1- Laiklik dinsizlik değildir. Bilakis dini siyasete aracı olarak kullanan kendine Müslümanları dizginlemek için kullanılan bir olgudur.
2- Üniversitelerde kesinlikle özgürlük yoktur. Bu durum sadece üniversite öğrencisi için geçerli değildir. Üniversite de faaliyet gösteren araştırma görevlileri, temizlik işçileri, güvenlikler vb. aynı durumdan muzdariptir.

Sponsor Bağlantılar

3- Üniversitelerde özgürlük olmadığı için yeni düşünce akımlarının ortaya çıkması imkânsızdır. Bilim yuvaları bir ülkenin can damarlarıdır. 12 Eylül korkakları üniversiteyi öyle bir duruma sokmuştur ki günümüzde ilköğretimle üniversiteyi yan yana koysak aradaki farkı anlayamayız.

4- Şu an devlet kurumlarında (istisnalar kaidesi bozmaz) yer alan, “devletin malı deniz yemeyen keriz” politikasının önüne kesinlikle hızlı özelleştirmelerle geçilmez. Özelleştirme halkı halka köle yapmaktan başka işe yaramaz. Patronların istediği hayat, düşünce, bayrak, vatan toplumda filizlenir.

5- İnsanların gelişimi eğitimle olur. Bizim memurların devlet bütçesini har vurup harman savurmalarının sebebi milli şuurdan uzak olmaktır. Aslında sadece parayla ilgili değildir bu durum. İktidara gelen partiye göre memurların şekillenmesinin sebebi de eğitimsizliktir. İnsanımızı yirmi yıl okutup milli şuuru bedenlerine enjekte edemeyenler şapkalarını önlerine alıp kendilerini sorgulamalıdır.

6- Eğitim sisteminin imam hatipliler için ayrıcalık tanıması (normal ülkelerde) korkulacak bir durum değildir. İnsanlar, kendini bilen eğitimli hocalar sokağa çıkınca iki günde değişiverirler. Fakat bizim gibi ülkelerde dini kitaplar iktidar partilerinin istediği gibi okutulduğu, diğer bir deyişle iktidarın dinini yaşadığımız için imam hatiplerin elde ettiği avantajlardan korkuluyor.

6- Bugün AKP iktidarı sona erdiği an başörtülü tek bir öğrenci üniversiteye giremeyecek. Yani bu durum geçicidir. Geçici özgürlüklere bile muhtaç olan halkımız bunun farkında mı?

7- Otuz yıl da zorunlu eğitim koysanız, imam hatipleri en üst düzey eğitim kurumları haline getirseniz de bir işe yaramaz. Önemli olan eğitim kalitesinin yükselmesidir. Dış ülkelerin kumandası olan, imam hatipte *** izleyen, üniversitede çocuk *** indiren insanları yetiştirmek için neden bu kadar çaba gösterirsiniz.

Nitelikli eğitim için;

– Kendi toplumunu tanıyan öğretmenler yetiştir.

– Dinozorlaşan eğitimcileri (gerekirse zorla) emekli et.

– Laikliğin içini doldur. Doldur ki bazıları onu kullanarak, bazıları da ona karşı tavır takınarak prim elde edemesin.

– Eğitimi siyasetçilerin elinden kurtar.

– Eğitim kurumlarına verilecek eğitimin standartlarını çok çok titiz bir şekilde belirle. Sen geleceğin hocalarını, eğitimcilerini yetiştireceksin. Kalitenin yükselmesi için elinden geleni yap. İki kitap okumamış eğitimciden kimseye fayda gelmez.

– Cemaatlerin eğitimi kullanmalarını engelle. Eğitim yuvalarında kendi vatanına düşman insanları yetiştiren karanlık zihniyetlerin ülkemizi ne hale soktuğunu iyi hatırla.

Son Söz:

Ey Halkım! Siyasetçinin ne dinine, ne milliyetçiliğine, ne de Atatürkçülüğüne kanıp da onların peşinden gitme. Emin ol ki birileri deri koltuklar için bir anda fikir değiştirir. Fikri geçtim din değiştirenler bile var.