Müslüman Kardeşler

CEMİYET’ÜL İHVAN-I MÜSLİMİN(ORTADOĞU’DA BİR TRUVA ATI (MI?) Giriş 1928 yılında Hasan El-Benna tarafından Mısır’ın İsmailiye kentinde kurulan dinsel siyasi bir hareket olan Müslüman Kardeşler Örgütü yeni bir islâm toplumu kurulmasını amaçlamaktadır.Bu amacın gerçekleşebilmesi için de Kur’an ve Sünnet’in kılavuzluğuna dönülmesini savunur. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da geniş bir taban bulan örgüt, Müslümanların yaşadığı her ülkede örgütlenmiş, halkın içindeki gücü sayesinde Arap Baharı esnasında ve sonrasında İslam dünyasının en önemli siyasi hareketi haline gelmiştir. Örgüt kurulma aşamasındaki İngiliz sömürge karşıtı söylemleri ile milliyetçi özellikler de taşırken temelde Panislamizm ve Şer’i Arap Milliyetçiliği ideolojisini güder. Dayandığı kuruluş tabanı itibariyle kentli bir örgüt olmasına rağmen örgütlendiği her ülkede nüfusun bütün kesimlerine yönelik çalışmalar yürüterek tabanını geliştirmiş ve çok etkili bir güç haline gelmiştir. Mısır, Tunus, ve Cezayir’de yaşanan “politik” devrimsel değişimin ve demokratikleşme yolundaki hareketliliğin en önemli itici gücünü Müslüman Kardeşler oluşturmaktadır. Ortadoğu’da tek adam rejimlerinin egemen olduğu ülkelerde devletin yapması gereken ancak yapmadığı hizmetleri sunarak devlete paralel bir yapı oluşturan, bu nedenle de çok geniş bir tabana ulaşan örgüt hayır kurumları, okullar, eğitim merkezleri, gıda ve sağlık yardımları, hastaneler ve hatta üniversiteler kurarak bu gücünü daha da geliştirmiştir. Tarihi Süreci Esasında yüzyılın başında Ortadoğu’da Arap halkının içine düştüğü kaos, parçalanmışlık ve sömürge yönetimlerinden kaynaklanan kimlik bunalımına ve sosyal adaletsizliklere bir tepki olarak doğmuştur. 1938’den itibaren Mısır’da siyasi bir nitelik kazanmaya başlayan hareket 1940’ların sonuna doğru monarşi ve iktidar partisine yönelik muhalefeti nedeniyle...

Devamını Oku