Tam Kafiye Nedir?

Mısra sonlarındaki iki ses (harf) benzerliğine “tam kafiye” denir.

Benim gönlüm bir kelebek

Sponsor Bağlantılar

Dolaşıyor çiçek çiçek

Tükenecek ömrü böyle                   ek’ler  tam kafiye

Çırpınarak, titreyerek

             Orhan Seyfi Orhon

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;

Lakin vatandan ayrılışın ıztırabı zor.                     or’lar  tam kafiye

                                Yahya Kemal Beyatlı

Hânedan kişiler hep  yoksul  olmuş

Düşman kapısında bağlı  kul  olmuş                ul’lar  tam kafiye

O nazlı gelinler şimdi  dul  olmuş                    olmuş’lar  redif

Cemiyet dağılmış, canan kalmamış

                             Rıza Tevfik Bölükbaşı

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır  yol

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir  kol            ol’lar  tam kafiye

                                            Yahya Kemal Beyatlı

Susuzluktan bunalmış uçamazken  s e r ç e l e r,

Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden                              çe’ler  tam kafiye

Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış  b a h ç e l e r!              ler’ler  redif

                                               Halit Fahri Ozansoy

Kaplamış gözümün gördüğü her ufku

Umutsuz, zifiri bir gece, bir korku.                          ku’lar tam kafiye

                             Ahmet Muhip Dranas

NOT: Arapça ve Farsça sözcüklerde tek bir uzun ünlü (â, î, û) ile yapılan kafiyeler da tam kafiye olarak kabul edilir.

Ne aceb eylese esrâr-ı derûnun ifşâ

Goncadan söz getirir bülbül-i şeydâya sabâ                â’lar  tam kafiye

                                                              Nedim

(Çılgın bülbüle goncadan haber getiren sabah rüzgârı, gönül sırlarını açsa buna şaşılır mı?)

Sabrum alup felek mana yüz min  belâ  virür              â’lar  tam kafiye

Az olsa bir meta’ ana il çoh  bahâ  virür                     virür’ler  redif                  

                                                          Fuzûlî

(meta’: satılacak mal, eşya  bahâ: değer, fiyat, eder)

Şad olmak isteyen gam ile mübtelâ gerek                   â’lar  tam kafiye

Âlemde saltanat taleb iden gedâ gerek                       gerek’ler redif

                                                         Adnî

(gedâ: fakir, yoksul, dilenci  mübtelâ: düşkün, tutkun, bağımlı)

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

* Yarım Kafiye
* Tam Kafiye
* Zengin Kafiye
* Tunç Kafiye
* Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

* Seci
* Aliterasyon
* Asonans