(Tekvin bölümü, 10.bab, 1 ve 2)
01.Nuh’un oğulları Sam, Ham ve Yafet’in öyküsü şudur: Tufandan sonra bunların birçok oğlu oldu.
02.Yafet’in oğulları; Gomer, Magog, Meday, Yavan, Tuval, Meşek, Tiras
(Tevrat’ta Me’cuc’un karşılığı “MAGOG”dur. Ye’cuc’un karşılığı ise “GOG” dur. Magog, Nuh’un oğlu Yafet’in oğludur ve aynı zamanda Yafet, Türklerin ilk atasıdır.)
Gog ve Magog, Ye’cuc ve Me’cuc’un Tevrat’taki karşılığıdır. “Magog” anarşist çeteleri, “Gog” ise bu çetelerin önderi demektir.

Sponsor Bağlantılar

(Hezekiel bölümü, 38.bab, 1 ve 2)
01.Rab bana şöyle seslendi:
02.“İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş’un, Meşek’in, Tuval’in önderi Gog’a çevir, ona karşı peygamberlik et.”
03.De ki, Egemen Rab şöyle diyor: “Ey Roş’un, Meşek’in, Tuval’in önderi Gog, sana karşıyım.”
04.”Seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim.”
05.”Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Perslileri, Kuşluları, Putluları,”
06-07.Gomer‘in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beytograma‘nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.”
08.Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda, halkı birçok ulustan ıssız kalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içinde yaşıyor.
09.Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız.
10.Egemen Rab şöyle diyor; “O gün aklına bazı düşünceler, gelecek, kötü düzenler tasarlayacaksın.”
11.Diyeceksin ki: “Sursuz köyleri olan bir ülkeye saldıracak, esenlik ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim. Bu köylerin tümü sursuz, kapıları da kapı sürgüleri de yok.”
12.”Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup, malını yağma edeceğim.” Sürüsü, malı olan, dünyanın ortasında yaşayan bu ulusların arasından toplanmış halka karşı elimi uzatacağım.
13.Saba, Dedan, Tarşiş tüccarları ve köyleri sana; “yağmalamak için mi geldin? Çapul malı toplamak, altın, gümüş taşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet elde etmek için mi bu kalabalığı topladın?” diyecek.
14.Bu yüzden, ey insanoğlu, peygamberlik et ve Gog’a de ki, Egemen Rab şöyle diyor: “O gün halkım İsrail güvenlik içinde yaşarken bunu fark etmeyecek misin?”
15.”Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz.”
16.”Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog! seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler.”
17.Egemen Rab şöyle diyor: “Eski günlerde, kullarım İsrail Peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? O dönemde seni onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler.
18.”Gog, İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek!” Egemen Rab böyle diyor.
19.”Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki, o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak.”
20.”Denizdeki    balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titreyecekler. Dağlar yerle bir edilecek. Kayalıklar ufalanacak. Her duvar çökecek.”
21.”Bütün dağlarımda Gog’a karşı kılıcı çağıracağım.” Egemen Rab böyle diyor. “Herkes birbirine kılıç çekecek!”
22.”Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. Onun ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdıracağım.”
23.”Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar.”

Hezekiel bölümü,39.bab, l ve 2 (9.Bölüm)
01.İnsanoğlu, Gog’a karşı peygamberlik et ve ona de ki, Egemen Rab şöyle diyor: “Ey Roş’un, Meşek’in, Tuval’in önderi Gog sana karşıyım.”
02.”Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail’in dağlarına getireceğim.”
03.”Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşüreceğim.”
04.”Sen de askerlerinle, senden yana olan uluslar da İsrail dağlarına serileceksiniz.”
05.”Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim.”
06.”Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim.” Egemen Rab böyle diyor.
07.”Magog’un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım; o zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail’de kutsal olan Rab olduğumu anlayacaklar.”
08.”0 gün yaklaştı! Söylediklerim olacak!” Egemen Rab böyle diyor. “Budur sözünü ettiğim gün!”
09.”0 zaman İsrail kentlerinde yaşayanlar dışarı çıkıp topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Bunlarla yedi yıl ateş yakacaklar.”
10.”Kırdan odun toplamayacak, ormandan odun kesmeyecekler. Yakmak için silahları kullanacaklar. Mallarını yağmalayanları yağmalayacak,
kendilerini soyanları soyacaklar.”
Egemen Rab böyle diyor.
11.”0 gün Lut Gölünün doğusunda, Gezginler Deresinde Gog’a İsrail’de bilinen bir mezar yeri vereceğim. Gog’la bütün ordusu orada gömülecek. Oraya, Hamon-Gog vadisi adı verilecek. Oradan geçen gezginlerin önü kesilecek.”
12.”İsrail halkı ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek.”
13.”Onları bütün ülke halkı gömecek. Görkemimi açıkladığım gün onlar için onur olacak.” Egemen Rab böyle diyor.
14.”Ülkeyi arındırmak için adamlar görevlendirilecek. Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler. Yedi aylık süre bitince, araştırma işine başlayacaklar.”
15.”Bu adamlar, ülkenin her yanını dolaşacak, bir insan kemiği görünce mezarcılar onu Hamon-Gog vadisine gömünceye dek, yanına bir işaret koyacak.”
16.”Orada Hamon adında bir kent olacak. Böylelikle ülke arındırılacak.”
17.İnsanoğlu, Egemen Rab şöyle diyor: “Her çeşit kuşa ve yabanıl hayvana seslen, sizin için hazırlayacağım kurbana, İsrail dağlarındaki büyük kurbana gelin, her yandan toplanın! Orada et yiyecek, kan içeceksiniz!
18.”Başan’ın besili hayvanlarının -koçların, kuzuların, ekelerin, boğaların- etini yiyip, kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek, dünya önderlerinin kanını içeceksiniz.”
19.”Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ yiyeceksiniz. Sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz!”
20.”Soframda atlardan, atlılardan, yiğitlerden ve her çeşit askerden bol bol yiyip doyacaksınız.” Egemen Rab böyle diyor.
21.Görkemimi uluslar arasında açıklayacağım. Bütün uluslar kendilerine verdiğim cezayı, üzerlerine koyduğum elimi görecekler.
22.İsrail halkı o günden başlayarak, benim Tanrıları Rab olduğumu anlayacak.
23.Uluslar, İsrail halkının işlediği suç yüzünden, bana ihanet ettiği için sürgüne gittiğini anlayacaklar. Yüzümü onlardan gizledim. Onları düşmanların eline teslim ettim. Hepsi kılıçtan geçirildi.
24.Onları kirliliklerine, isyanlarına göre cezalandırdım, yüzümü onlardan gizledim.
25.Bundan ötürü Egemen Rab şöyle diyor: “Yakup’un sürgündeki soyunu geri getirecek, İsrail halkına acıyacağım. Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım.”
26.”Ülkelerinde güvenlik içinde yaşayınca, onları korkutan kimse olmayınca, utançlarını, bana ettikleri bütün ihanetleri unutacaklar.”
27.”Onları uluslar arasından getirip, düşman ülkelerinden topladığım zaman, onlar aracılığıyla birçok ulusa kutsallığımı göstereceğim.”
28.”0 zaman benim Tanrıları Rab olduğumu anlayacaklar. Onları uluslar arasına sürgüne göndermeme karşın, hiç birini bırakmadan ülkelerine getireceğim.”
29.”Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim. Çünkü İsrail halkı üzerine ruhumu dökeceğim!” Egemen Rab böyle diyor.

GezGin