* Satır sonuna sığmayan sözcükler kısa çizgi (–) ile bölünür.

* Bir sözcük, hecelenişine uygun olarak herhangi bir hecesinden sonra bölünebilir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ceke–
timin düğmesi koptu.

Sponsor Bağlantılar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ceket–
imin düğmesi koptu.  (Yanlış)

* Sözcükleri bölerken satır sonunda ve başında tek ünlü bırakılmaz.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a–
cınacak durumdaydı.  (Yanlış)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acı–
nacak durumdaydı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niha–
i karar alındı.  (Yanlış)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ni–
hai karar alındı.

* Satır sonuna sığmayan birleşik sözcükler de tıpkı tek bir sözcük gibi hecelenişine uygun olarak herhangi bir hecesinden sonra bölünebilir.

* Birleşik sözcükler, tek bir sözcük gibi düşünülerek hecelerine ayrılır.

Basit sözcük: “kuşların” →  kuş–la–rın
Türemiş sözcük: “yolculardan” →  yol–cu–lar–dan
Birleşik sözcük: “Çukurova” →  Çu–ku–ro–va   (Çu–kur–o–va  Yanlış)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kır–
kayağı görünce bayıldı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kırk–
ayağı görünce bayıldı.  (Yanlış)

* Kesme işareti (’) satır sonuna denk gelirse, sözcüğe bağlı ekleri bölmek için ayrıca kısa çizgi (–) kullanılmaz.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozantı’
da mola vermişler.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pozantı’–
da mola vermişler.  (Yanlış)

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

* Yazım Kuralları
* Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
* “ki”nin Yazımı
* “de”nin Yazımı
* Ay ve Gün Adlarının Yazımı
* Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
* “mi” Soru Edatının Yazımı
* Deyimlerin Yazımı
* İkilemelerin Yazımı
* Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
* “a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
* İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
* Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
* Birleşik Fiillerin Yazımı
* Birleşik Sözcüklerin Yazımı
* Kısaltmaların Yazımı
* Sayıların Yazımı
* Yabancı Sözcüklerin Yazımı
* “n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
* Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
* “-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
* “Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
* “ile” Sözcüğünün Yazımı
* “iken” Sözcüğünün Yazımı
* Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı