Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan yeni adlar türeten eklerdir.

–lik   (–lık, –lik, –luk, –lük)
zeytinlik, taşlık, kayalık, odunluk, kömürlük, çöplük, gözlük, gelinlik, kulaklık, güzellik, çocukluk, iyilik, kötülük, dostluk, avukatlık, öğretmenlik, çiftçilik, doktorluk, yazlık, kışlık, kiralık, günlük, turşuluk

Sponsor Bağlantılar

–li   (–lı, –li, –lu, –lü)
akıl, çizgili, sisli, bilgili, yağmurlu, Adana, Ankara, Kayserili, tat, saygı, şekerli, tuzlu, yağ, acı, kokulu, naneli, taş, sopa, hüzün, neşeli

–siz   (–sız, –siz, –suz, –süz)
tatsız, tuzsuz, şekersiz, görgüsüz, işsiz, deneyimsiz, korkusuz, saygısız, ölümsüz, düşüncesiz, parasız, vefasız, tarafsız

–ci   (–cı, –ci, –cu, –cü, –çı, –çi, –çu, –çü)
yalan, yolcu, eskici, futbolcu, av, demirci, oduncu, dişçi, çiçekçi, ecza, inatçı, kavga, şarkı, sanatçı, ülkü, milliyetçi, siyasetçi

–cil   (–cıl, –cil, –cul, –cül, –çıl, –çil, –çul, –çül)
bencil, insancıl, ölümcül, evcil, etçil, otçul

–ce   (–ca, –ce, –ça, –çe)
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Çince, Rusça, bilmece, bulmaca, kesmece, seçmece, çekmece

–cak   (–cak, –cek)
büyücek (büyük–cek), çabucak (çabuk–cak), yavrucak, oyuncak

–cik   (–cık, –cik, –cuk, –cük)
sıcacık (sıcak–cık), ufacık (ufak–cık), bağcık, tosuncuk, maymuncuk

–dem   (–dam, –dem, –tam, –tem)
gündem, yöntem, erdem

–er   (–ar, –er)
ikişer, üçer, altışar, onar, yüzer, biner

–deş   (–daş, –deş, –taş, –teş)
vatandaş, meslektaş, sırdaş, yoldaş, sesteş, adaş (ad–daş), kardeş (karın–daş), çağdaş, soydaş

–k   (–k, –ak, –ek)
solak, ortak, başak, benek, topak

–(i)msi   (–(ı)msı, –(i)msi, –(u)msu, –(ü)msü)
ekşimsi, pembemsi, sarımsı, acımsı, mavimsi

–(i)mtırak   
yeşilimtırak, ekşimtırak, sarımtırak

–in   (–ın, –in, –un, –ün)
yazın, kışın, güzün, demin, ansızın

–ki
akşamki (maç), yarınki (toplantı), dün (hava), evdeki (hesap), bitişikteki (komşu)

–leyin
geceleyin, sabahleyin, akşamleyin

–sel   (–sal, –sel)
kumsal, kişisel, duygusal, toplumsal, yüzeysel, tarımsal, hayvansal, bitkisel, küresel, belgesel, kırsal

–si   (–sı, –si, –su, –sü)
kadın, erkeksi, çocuksu

–(i)nci   (–(ı)ncı, –(i)nci, –(u)ncu, –(ü)ncü)
birinci, ikinci, üçüncü, sonuncu, kaçıncı

–ti   (–tı, –ti, –tu, –tü)
hırıl, gürül, patır, şırıl, fısıl, çatır, gıcır, cızır

Sözcükte Yapı

Ekler

I.  Yapım Ekleri

1. Addan Ad Yapan Ekler
2. Addan Fiil Yapan Ekler
3. Fiilden Fiil Yapan Ekler
4. Fiilden Ad Yapan Ekler

II.  Çekim Ekleri

a) Ad Çekim Ekleri
1. İyelik
Ekleri

2. Durum Ekleri
3. Çokluk Eki (-lar, -ler)

b) Fiil Çekim Ekleri
1. Kip Ekleri
2. Kişi Ekleri