Familya : Pinaceae
Latince : Picea gluca (P. alba)
Türkçe : AK LADİN

Sponsor Bağlantılar

Ak Ladin Doğal Yayılış ve Rakım
Kuzey Amerika’nın kuzeyinde yayılış gösterir. Kanada’da 1600 m. rakıma çıkar.

Ak Ladin Toprak ve Besin İsteği
Derin, nemli ve madeni maddece zengin toprakları sever. Köklerinin rutubetli olma­sından hoşlanır. Fakir, ıslak ve soğuk topraklar ile sığ topraklarda da yetişebilir. Ancak sığ topraklarda rüzgardan zarar görür. Optimal pH = 4 -6 dır.

Ak Ladin Donlara Duyarlılık
Donlara dayanıklıdır.

Ak Ladin Sıcaklık ve Nem İsteği
Deniz ikliminden hoşlanır. Soğuk hava şartlarına son derece dayanıklıdır.

Ak Ladin Tohum Özellikleri
Eylül ayında olgunlaşan tohumlar 2-4 mm. uzun, çift kahve renkli kanatlı olup yenilebilir. 1000 T.A. 1.9 gr., ortalama çimlenme % 40’tır. 1 kg. da 500.000 adet tohum bulunur. 20 yaşından sonra tohum verir ve bol tohum yılları 2-5 yılda bir olur.

Ak Ladin Tepe Şekli
Piramidal bir tepe yapar. Tepe çapı 4-6 m.dir.

Ak Ladin Makaslama ve Budama
Makaslama veya budamaya gereksinim duymaz.

Ak Ladin Büyüme ve Boylanma
Hızlı büyür. 10-15 m. boy yapar.

Ak Ladin Kök Yapısı
Sığ köklü olarak karakterize edilse de yetişme muhiti özelliklerine göre derine inen güçlü kazık kökler geliştirir.

Ak Ladin Işık İsteği
Işık ağacıdır. Gölgeden hoşlanmaz.

Ak Ladin Meyve ve Çiçek
Kozalaklar 4-6 cm. uzun, silindirik, parlak açık kahve renkli ve sürgün uçlarında bulunur ve olgunlukta dökülür. Kozalak pulları ince, esnek ve kenarları düzdür. Kozalaklar Ağustos-Eylül’de olgunlaşır. Monoik çiçekleri kokuludur. Erkek kedicikler yenir.

Ak Ladin Yaprak ve Sürgün
Hep yeşil yaprakları 12-20 mm. uzun, sert, 4 köşeli, sivri uçlu olup daha çok sürgünlerin üst yüzlerinde bulunur. Yaprak sapları çok kısa olup koparıldıklarında bazıları kötü, bazıları da limonumsu bir koku verir. Sürgünler turuncu-kahve renkli, silindirik, tüysüz ve pürüzlüdür.

Ak Ladin Üretim Şekli
Tohum ve çelikle üretilir. Tohumlar katlamaya gerek kalmadan serin yerlerde muhafaza edilerek 24 saat ılık suda bekletilip ilkbaharda ekilir. Yarı olgun odun çeliklerle erken yazda, odun çelikleri ile sonbaharda camekanlarda üretilir. Çelikler terminal dallardan alınmalıdır.

Ak Ladin Diğer Özellikler
Kirliliğe karşı hassastır. Bir dereceye kadar soğuk rüzgarları tolere eder. Rüzgar de­virmelerine karşı dayanıklı olup rüzgar perdesi olarak kullanılır. Gövdesi tanence zengindir, önemli bir sanayi ağacıdır. Park ve bahçelerde soliter veya grup halinde kullanılır. Yangına karşı hassas bir türdür.

Ak Ladin