…İsa, Zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”

Sponsor Bağlantılar

İsa şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizi saptırmasın!” Birçokları, “Mesih benim” diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracak.”
“Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek olmayacak.”

“Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak, yer yer kıtlık, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcı olacak.”

“Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.”

“Ama sonuna kadar dayanan kurtulacak. Krallık hakkındaki bu iyi haber tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyaya duyurulacak ve son, o zaman gelecek.” (İncil, 24:3-14)

“Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan kalkmayacak.” (Luka, 21)

“Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız.” (1.Selanikliler, 4)

Üç kötü ruh, kralları, İbranice Armageddon denen yere topladılar. (Vahiy, 16)

Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa’ya tanıklık ve Tanrı’nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih’le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. (Vahiy, 20)

Ve sen, sürünün gözcü kulesi, ey Siyon Kenti’nin doruğu! Eski egemenliğine kavuşacaksın. Ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin. (Mika, 4)

Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel, 7)

Altıncı melek elindeki tası Fırat ırmağı üzerine boşaltınca ırmağın suları kuruyuverdi. Böylece, doğudan gelen kralların orduları engellenmeksizin ilerleyebildiler. O sırada Ejder’in, Canavar’ın ve Yalancı peygamberin ağzından, kurbağa kılığına girmiş üç tane kötü ruhun çıktığını gördüm. Mucizeler yaratan bu kötü ruhlar, yeryüzünde hüküm süren bütün krallara giderek onları savaşa çağırdılar. Gücü sınırsız olan Tanrı’nın büyük gününde… bu kralları İbranice Armagedon (Megiddo Dağı) denilen yere toplandılar. (Vahiy, 16: 12-16)

Toplanan atlıların sayısı 200 milyon idi… İnsanlığın üçte biri bunların ağızlarından çıkan kükürtlü ateş ve boğucu dumanla öldürüldü. (Vahiy, 9: 16-18)

Birçokları, “Mesih benim!” diyerek benim adımla gelerek, birçok kişiyi saptıracak. (Matta 24: 5)

Eğer o zaman biri size, “İşte Mesih burada”, ya da “İşte şurada” derse inanmayın! Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunlar, büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. (Matta, 24: 23-25)

“Ve gördüm! Ve işte Kuzu, Sion dağı üzerinde durmaktaydı ve onunla beraber alınları üzerinde onun ismi yazılmış olan yüz kırk dört bin kişi vardı. Ve tahtın önünde dört canlı mahlûkun ve ihtiyarların önünde sanki yeni bir ilâhi terennüm ediyorlardı ve yeryüzünden satın alınmış olan yüz kırk dört bin kişiden başka kimse o ilâhiyi öğrenemez. Kadınlarla lekelenmemiş olanlar bunlardır; çünkü masumdurlar. Bahsedilen yüz kırk dört bin kişi Amageddon’un mutlaka galip gelecek olan muzaffer askerleridir… (Vahiy, Bab 14/1,3,4)

Bile bile sinsice Kur’an’a uzanan bazı eller, tahrif edilmiş Tevrat ve İncil’in hurafelerini Mushaf içine karıştırmaya çalışmışlardır; bakalım nasıl, bir görelim…

Şüphesiz o (İsa), Kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun, dosdoğru yol budur. (Kur’an, Zuhruf s. 61)

Meali verilen bu ayet gerçekten böyle mi söylüyormuş, bir araştırıp bakalım…

Şüphesiz o, Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur. (Diyanet İşleri)

O kıyametin kopacağını bildirir; o saatin geleceğinden şüphe etmeyin, Bana uyun, bu doğru yoldur. (Diyanet İşleri Eski)

O kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun. Doğru yol budur. (Fizilal-il Kuran)

O, kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. O sâ’atin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun, doğru yol budur. (Süleyman Ateş)

Hiç kuşkusuz o, kıyamet saati için bir bilgidir. O halde sakın o saat hakkında şüpheye düşmeyin; bana uyun. Dosdoğru yol budur. (Y. Nuri Öztürk)

Ve innehu:Ve muhakkak ki o,
La:Kuşkusuz, mutlaka
İlmun:İlim
Li es sâati:O saat için
Fe:O zaman, öyleyse
Lâ temterunne:Sakın şüphe etmeyin
Bihâ:Onda, onun hakkında
Ve ittebiûni:Ve bana tabi olun
Hâzâ:Bu
Sıratun:İstikamet verilmiş
Mustakîm(un):Yönlendirilmiş yol

Nerede İsa?

Ve hakikat o, saat için bir ilimdir; onun için sakın o saatin geleceğinde şekk etmeyin de bana tabi olun. İşte bu yegâne doğru yoldur. (Orijinal metin, Elmalılı Hamdi Yazır)

Hay Allah, burada da yok!

Gerçekten o (İsa) saat için bir ilimdir (kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir). Onun için sakın kıyametin geleceğinden şüpheye düşmeyin de bana uyun, işte tek doğru yol ancak budur. (Sadeleştirilmiş meal, Elmalılı Hamdi Yazır’a atfen)

İşte burada, bunda var!

Arapça ya da Türkçe orijinal metinde yok, fakat sadeleştirilmiş metinde var!

Bunun adı sadeleştirme mi, fazlalaştırma mı?

Orijinal metinde “İsa” ismi kullanılmadığı halde, sadeleştirme adı altında yapılan meal ve tefsirlerde İsa ismi parantez içi neden konuyor?

Kim ya da kimler bunu yapıyor?

Kur’an ayetlerine hangi cüretle el atılabiliyor?

Daha önemlisi bu neden yapılıyor?

1987 1.Hıristiyan Siyonist Kongresi: “İsraillilerin ne düşündüğü umurumuzda değil, biz, Tanrı’nın ne dediğine bakarız. Ve Tanrı, o toprakların Yahudilerin malı olduğunu söylüyor.” (Van Der Hoeven, Uluslararası Hıristiyan Elçiliği Temsilcisi, Basel/İsviçre)

İsrail, Tanrı’nın kesin birliğinin canlı bir şahidi olacak. Son olarak ideal çağda Tanrı’nın iki veya daha fazla olacağına ya da onun bir insan olacağına inanan hiç kimse kalmayacak. İdeal dünyada sadece Tanrı’ya inanan insanlar kalacak, eh Hıristiyanlar da… Azap Yahudiler üzerine inecek, -144 bini hariç- kalanlarsa Mesih’in Tanrılığına inanıp kurtulacak.
(Prof. Michael Higger, Yahudi Ütopyası )

Hiç kuşku yoktur ki, bu büyük Siyonizm hareketi, Atchalta D’egeula -Mesihi dönemin başlangıcı- dır. Mesih’in gelişi ve bizim günlerimizin doğuşu, çok yakınlaşmış bulunmaktadır.” (Haham Avraham Yitzhak Hacohen Kook, 1920’li yıllar, Siyonizm hakkında yaptığı bir konuşma)

Gog, Magog ve Kıyamete ilişkin Kehanetler, Daniel’in şifreli sözleri ve İncil’in son bölümü olan Vahiy Kitabı’nın hikâyeleri esas alınarak yazılıp söylenmektedir.

Yahudi ve Hıristiyan kutsal metinlerindeki Mesih beklentisini yorumlayan Evangelistlere göre Tanrı, biri Evangelist Hıristiyanlar için, diğeri de Yahudiler için olmak üzere iki farklı senaryo yazmıştır. “Tanrı’nın Mesih Planı” diye adlandırılan bu plan, Evangelistler için uhrevi/kozmik âleme ait, Yahudiler için dünyevi/maddi âleme ait özellikler taşır.

Yahudi ve Hıristiyan olmayanlara gelince, Mesih’e inanmadıklarından, Tanrı katında bunların bir önemi yoktur.

Tanrı’nın Yahudiler için yazdığı dünyevi senaryoda: Vaat edilmiş Topraklarda tekrar toplanıyorlar, Büyük İsrail Devleti’ni kurup dünyaya hâkim oluyorlar.

Tanrı’nın, Evangelistlere göre yazdığı uhrevi senaryoda: Vaat edilmiş topraklara Yahudiler’in sahip olması Tanrı’nın bir vaadidir ve Mesih’in tekrar geri gelmesi için bir an önce de gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda da Tanrı, Evangelist Hıristiyanlara, Mesih’le beraber yaşayacakları uhrevi cenneti bahşedecektir.

Evangelist Hıristiyanların, Yahudilere ve İsrail’e karşı duydukları sadakat ve saygı içeren bağlılığın ve Evangelist, Siyonist ittifakın temelinde işte bu inanç vardır.

Mesih geldiğinde, Yahudiler ve Evangelistler bir yanda, diğerleri -Müslümanlar ve inançsızlar- ise bir yanda olacak ve taraflar arasında büyük bir savaş -Kıyamet Savaşı/Son Savaş/Armageddon- çıkacaktır. Savaşı, İsa önderliğindeki Siyonist Yahudiler ve Evangelist Hıristiyanlar kazanacak ve dünyaya egemen olacaklardır…