“Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir”

“Deccal” diye adlandırılıp hakkında rivayetler uydurulan şey, aslında Illuminati denen örgütlü seçkinler topluluğudur.

Sponsor Bağlantılar

Illuminati, 1776’da gizli bir örgüt kurdu; beyin takımı olan seçkinlerin dışındaki üyelerine de “Mason” dendi…
Yeryüzünün tek hâkimi olacağı hayal edilen Anglo Sakson-Yahudi medeniyeti 200 yıl kadar önce planlanmıştı. Ve planlandığı günden beri tek bir ideolojiyi benimsedi;

“Küreselleşme!” ve “Yeni Dünya Düzeni!”

Belirli bir seçkin zümrenin kontrolündeki Birleşik Devletler medyası, sürekli olarak dünyanın diğer yayın ağlarına gerçek dışı haberler servis eder.

Başta Amerikan halkı olmak üzere bütün Dünya, -11 Eylül olayında olduğu gibi- bu yayın ağları tarafından yönlendirilip aldatılır.

Küresel çetenin medyası, akıl almaz senaryolar üreterek yalnızca Amerikan halkını değil, tüm dünyayı kandırmıştır…

Medyanın başında, Amerikan derin devletinin elemanları vardır; Bilderberg üyeleri, Trilateral Komisyon üyeleri, Council on Foreign Relations (CFR) üyeleri gibi…

Bir zamanlar Saddam Hüseyin’i Irak ülkesinin başında adeta demoklesin kılıcı gibi tutanlar, Humeyni’nin, mükemmel bir ABD işbirlikçisi olan Şah Rıza Pehlevi’yi devirmesinin ardından Irak’ı, İran’a saldırtıp 8 yıl boyunca savaştıranlar başka değil Amerika’nın ta kendisiydi…

Daha sonra Saddam’la emperyalistlerin hesabı ters düştü… “Kitle imha silahı var!” dediler, ayak oyunları ve çeşitli yalanlarla Babil’in üzerine yürüdüler.

Saddam, Dolar yerine Euro’yla iş yapmak gibi küçük bir kabahat işlemişti…

İran ve Venezuella gibi petrol üreticisi olan başka ülkeler de Saddam’ı örnek almış, petrolü Dolar yerine Euro ile satmaya başlamışlardı,

Aniden Amerika’nın aklına “Irak’a özgürlük getirmek” geldi;

Demokrasi!

Birleşik Devletlerde en çok seyredilen ve en yaygın olan tv kanallarını, 24 şirket ve 15 aile yönetir;

“Advance Publications”ı Nevvhouse ailesi,

“Capital Cities” Devlet, “CBS” Devlet,

“Cox Com.” Cox ailesi, “Dow-Jones” Bancroft-Cox ailesi,

“Gannet” Devlet, “Hearst” Hearst ailesi,

“Knight” Ridder ailesi,

“News Corp.” Murdoch ailesi,

“New York Times” Sulzberger ailesi,

“Reader’s Digest” Wallace ailesi,

“Scripps-Howard” Scripps ailesi,

“Storer Corp.” Storer ailesi,

“Taft” Taft Ailesi,

“Time Inc.” Devlet/özel,

“Times Mirror” Chandler ailesi,

“Triangle” Annenberger ailesi,

“Tribüne Co.” McCormick ailesi,

“Turner Broadcasting” Turner ailesi

Ve “Fox Broadcasting” Fox ailesi.

Amerikan Derin devleti ile bu 15 aileden izinsiz hiçbir tarafsız haber ve hiçbir gerçek olay yayınlanamaz.

Siyonist ağın elemanları arasında iki-üç gizli cemiyete üye olanlar vardır;

Robert Erburu “Council on Foreign Relations” ve “Trilateral Komisyon üyesi,
Times Mirror başkanı”,

Forester Lynn “Bilderberg ve Council on Foreign Relations üyesi”,

Nervvave Inc. Haberleşme sistemleri Paul Gigot “Bilderberg ve Council on Foreign Relations üyesi”,

Wall Street Journal ve Washington yazarı Henry Anatole Grunwald “Bilderberg ve Council on Foreign Relations üyesi”,

Time Dergisi Editör Jimmie Lee Hoagland “Bilderberg ve Council on Foreign Relations üyesi”,

Washington Post editör yardımcısı Claude Imbert “Bilderberg ve Trilateral Komisyon üyesi”,

Le Point Paris Dinç Bilgin “Bilderberg ve Trilateral Komisyon üyesi”,

Sabah Yayıncılık ve 1 Numara Yayıncılık Wyatt Thomas Johnson “Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,

CNN bakanı Flora Lewis “Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,
New York Times Paris köşe yazarı  Charles William Maynes “Council on Foreign Relations ve Bilderberg üyesi”,

Foreign Policy Magazine ve Carnegie Vakfı (CIA bağlantılı) Albert J. Wholstetter “Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,

Wall Street Journal yazarı  Robert Leroy Bartley “Bilderberg, Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,

Wall Street Journal Editör ve başkanı Thomas L. Friedman “Bilderberg, Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,

New York Times köşe yazarı David Gergen “Bilderberg, Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,

US News and YJorld Report Başkanı ve editör Katharine Graham “Bilderberg, Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,

Washington Post direktörü James Fulton Hoge “Bilderberg, Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi”,

Foreign Affairs Magazine (CFR’m resmi yayın organı) direktörü Mortimer Benjamin Zuckerman “Bilderberg, Council on Foreign Relations ve Trilateral Komisyon üyesi, US Neıos ve YJorld Reports, Atlantic Montly, NY Daily News Baş Editörü”

Siyonist ağın mottosu:

Kaostan Düzen! “Ordo Ab chao”

Siyonist ağ; piramidin tepesinde dünyayı gözetleyen “Tek Gözlü Deccal”dır.

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni ideolojisinin felsefi temeli; İllüminati, Skulls and Bones Society (SBS, Kuru Kafa ve Kemik Cemiyeti), Bohemian Grove (diğer adı; Bohemian Club) gibi gizli cemiyetlere dayanır.

20. yüzyıla gelindiğinde bu cemiyetlere, Council on Foreign Relations (CFR; Dış ilişkiler Konseyi) ve Bilderberg ile Trilateral Komisyon yeni Firavunlar devri yaratmak için katıldı.

Çok sayıdaki tüketim ürününü ve gelirlerini, gizli örgütsel yapısıyla Dünyayı bir örümcek ağı gibi saran tek gözün seçkinler grubu denetler.

Bu seçkinler topluluğu, yerkürenin her tarafına yayılmış ve yaşamın hemen hemen her alanına planlı bir biçimde nüfuz etmeyi başarmıştır.

Mavi Küreyi yöneten bir “Büyük Birader (Big Brother)”in varlığı söz konusudur. Büyük Birader, seçkinlerin oluşturduğu gizli ve sinsi bir ağın adıdır.

Seçkinlerin örgütünde yaklaşık 10 bin civarında eleman çalışır. Hedef ülkelerde etnik, dini, mikro milliyetçi kalkışmalar ve kışkırtmalar ile savaşlar çıkartır. Dünyadaki iktisadi hareketlerden, narkotik madde trafiğine, hükümetlerin değiştirilmesine ve ülkelerin parçalanmasına varıncaya dek tüm olayların perde arkasında Büyük Birader ve onun örgütünün parmağı vardır.

Adına “Küreselleşme” veya “Yeni Dünya Düzeni” denen projenin temelleri yıllar önce Birleşik Devletlerde atılmıştı…

Yeni Dünya Düzeni, arkasında Masonik gizli bir örgütlenmenin olduğu bir uluslararası ağdır.

Yeni Dünya Düzeni, Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations; CFR), Trilateral Komisyon ve Bilderberg’in dünyaya dayattığı Siyonist-emperyalist bir sömürü sistemidir.

Bu piramidik yapı ve Firavuni sistem yıkılmadıkça insanlık huzur bulamayacak; yoksulluk, zulüm ve kölelik dünyanın kaderi olmaya devam edecektir…

CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon’un faaliyetleri hakkında etraflıca bir bilgiye sahip olmak çok zordur; çünkü bu Siyonist sistemin üyeleri, istihbarat örgütlerinde, silahlı kuvvetlerin içinde, NATO’nun ve NATO bünyesindeki ülkelerin savunma bakanlıklarında, banka ve tröstlerin tepesinde yer alırlar. Siyonist ağın faaliyetleri ancak, gelişen toplumsal olaylara ve ülkeler üzerinde oynanan oyunlara akıl, mantık ve bilimin ışığında bakarak, iz takibiyle anlaşılabilir.

ABD Merkez Bankası başta olmak üzere, diğer ülkelerdeki merkez bankaları Siyonist ağın kontrolü altındadır.

Altın stoklarını ve altın fiyatlarını, ıskonto oranlarını, para teminini, borsa fiyatlarının seyri seferini düzenler, Dünya para trafiğini ve kara para akışını yönetirler.

Hükümetler, Siyonist ağın kontrolü ve baskısı altındadır. Pek çok ülkenin başbakanını ve yöneticilerini onlar belirler. Hoşnut olmadıkları hükümetleri yıkarlar, çoğu insan o hükümetin özellikle iktisadi hayatta başarısız olduğu için yıkıldığını sanır. Siyonist seçkinler kurdukları yeni hükümetten memnun kalmazlarsa, onu da yıkar bir başkasını kurarlar.

İlginçtir, medya bu konudan hiç söz etmez. Soru şu; “haber değeri olmadığı içinmi etmez, yoksa edemediği için mi?” />
Yaygın medya Siyonist ağın kontrolü altındadır. Algı yaratma, bilinç oluşturma, beyin yıkama ve medyayı yönlendirme yöntemleri kusursuz çalışır. Siyonist ağ izin vermedikçe medyada yayın yapmak hemen hemen imkânsız bir şeydir.

Hatta abartı gibi görülebilir ama bir gerçektir ki; memur-işçi maaşlarını, ücret ve vergi oranlarını bile onlar belirler.

Bilim, teknoloji ve tüm mafya, önemli makamlarda bulunan görevlileri aracılığıyla Siyonist ağın gözetim ve denetimi altındadır.

Birleşik Devletlerdeki istihbarat örgütlerinin üst düzey görevlileri Siyonist ağın; ya CFR, Trilateral Komisyon ya da Bilderberg üyesidir.

Japonya ve Batılı ülkelerdeki istihbarat kuruluşlarında önemli derecede etkilidir. Ülkemizde özellikle son 50 yıldır üst düzey yönetici konumuna gelen bir çok insan ya Trilateral Komisyon’un ya da Bilderberg’in üyesidir.

Bazılarının zannettiği gibi Siyonist ağın faaliyetleri ve dünyaya olan etkileri bir uydurma öykü ve bir abartı değildir.

Aslında Siyonist ağ, bütün görkemine rağmen yenilmez değildir; tüm gücünü gizlice iş çevirmesinden alan Siyonist ağ, gizlilik örtüsü üzerinden çekildiğinde kesinlikle mağlup edilebilecek bir firavun iktidarıdır.

GezGin