Yazar: Cihadsadikoglu

Açık Hava Reklamcılığı (Outdoor Media)

REKLAMIN DÖNÜŞEN YENİ MECRASI AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI VE ETKİLERİ Cihad Yağmur SADIKOĞLU İşletme Anabilim DalıAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2013 Bu çalışmada markaların bilinirliğinde vazgeçilmez tanıtım unsuru olan medya ana hatlarıyla anlatılmıştır. Küreselleşmenin beraberinde gelişen ve dönüşen geleneksel medya ile geleneksel olmayan yeni medyanın durum analizi yapılmış, ardından yeni medyanın popüler yüzü olan açık hava medyası ayrıntılarıyla incelenmiş ve örnek olay çalışmalarıyla pekiştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Reklam, Reklam Etkinliği, Reklam Medya Planlaması, Reklam Medyası, Açıkhava Medyası. TRANSFORMED ADVERTISING OF THE NEW CONDUIT OUTDOOR ADVERTISING AND ITS EFFECTS Cihad Yağmur SADIKOĞLU Department of Business Administration Anadolu University, Graduate School of SoscialSciences, February 2013 Introduction of an essential element of brand awareness in this study are described outlined in the media. With globalization, developing and transforming the traditional media and new media, non-traditional case analysis, then the face of the new media, which is a popular outdoor media and case studies examined in detail strengthened. KeyWords:  Advertise, Advertising Effectiveness, Advertising Media Planning Advertising Media, Outdoor Media. Etik İlke ve Kurallara Uygunluk Beyannamesi Bu tez/proje çalışmasının bana ait, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumunda bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı; bu çalışma kapsamında elde edilmeyen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi; bu çalışmanın Anadolu Üniversitesi tarafından kullanılan bilimsel intihal tespit programıyla tarandığı ve hiçbir şekilde intihal içermediğini beyan...

Devamını Oku

Açıkhava Kampanya Örnek Olay Çalışmaları

Cihad Yağmur SADIKOĞLU Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, 2013 Örnek Olay 1: • Migros yeni premium çamaşır deterjanı markası WASH için 14 Şubat – 3 Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenen açıkhava kampanyasının etkinliğini ölçmek için StröerKentvizyon açıkhava reklam ünitelerini kullanmıştır. • Özel olarak açıkhavada yapılan ilk deterjan lansmanı olma özelliğini taşıyan kampanyanın sonrasında yapılan araştırmaya göre Wash’unmarka bilinirliği %15’e yükselmiştir. • Araştırmanın sonucunda, televizyon dışı mecralar için hatırlanma normu %20 iken (IPSOS), ilk kez tanıtımı yapılan Wash’un açıkhava kampanyasının toplam bilinirliği %17 olarak tespit edilmiştir.• Kampanyayı billboardda gördüğünü belirten bireylerin %20’si, billboard özel uygulamada görenlerin %29’u ve megalightta görenlerin...

Devamını Oku

Açıkhava Medyasının Avantaj ve Dezavantajları

1. Açıkhava Medyasının Avantaj ve Dezavantajları Açıkhava reklam medyası pek çok yönden avantaj sağlayan destekleyici bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak tıpkı hayatımızın her alanında olduğu gibi açıkhava reklam medyasının da avantajları olduğu kadar dezavantajları vardır. Bu avantaj ve dezavantajları inceleyecek olursak (Özdem, 2006: 89-92): Açıkhava Medyasının Avantajları: • Ulaşılabilirlik ve Sıklık: Açıkhava reklamlarının en önemli özelliği hemen hemen her yerde büyük kitlelere kolayca ulaşabilmesidir, bu nedenle reddedilme olasılığı yok denecek kadar azdır. Reklamlar kendilerini otomatik olarak kitlelere sunmaktadırlar. İnsanlar bu reklamlar için bir bedel ödemek zorunda değildirler. Açıkhava reklamlarının bu özelliği onlar vasıtasıyla reklamı yapılan, tanıtılan ürünlerin kalıcı...

Devamını Oku

Açıkhava Medyası

Cihad Yağmur SADIKOĞLU Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, 2013 Açıkhava Medyası Dünya üzerinde, sosyal ve ekonomik gelişim düzeni içinde toplumlar;ilkelden tarıma, tarımdan sanayiye bugün ise sanayiden bilgiye doğru akış gösteren bir yapı içinde ilerlemişlerdir. İlkelden tarıma geçiş, insanlık için büyük bir değişimi, yerleşik düzeni ifade etmektedir. Toplumlar bu aşamayla birlikte gerçek anlamda medeniyet ile tanışmış oldular. Verimli arazilerin çevresinde yerleşik yaşamlar kurmaya, dolayısıyla üretmeye, inşa etmeye başladılar. Trampa denilen değiş–tokuşun başlamasına kadarki süreçte sadece kendi ihtiyaçları için üreten toplumlar, bu noktadan sonra başkaları için de üretmenin bilincine vardılar ve pazarlama bilincinin tohumları atılmaya başlanmış oldu. Bu duruma bağlı olarak...

Devamını Oku

Reklam Medyası

Cihad Yağmur SADIKOĞLU Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu,2013 Reklam Medyası Medya iletişim sistemlerine verilebilecek en genel addır ve tüm kitle iletişim elemanlarını içine alan bir kavramdır (Nalçaoğlu, 2003: 43). Reklam medyası denilen kavram da, üretilen kültür ürünlerini insanların yaşam alanlarının içine, evlerine, oturma odalarına kadar taşıyan, bireylerin yetişmesinde ve yaşam biçimleri üzerinde en az kanaat önderleri kadar etkili olan bir olgudur (Erdoğan ve Akbulut, 2009: 107). Medya aracılığıyla gerçekleşen kitlesel iletişimde her kesimden vatandaş bütün haberlere, bilgilere ve resimlere ulaşabilir ve bu iletişim zamandan ve mekandan bağımsız şekilde gerçekleşmektedir. Mesajları alan bireylerin tepkileri kısıtlanmış ya da geciktirilmiş durumdadır ve...

Devamını Oku

Reklam Nedir? Reklamın Gelişimi, Etkinliği ve Ölçümü

Cihad Yağmur SADIKOĞLU Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu,2013 Reklam Nedir? En basit kelime anlamıyla ‘reklam’, ‘dikkati bir şeye çekmek veya birisini bir şeyden haberdar etmektir. Reklam sadece mal ve hizmet sunmakla kalmaz; kendisi zaten üründür, bir reklam eleştirmeni olan Judith Williamson’a göre reklam ‘tecimsel fotoğrafçılıkta karşılaştığımız en yaygın biçim’dir (Williamson, 1978: 57). Reklamcılık bir anlamda, Batı’nın ileri endüstri devletlerinin ‘resmi sanatı’dır. Gazetelerimizi doldurur, kentsel çevrenin her yanına yapıştırılır. Oldukça organize bir yapı olup birçok sanatçı, yazar, film yönetmenini barındırır ve kitle iletişim araçları ürünlerinde büyük bir yer tutmaktadır (Dyer, çev: Taşkıran, 2010: 1-3). Pazarlamacılar reklamı, “Tüketicilere bir mal ya...

Devamını Oku