carry-Tannenbaum, 1989: 98).

Televizyon reklamlarında kişi başına maliyet hesaplanırsa çok pahalı bir reklam aracı olmadığı bir gerçektir. Ancak televizyon reklamlarının toplam maliyeti yüksektir. Televizyon ağırlıklı bir reklam kampanyasının da çok büyük bütçeler kapsadığı açıktır. Öncelikle reklam filminin gerçekleştirilmesi için gereken mekân, stüdyo, personel ve gerekiyorsa sanatçıların giderleri, ajans komisyonları, televizyon kanallarına ödenen gösterim bedelleri oldukça yüksek fiyatları içermektedir. Bundan başka televizyon izleyicisi ekranda sürekli olarak aynı şeyleri görmekten çabuk bıkmaktadır. Bu nedenle aynı televizyon reklamı çok uzun süreler yayınlanamaz, değiştirilmesi, yenilenmesi gerekir, bu da maliyeti yükselten nedenlerden biridir (Doğan, 2006: 26).

Bir zamanlar televizyon karşısında önemini yitirdiği düşünülen radyo ise, günümüzde etkin konumunu yeniden kazanmış bir reklam medyasıdır. Kendine özgü özellikleri ile önemli bir araç olan radyo çok sayıda kişiye, ucuz maliyetle ulaşma imkanı tanımaktadır.

Radyoların yayınları müzik ağırlıklı olmakla birlikte haber programcılığı yapan radyolar da mevcuttur. Radyonun, diğer kitle iletişim araçlarının her zaman ulaşamadığı kitlelere kolaylıkla erişebildiği yadsınamaz bir gerçektir (Bektaş, 2000: 134).

Geniş bir hedef kitleye sahip olan radyo tematik yayın yapan istasyonlar sayesinde de hedef kitleye kolay ulaşım olanağı sağlamaktadır. Tüm bu özellikler radyoyu halkla ilişkiler açısından önemli bir araç haline getirmektedir. Radyonun halkla ilişkiler amaçlı kullanım alanları ise şu şekildedir (Özgen, 1995: 42):

• Haber programları,
• Talk-show programları,
• Röportajlar,
• Bilgilendirmeyi amaçlayan programlar.

Radyoda reklam mesajı hedef kitleye çok çabuk ulaştırılabilir. Uzmanlaşmış olması da radyonun reklam verenler için büyük bir avantaj olmasını sağlamıştır radyo belirli programlar sayesinde belirli hedef kitlelere ulaşmaktadır. Radyo yine bu uzmanlaşması sayesinde hedef kitle ile bire bir olma niteliği kazanmış ve samimi bir bağ kurmuştur. Yine radyo hem dinleyici hem de reklam veren için ekonomik bir reklam ortamıdır. Dinleyici düzenli olarak dergi ya da gazete alacak bir ekonomik düzeye sahip olmayabilir. Ancak küçük bir transistorlu radyo alıcısı ile ülkesini ve dünyayı buradan takip edebilir. Reklam veren içinse, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de radyo reklamları diğer reklam araçlarına göre daha ucuzdur. Bulara rağmen radyo yayınlarının, özellikle bölgesel olanlarında merkezden uzaklaştıkça yayını dinleme kalitesi bozulmakta ve gürültü nedeniyle müzik ve sözler zaman zaman anlaşılmaz hale gelmektedir, bu da mesajın etkisini büyük ölçüde azaltmaktadır (Altunbaş, 2003:63).

1.2. Gazete ve Dergi />
Güncel olaylardan bahseden ve yazılı bir araç olan gazete, basılı araçların başında gelmektedir. Basılı medya toplumla çabuk, güvenilir ve sürekli bir iletişim kurmak için en temel kaynak olarak görülmektedir. Bu özelliği nedeniylede günlük yaşamın vazgeçilmez aracıdır. Günümüzde gazetecilik farklı kitle iletişim araçları ile de yapılmakla birlikte ‘geleneksel gazetecilik’ varlığını sürdürmektedir (Bıyık, 2007: 16).

Reklam medyası arasında en süratli ve en kolay reklam yapma imkânına sahip medyadır. Reklamın yayın tarihinden bir gün önce teslim edilmesi yeterlidir. Bu durum güncel olaylarla bağlantılı reklam yapabilme imkânı sağladığı gibi konu güncelliğini yitirmeden mesaj hedef kitlesine ulaşabilmektedir.Aynı zamanda kısa bir sürede yayınlatma son anda değişiklik yapma serbestliği sağlamaktadır. Yer uygun olduğundan her türlü bilgi verilebilir. Sözcük sayısı kısıtlı değildir. Telefon numarası, fiyat, adres gibi bilgileri okuyucunun saklayabilme imkânı vardır. Aynı zamanda okuyucu ya da hedef kitle reklamı istediği kadar inceleme fırsatına sahiptir (MEGEP, 2007: 6).

Gazetenin ömürleri çok kısadır. Tüketiciye hemen ulaşması gerekmektedir. Tüketicinin ikinci bir defa bakmak için fazla zamanı yoktur. Hafta sonları özellikle reklam kirliliği oluşmaktadır.Özellikle renkli baskıda problemler yaşanmaktadır. Renk kalitesi çok iyi olmayabilir. Bunlara ek olarak sayılabilecek dezavantajları ise (Erol, 2007: 115);

• Çok kısa bir yaşam eğrisine sahiptir,
• Boğucu reklam sayfaları olabilir,
• Tek özelliği görselliktir,
• Okunma süreleri çok kısadır.

Ulusal platformda dergiden bahsedildiği zaman, aklımıza parlak kağıda basılmış, içinde renkli resim ve reklam bulunan medyalar gelmektedir.

Özellikle spesifik hedef kitlelere ulaşmada etkili bir ortam olan dergiler gazeteden sonra basılı reklam ortamlarının en büyük ikinci grubunu oluşturmaktadır. Tüketicilerin birçok farklı ilgi alanına seslenen dergiler, bilgi verdiği bir alanda da referans olarak kabul edilmektedir (Bakır, 2007: 47).

Dergiler aktüel, tematik konularda yayınlanmaktadır. Tematik konularda yayınlanan dergiler belli bir hedef kitleye hitap etmeleri açısından avantajlı araçlardır. Ekonomi, politika, bilgisayar, moda, otomotiv, hobi, anne çocuk dergileri gibi daha birçok alanda farklı kesimlere hitap eden dergiler mevcuttur. Dergilerde görsellik ön plandadır. Dergilerin uzun süreli yayınlar olmalarının avantajı yayınlandıkları süre içerisinde birden fazla kişiye ulaşmalarıdır. Yani aynı dergiyi bir ay içerisinde çok sayıda kişi okuyabilmektedir (Bıyık, 2007: 18).

Dergiler, gazete gibi aktüel değillerdir. Çok fazla tirajları yoktur. Teknik olarak reklamların,dergi basıma girmeden uzun bir zaman önce teslim edilmesi gerekmektedir. Erişimi düşük olan derginin, tüketiciye ulaşmadaki maliyeti diğer mecralara göre çok yüksek kalmaktadır. Bunların yanı sıra dezavantajları şu şekildedir (Elden, 2004: 195):

• Maliyeti yüksektir,
• Rezervasyon esnekliği yoktur,
• Kısıtlı formalara sahiptirler,
• Talep edilen sayfalar sınırlıdır,
• Teşhiri zordur,
• Dergiler dağıtım sistemi olarak bazı gazete bayilerinde satılmasına rağmen genelde abonelik sistemiyle okuyucusuna ulaştığından hedef kitleye sınırlı ölçüde ulaşmaktadır,
• Spesifik hedef kitleye ulaşmada etkili olmasına rağmen geniş bir kitleye ulaşmada çok etkili değillerdir,
• Dergilerin seyrek yayınlanması nedeniyle mesajın etkisi az olmakta, kısa süreli promosyonlarla ilgili bilgi verdiğinde uzun sürede reklam mesajının eskimesine neden olmaktadır,
• Dergi reklamları işitsel ve hareketsel öğelere sahip değillerdir,
• Reklam yığılması olarak nitelendirilen özellikle derginin ilk sayfalarında üst üste yığılmış reklamlar okuyucunun ilgisini çekmemektedir.

1.3. Diğer Reklam Ortamları

Bunlar basılı ve yayın yapan reklam ortamlarının dışında kalan reklam araçlarıdır. Fuarlar, açıkhava reklam araçları, doğrudan postalama, sinema, el ilanı, katalog, broşürler ve satış yeri reklam malzemeleri olarak sınıflandırılabilecek olan bu reklam araçları, başlı başına bir reklam kampanyasının reklam ortamı olarak değil, bir reklam kampanyasında ana reklam ortamını destekleyen reklam araçları olarak kullanılmaktadırlar (Doğan, 2006: 30).

2. Geleneksel Olmayan Reklam Medyası

Geleneksel olmayan medya, reklam mesajını medya teriminin alışık olunan anlamı dışındaki mecralarda yaymaktadır. Alışveriş arabalarının arkalarına yapılan reklam uygulamaları, alışveriş merkezleri, havaalanları ve metro istasyonlarındaki reklam mecrası olarak kullanılan LCD televizyonlar, hipermarketlerde zemine yapıştırılan reklam uygulamaları geleneksel olmayan medya türlerine örnek olarak verilebilir.Geleneksel olmayan medya, reklamcıya tüketicilere erişmek için ihtiyaç duyduğu alternatif yollar sunmaktadır. Geleneksel olmayan medyanın sahip olduğu en büyük problem ise bu medyanın ölçülemiyor olmasıdır. Geleneksel olmayan medya ile ulaşılacak kişi sayısı kesin olarak bilinememektedir (Suher ve diğerleri, 2012: 110).

Geleneksel olmayan reklam medyaları incelendiğinde, tesadüf eseri ortaya çıkan iletişim araçlarında ilk başlarda sponsorluk amaçlı reklamlara yer verilirken, yeni reklam araçlarının etkinliğinin artması sonucunda reklam sektörü için büyüyen bir yapıya sahip oldukları görülmüştür. Gelişen iletişim teknolojisi ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesine doğru orantılı olarak yeni reklam araçlarının da kullanımın artacağı söylenmektedir (Doğan, 2006: 37).

2.1. İnternet

Bugün en çok tercih edilen medya araçlarından biri olan internet tüm dünyada faaliyet göstermeye başlamıştır. Bilgisayar teknolojisinin gelişiminin ardından dünya çapında iletişimi oldukça kolay kılan internet erişimi geliştirilmiştir. Bu sayede artık internetin ulaştığı her yer tanınabilir ve görülebilir olmuştur Eğitimden sağlığa, haberden eğlenceye, alışverişten ticarete kadar hemen her şey internet ile mümkündür. Bu yüzden internet içeriği sürekli değişen ve olağanüstü haberleşme imkânları sunan güncel bir medya durumundadır. Kısacası internet dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir (Güzel, 2006: 1).

İnternet reklamcılar için yeni bir iletişim ortamı yaratmıştır. Bu, tüketici-firma etkileşimi açısından da yeni bir çağdır. Firmalar ürün hakkında tüketici ile iletişime geçmek için gereken bilginin iki temel kaynağı olarak reklâm mesajları ve doğrudan etkiyi kullanmaktadırlar. Bilginin bu iki kaynağı yaratacakları etkiden dolayı önemli ölçüde fark göstermektedir. İnternet, firmalara çoklu ortamda deneysel tutumları sayıya dökme imkânı sunan yegane araçtır. İnternet tüketicilerin bilgiye ulaşma olanaklarını artırmış ve firmalar için tüketicilere ek bilgi tabakaları sunacak fırsatı sağlamıştır. Geleneksel reklamdan öte çevrimiçi reklamların temel avantajlarından biri, ürünleri denemeye davet ederken tüketicinin doğrudan
bilgi almasını sağlamasıdır (Chen ve Wells 1999: 27-37).

Internet medyası sayesinde, dünyanın her köşesindeki bilgilere kolayca ulaşılabilir.Ayrıca, reklam verenin değişen pazar koşullarına göre reklam öğelerini anında değiştirebilmesi mümkündür.Reklam veren ve tüketicilerin en kısa yoldan buluşması ve iletişim tekniklerinin bir arada kullanılmasını sağlamaktadır. Yapılacak işlemin (reklamla bağlantılı olarak) hemen yerine getirilmesi elektronik reklamcılığın en önemli avantajıdır. Kullanıcılar arasındaki hemen iletişim kurma ve ayrıntılara ulaşma imkânı vardır (MEGEP, 2007: 34).

Internetin bazı olumsuz tarafı da vardır. Şöyle ki, bilgi teorisine göre, konumlandırma, zamanlama, boyut özellikleri gibi, tüketici ile reklâmlar arasındaki yeterli etkileşime zarar verme ihtimali olan her şey algıları etkileyebilir ve yığıntı olarak görülebilir. Bu yüzden internet reklamcıları ve yayıncılar çok fazla reklâm yığıntısının, internet reklâmcılığındaki toplam etkililiği azaltacağını anlamalıdır (Hong ve Cheon, 2004: 45).

Internet medyasında hedef kitlenin internet bağlantısı kurabilmesi için teknolojik bilginin olması gerekmektedir. Bilgisayar kullanımı her geçen gün hızla artmasına rağmen diğer kitle iletişim araçları kadar yaygınlaşmamıştır. Bilgisayar yeni ve pahalı bir teknolojidir. Bu da internetin bilgisayar aracılığıyla ulaşılması yeteri kadar yaygınlaşmamasına sebep olmuştur (MEGEP, 2007: 34).

2.2. Reklam Oyunları

Birçok internet kullanıcısı davetsiz internet reklamlarından (banner) veya aniden beliren reklâmlardan (pop-up) usanmış olsa da, internette çevrimiçi oyun oynayarak eğlenmektedirler. Oyun oynamak, birçok tüketici tarafından TV izleme, sinemaya gitme veya kitap okumaktan daha zevkli bir eğlence aracı olmuştur.

Amerika’daki bir araştırmaya göre 2002’de oyun satışları 10,3 milyar $’ı bulmuştur. Bu, Hollywood listelerinin aynı yılki 9,37milyar $’ının üstünde bir rakamdır. Tüm bunların yanında, çevrimiçi internet oyun siteleri sadece Nisan 2002’de Amerika’da 28 milyon kişinin ziyaretine uğramıştır. ComScore Media Metrix’in araştırmalarına göre, listenin en üst sırasında yer alan oyun sağlayıcı 5 firma (EA Online, Yahoo!Games, MSN games, AOL games ve Gamespot) tüm internet kullanıcılarının %40’ına ulaşmıştır. Bu oyunlar bu kadar popüler olduğu için, reklâmcıların tüketicilerin oyunlara olan hevesini kullanmak istemeleri çok doğal karşılanmalıdır (Doğan, 2006: 48).

Reklamlı oyunların ve tanıtım araçlarının bazı özgün faydaları olduğuna inanılmaktadır. İlk olarak, reklâmlı oyunlar, markanın farkına varılmasına yardımcı olabilmektedir. Oyun oynayan kişiler oyundan hemen sonra oyunda görmüş oldukları markaların %25-30’unu, 5 aylık bir sürenin ardından ise %10 ile 15’ini hatırladıkları görülmüştür. İkinci fayda ise, markaları rekabet halinde sunabilmektedir. Şurası kesindir ki, reklam içeren bu oyunları oynamanın güdüleyici ana nedeni, oynamanın verdiği hazdır. Özellikle eğlenceli bahislerin, çekişmelerin içine katılmak, tüketicilerin davranışlarını iyi yönde etkileyebilir ve oyuna karşı, tanıtılan ürüne karşı ve oyun sponsoruna karşı olumlu tutum geliştirmelerine yol açmaktadır. Marka değerini artırmak konusunda gençlerle yapılan bir araştırmanın verilerine göre, markaya olan olumlu tutum, reklâmın yer aldığı siteye veya oyuna paralel olarak gelişmektedir (Youn ve Lee, 2005: 42).

Markanın hatırlanmasının önem arz ettiği durumlarda markaları, içeriği ürün kategorisiyle uyumlu olmayan oyunlara yerleştirmek, onları son derece uyumlu oyunlara yerleştirmekten daha etkili olabilmektedir. Şaşırtan ve tuhaf bulunan marka konumlandırmaları daha çabuk fark edilmekte ve akılda kalmaktadır. Bu uyumsuzluğu yaratmak için reklamcılar hedef kitlelerinin ürün ve marka ile ilgili kafalarında var olan ilgili resimleri anlamalı ve markayı konumlandırmadan önce çeşitli oyun içeriklerini araştırmalıdır.Markayla oyun konusu arasındaki uyumsuzluk, oyuncuların yeterince şaşırarak, dikkatlerini oyundan ziyade markaya yöneltmelerini sağlayacak kadar tuhaf olmalıdır (Doğan, 2006: 63).

2.3. Mobil Reklamcılık

Mobil reklamcılık tüketicinin kendi isteği doğrultusunda iletişim bilgilerini servis sağlayıcısına vererek reklam mesajları alması şeklinde olabileceği gibi istem dışı belirli bir mesafede yayın yapan reklam frekanslarına taşınabilir aygıtının yakalanması sonucunda ortaya çıkan bir reklam medyasıdır.

Örneğin bir mağazanın yeni kampanyalarından veya yeni gelen ürünlerinden haberdar olmak isteyen bir kişi mağazaya iletişim bilgilerini vererek kendisine taşınabilir iletişim araçları vasıtasıyla mesaj gelmesini sağlayabileceği gibi istem dışı bir alışveriş merkezinde gezerken Bluetooth (kablosuz iletişim ağı) sayesinde bir kurumdan mesaj alabilmektedir. Mesafe yakınlığı tespit edildiği anda devreye giren bu reklâmlar, bulunulan yeri bildiren özel bir türdür. Genellikle bildirim hizmetleri kullanıcı tarafından tercih edilerek aktif hale getirilmişse devreye girmektedir. Diğer yandan, reklâmcılık tipik olarak kullanıcının tercihine göre olan bir şey değildir, alıcı reklâmı bir servis sağlayıcısından almaz, ama reklâm kendisine zorla gönderilmektedir (Jung, 2005: 2).

Şu anda Mobile Marketing Association’m (MMA) verilerine göre tüm dünyada 2.4milyardan fazla insan cep telefonu kullanmaktadır. Üstelik artık cep telefonu sahipliği oranı sabit telefon sahipliği oranını da geçmektedir. Dolayısıyla pazarlamacılar da bu önemli araca gözlerini kapayamamaktadırlar. Bu rakamlarıyla, kişiselliği nedeniyle, ulaşılabilirliğiyle göz kamaştıran pazarlama aracını etkin bir şekilde kullanmak için tüm dünyada yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Öyle ki şu anda yine MMA’nın verilerine göre dünyada her ay 350 milyar SMS mesaj gönderilmekte ve bunların yüzde 15’i pazarlama içerikli olmaktadır. Ancak tabii ki pazarlamacıların cep telefonuyla yapabilecekleri SMS göndermekle sınırlı değil. SMS ile promosyon kampanyalarının duyurulması, cep telefonları sayesinde pazarlamacıların yapabileceklerinin çok küçük bir parçasıdır sadece. Teknolojinin inanılmaz bir hızla gelişmesi hem de 3G’nin ortaya çıkması gibi etmenler markaların cep telefonunun küçük ekranını kullanarak yapabileceklerini kat be kat artırmaya devam etmektedir (Demir, 2008: 106).

Mobil reklamcılığın şöyle bir dezavantajı vardır. Kullanıcıların genellikle reklamın gelmesini hiç beklemeden reklam gönderilmesi uygun olan o bölgeden kısa zaman zarfında uzaklaşabilme ihtimalleri vardır. Sonuçta kullanıcılar, reklamın gönderilme zamanı konusunda hassastırlar ve gecikme onları rahatsız edebilecektir. Bluetooth tabanlı konumlandırma çok güvenilir veya uygun zamanlı değildir. Birçok kullanıcı herhangi bir reklamdaha devreye girmeden Bluetooth Algılayıcı’nın yanından geçip gidebilir.

Buna benzer mobil reklam medyasının bazı dezavantajlarının olmasına rağmen günümüzde ve gelecekte reklamcıların mesajları iletirken kullanacakları bir reklam aracı olarak yerini alacağı aşikardır. Özelikle kullanıcı profili olarak belirli hedef kitleye mesaj gönderilmek istenildiğinde mobil reklam medyası reklamcıların
hizmetinde olacaktır. Ancak gönderilen mesajların hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda olması ve rahatsızlık vermemesi göz ardı edilmemesi gereken bir nokta olmalıdır (Doğan, 2006: 69).

AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI (OUTDOOR MEDİA) için tıklayınız…