Niagara Şelaleleri Kitab-ı Mukaddes Konferansı:
1907’de Fundamentalizmin temellerini yeniden incelemek ve açıklamak için yapılan toplantıdır; bu toplantıda İmana dair esasların vazgeçilmez değerler olduğu kararı alınmıştır.
Amerika’da dini bağlılığa özel önem veren grup ve cemaatlerin çoğu Periyodik Dini Hâkimiyetçilik akımına bağlıdırlar.

Sponsor Bağlantılar

Hıristiyan Köktendinciler başlangıçta Yahudi karşıtı (Antisemit) idiler. Fakat Yahudiler, Hıristiyanların da “Mesih’in yeryüzüne tekrar geleceği ve 1000 yıl süreyle altın bir çağ başlatacağı” na inandıklarını görünce onları, “Altın Çağ”ın başlayabilmesi için tüm Yahudilerin İsrail’de toplanması gerektiğine inandırdılar.

İncil, Selanikliler, 16-17’ye göre: Hz. İsa bulutlar içinden gizlice yere inecek, ölü Hıristiyanları diriltecek ve bunun ardından her gerçek Hıristiyan ölümü tatmadan önce göğe çekilecek, oradan da Cennet’e girecektir. Buna “Büyük Sevinç” derler.

İncil, Luka 21: 20-24 ve Zekeriyya bölümü 13: 8-9’a göre: Bütün Yahudilerin İsrail’de toplanması, üçte ikisinin düşmanları tarafından öldürülmesi, üçte birinin Hıristiyanlığa girmesinden sonra büyük sevincin yaşanacağına inanmış ve bu inançlarından ötürüdür ki, kehanetin gerçekleşmesi uğruna Adolf Hitler’in, Yahudileri öldürmesine Hıristiyan dünyası ses çıkarmamıştır. Çünkü onlara göre büyük sevinç için Yahudilerin üçte ikisinin öldürülmesi gerekmekteydi.

Sonra da Yahudilerin bakiye kalan üçte biri, kendileri göğe çekilmeden önce ortadan kaldırılacak olurlarsa, inanç ve beklentilerinin boşa gideceği endişesiyle, her neye mal olursa olsun İsrail’in ve Yahudilerin korunması gerektiğini düşündüler. Bu nedenledir ki Hıristiyan köktendinciler (Evangelist), Yahudi Siyonistlerden daha fazla İsrailcidir.

Evangelistlere göre, İsrail’in istekleri yerine getirilmelidir; ancak izlenen bu strateji tepkiye neden olmaması için Amerika halkından gizli tutulmalıdır.

İsrail istediği sürece yalan, sömürü, zorla ele geçirme ve cinayet haklı hale gelir; çünkü “İsrail’in isteği, Tanrı’nın isteğidir (!)”

Köktendinci Siyonist Hareket:

Köktendinci Siyonist Yahudiler, ırkçı görüşlerini Talmud’a dayandırırlar. Talmud’a göre, “Birbirine zıt iki ruh vardır. Birincisi, Yahudi olmayanlardır ki ruhları Şeytani Âlem”e aittir. İkincisi, Yahudi olanlardır ki ruhları “Kutsiyet Âlemi”nden gelmiştir.”

Yahudi Fundamentalist Mesihi akımın önde gelenlerinden olan Rabbi Kook: “Bir Yahudi’nin ruhu ile Yahudi olmayanın ruhu arasındaki fark, insan ruhu ile hayvan ruhu arasındaki farktan daha derindir” der.

Irkçı Siyonistler, Yahudilerin önce Filistin’i, sonra bütün Orta Doğu’yu ve ardından da bütün dünyayı ele geçirmelerinin kaderleri olduğuna inanmaktadırlar.

Özetle, gerek Siyonist Yahudiler ve gerekse onların ayarttığı Hıristiyan köktendinci Evangelistlerin amacı şudur; biri Hz. Davud soyundan olan Mesihlerini gökyüzünden indirmek ve böylece İsrail Krallığını kurarak dünyaya hâkim olmak, diğeri ise Hz. İsa’yı, gökten Mesihleri olarak indirip, kıyametten önce bin yıl boyunca dünyada cennet hayatı yaşama mutluluğuna kavuşmak istemektedirler. Bu arzu ve istekleri din ve inanç temelli olduğundan, gerekirse dünyayı bir kan gölüne çevirmekten geri durmayacaklardır.

Tabi bu arada, Ehli Kitaba öykünen bazı kimseler de, Kuran’da yer almadığı halde, İslam dinine Deccal ve Mehdi inancını yerleştirmek için çok uğraşmış ve uğraşmaya da devam etmektedirler. Onlara göre, güya, “Ahir (Kıyamet öncesi) zamanda zulmün başı Deccal çıkacak, İsa da gökyüzünden inecekmiş, Ehl-i Beyt’ ten olan Mehdi zuhur edecek ve İsa namazda ona tabi olacakmış, sonra ikisi birlikte küresel zulmün başı Deccal’ı öldüreceklermiş ve böylece bolluk, bereket dönemi demek olan altın çağ başlayacak”mış (!)

Masal kahramanı Mehdi henüz çıkmış değil, ancak, Mehdi olduğunu ilan eden veya ima yollu bunu söyleyen birçok şahsiyet zuhur etti şimdiye kadar…

GezGin

* Zamanın İzi (1) “Geçmiş ve Gelecek Bilgisi”
* Zamanın İzi (2) “Büyük Fırtına”
* Zamanın İzi (3) “Mehdi, Mesih ve Deccal”
* Zamanın İzi (4) “Geleceğe Yolculuk”
* Zamanın İzi (5) “Ateşin Külü”