Yarım Kafiye Nedir?

Mısra sonlarındaki tek ses (harf) benzerliğine “yarım kafiye” denir.

Yürü bre Dadaloğlu’m yürü  g i t

Sponsor Bağlantılar

Dertli dertli Çukurova yolun  t u t

Bunda suçum varsa Hakk’a tövbe  e t           t’ler  yarım kafiye

De ki gayrı bizim iller iniler

                                        Dadaloğlu

Bir geliş var!.. Ne mübarek, ne garib âlem bu!..

Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu…              u’lar yarım kafiye

                                             Yahya Kemal Beyatlı

Senin yazın  kış a   benzer

Bir sevdalı  baş a   benzer                      ş’ler  yarım kafiye

Çok içmiş  sarhoş a   benzer                 -a benzer’ler  redif

Duman eksilmeyen dağlar

                                    Anonim

Koyun verdi kuzu verdi  süt   verdi

Yemek verdi ekmek verdi  et   verdi                t’ler yarım kafiye           

Kazma ile döğmeyince  kıt   verdi                  verdi’ler redif

Benim sadık yârim kar topraktır

                                            Âşık Veysel

Şimdi ay bir serv-i simindir  s u d a                 u’lar  yarım kafiye

Esme ey bad, esme canan  u y k u d a          da’lar  redif

                              Yahya Kemal Beyatlı

Üstümüzden gelen boran  kış  gibi

Yavru şahin pençesinde  kuş  gibi                  ş’ler  yarım kafiye

Seherin sabahındaki  düş  gibi                       gibi’ler redif

Çağırta bağırta aldı dert beni

                              Pir Sultan Abdal

Varayım da mezarına  v a r a y ı m

Başucunda el kavuşup  d u r a y ı m                  r’ler  yarım kafiye

Bıktınmıydı benden deyip  s o r a y ı m              ayım’lar  redif

Mezarına giden yollar iniler

                                     Dadaloğlu

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

* Yarım Kafiye
* Tam Kafiye
* Zengin Kafiye
* Tunç Kafiye
* Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

* Seci
* Aliterasyon
* Asonans