“-cık, -cik” ekiyle sözcük türetirken, sözcükte ve ekte bulunmayan fazladan bir ünlü ortaya çıkar. Bu olaya “ünlü türemesi” denir.

sözcük       ek
dar       –    cık     →  daracık
                                ünlü türemesi

Sponsor Bağlantılar

az        –    cık     →  azıcık
                                ünlü türemesi

genç     –   cik     →  gencecik
                                ünlü türemesi  (* ünsüz yumuşaması)

* Bazı sözcükler pekiştirilirken (anlamca güçlendirilirken) “ünlü türemesi” olur.

sözcük              pekiştirilmiş sözcük
sağlam        →   sa – p – a – sağlam
                                   ünlü türemesi

yalnız          →   ya – p – a – yalnız   
                                   ünlü türemesi

gündüz        →   gü – p – e – gündüz   
                                   ünlü türemesi

Ses Olayları

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
Ünsüz Düşmesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Türemesi
Kaynaştırma
a. Kaynaştırma Ünsüzleri
b. Koruyucu Ünsüz
c. Zamir n’si  (Adıl n’si)
Ünsüz Yumuşaması
Ünsüz Benzeşmesi
“n – b” Çatışması
Ünlü Daralması
Göcüşme
Ulama