Yazılışları aynı, fakat anlamları farklı olan köklerdir.

NOT: Sesteş kökler arasında en ufak bir anlam ilgisi yoktur.

                      Ad                                         Fiil

Sponsor Bağlantılar

“gül”     →       gül: “çiçek, bitki”                     gül–: “gülümsemek”

“kır”      →       kır: “şehir dışında kalan           kır–: “parçalamak”
boş ve geniş yer”  

“kaz”     →      kaz: “suda ve karada yaşayan, kaz–: “toprağı eşmek”
uçabilen kuş türü”

“büyü”   →      büyü: “sihir”                             büyü–: “irileşmek, gelişmek”

“kan”     →      kan: “damarlarımızdaki             kan–: “inanmak, aldanmak”
kırmızı sıvı”

“taş”      →      taş: “sert, katı madde”             taş–: “sıvı maddelerin taşması”

“var”       →     var: “mevcut, bulunan”              var–: “ulaşmak, erişmek”
——                    —————————————————————————
sesteş kök                                         anlam ilgisi yok

Sözcükte Yapı

Kökler

Kök Çeşitleri

1. Ad Kökleri
2. Fiil Kökleri
Yansıma Kökler
Sesteş Kökler
Ortak Kökler